Op de Hoogte

2010-07-12 – Begraafplaats

Begraafplaats
Jaargang 21 week 28 nummer 29

Geachte redactie
Ik doe u een suggestie aan de hand om de begraafplaats weer op orde te krijgen. (Inderdaad, alle zerken zijn overwoekerd en intussen is er ook al veel schade aangericht.)

Richt u tot de klankbordgroep. De deelnemers zijn met velen en vele handen maken licht werk. De werkgroep Groot Bronswijk had een jaar geleden alles voor elkaar om de begraafplaats volledig gerestaureerd te krijgen, maar kreeg tegenwerking van zowel Op de Hoogte als Van der Wiel. Van deze werkgroep hoeft u dus niets meer verwachten. Voor wat betreft de werkzaamheden op het terrein (het restaurant is bijna klaar) is het misschien goed te berichten, dat Van der Wiel voor eigen risico aan het werk is. De mogelijkheid is aanwezig, dat de rechter de bouwvergunning vernietigd. In dat geval moet alles teruggebracht worden in de oude staat. Wanneer uitspraak wordt gedaan, is nu nog niet bekend.

De werkgroep GB denkt, dat dit ook nieuws is, waarop de inwoners van Wagenborgen recht hebben dit te weten. Immers, bij de gehouden peiling waren 552 volwassen inwoners tegen de bouw.

Met groet,
Gezinus Oosting

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.