Op de Hoogte

2010-08-09 – Begraafplaats

De begraafplaats
Jaargang 21 week 32 nummer 30

Al enige malen is er in deze krant aandacht besteed aan de begraafplaats op het voormalig Groot Bronswijk terein. Deze begraafplaats zou opgeknapt moeten worden en behouden moeten blijven. In het verleden zijn er al initiatieven ondernomen om dit werkelijkheid te laten worden. Maar het is tot nog toe er niet van gekomen. De vereniging Groninger dorpen heeft aan de vereniging Dorpsbelangen laten weten dat er de mogelijkheid is om de begraafplaats een opknapbeurt te geven en dat er fondsen aangeboord kunnen worden om ook de grafmonumenten te restaureren. De verdere invul-ling en het onderhoud zal dan door de inwoners van Wagenborgen moeten geschieden.

De vereniging van dorpsbelangen is verheugd met deze mogelijkheid zodat een stuk historie bewaard kan blijven en bekend bij de inwoners van ons dorp.

D.E.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.