2011 – Ontstaan Cie. Erfgoed Lentis

Geplaatst op 10 maart 2016

Door: Hille Eppinga, voorzitter Cie. Erfgoed Lentis

2004-2009
In die periode ben ik werkzaam bij Vastgoed Lentis waarin ik een aantal projecten uitvoer, onder andere het inrichten van de nieuwe Enk. Op die werkplek krijg ik zicht op het rijke Erfgoed wat Lentis bezit en hoe slordig we daarmee omgaan.

2009
In het werk bij Vastgoed kom ik tot ontdekking dat er nauwelijks aandacht is voor het verleden van Lentis. Het boek geschreven door Rense Schuurmans “Groeten uit Dennenoord” brengt daar verandering in bij een groep medewerkers en oud-medewerkers. Het boek wordt in groten getale verkocht. In 2009 ga ik met pensioen op 63 jarige leeftijd. Bij mijn afscheid schrijf ik een brief aan de Raad van Bestuur waarin ik mijn zorgen uitspreek over de manier waarop wij binnen Lentis omgaan met ons Erfgoed. Daarop komt reactie. In een gesprek met de Raad van Bestuur wat daarna plaatsvindt worden de bouwstenen aangedragen voor de installatie van een werkgroep Erfgoed Lentis.

Het begin

Zonder de support van Hans Hartman directie secretaris van de Raad van Bestuur was het niet gelukt Lentis Erfgoed als project te laten slagen. Zijn adviezen en contacten met de Raad van Bestuur, Bert van der Hoek en Corstiaan Bruinsma zijn belangrijk geweest voor het welslagen van dit project.

  • Op dat moment zijn de volgende personen actief betrokken bij de voorbereidingen van de activiteiten. Het gaat om Monique Huizer, Rense Schuurmans, Jenne Berghuis, Jonny van der Schuur, Hendrik Jonge, André Schuch van de Heymanstichting, Hille Eppinga projectleider en drie personen van buiten, te weten J. B. de Vries uit Groningen oud medewerker van Dennenoord en de familie Haverdings. 2011.
  • Vanaf dat moment wordt binnen Lentis uit alle hoeken en gaten van de vele gebouwen, alle foto materiaal, en artefacten, historische boeken en geschriften verzameld. Werkgroep Erfgoed Lentis.
  • De artefacten van Wagenborgen TCL zijn opgeslagen in een loods nabij het AC in Winschoten en in de kelder van het Hoofdgebouw in Zuidlaren.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.