Header

1904-05-18 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad

  • Te Zuidlaren zal een vergadering van Burgemeesters uit de provincie Groningen worden gehouden. Dhr. Boels vraagt of er bezwaar bij die gelegenheid een bezoek aan Dennenoord te brengen (in Augustus). Daartegen bestaat geen bezwaar. De heeren kunnen onder geleide enkele paviljoenen bezoeken. De ontvangst moet zijn overeenkomstig de waardigheid van een Burgemeester. Er is geen bezwaar een glas wijn of een sigaar te presenteeren.
  • Er is hier een joodsche lijder met name welke onlangs scheen te zullen sterven. Nu kwam van de Heer Polack, ambtenaar bij het opperrabbinaat van het Synogaal Resort te Groningen een verzoek namens de opperabbijn A. van Loen, om gedurende het sterven iemand uit Zuidlaren, nl. den voorlezer der joden, toe te laten tot het verrichten van enkele ceremoniën. Besloten wordt te melden dat er geen bezwaar zoo familieleden een stervende bezoeken, maar dat niet kan worden toegelaten, dat vreemden tot het verrichten van ceremoniën op de Stichting komen, wijl de Stichting zelve in de geestelijke behoefte voorziet.

(Bron Jan Barend de Vries)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.