Header

1939-10-07 – Subsidie verpleegkosten Zr. A. Smith

7 October 1939

8067

Het Groene Kruis
te
NIEUW WEERDINGE
= = = = = = = = = = = =

M.
Beleefd verzoek ik U mij even te willen mededeelen, of door Uw afdeeling nog de verpleging van Mej. A. Smith wordt gesubsidieerd en indien niet, wanneer deze bijdrage is ingetrokken.

Hoogachtend
De Geneesheer-Directeur

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.