Op de Hoogte

2010-10-04 – Wagenborgen let op uw zaak

Wagenborgen let op uw zaak
Jaargang 21 week 40 nummer 38

We hebben onlangs in de krant kunnen lezen dat „Wagenborgen Envilla‟ nog voor de kerst van dit jaar hun eerste tijdelijke werknemers kunnen begroeten voor het miljarden project van Nuon in de Eemshaven. Een geweldige oppepper voor het dorp Wagenborgen. Fijn dat we aan de landelijke- en regionale economie een bijdrage kunnen leveren. Twee miljoen huishouden kan straks van energie worden voorzien. Dat is niet niks, waar we als klein dorp ook een bescheiden bijdrage aan mogen leveren. Toch is de aanwijzing van „het projecthotel voor de opvang van buitenlandse werknemers‟ in ons dorp niet zonder slag of stoot geaccepteerd. Er was verzet. Uiteindelijk besliste de Raad van State dat het project door kon gaan. Inmiddels staat onopvallend in het groen, een groot imposant gebouw „het Plaza‟ van meer dan 2200 m2, waar de werknemers kunnen eten, drinken en recreëren. Op steenworp afstand komen er diverse sportvoorzieningen, zoals een voetbal-, tennissen basketbalvelden en de 1400 woonunits. Het Projecthotel en al deze prachtige voorzieningen zullen na vijf jaar weer moeten worden afgebroken. Te gek voor woorden. In het nog op te stellen „convenant‟ tussen de gemeente en de nieuwe vereniging van Dorpsbelangen zal zeker de intentie uitgesproken moeten worden dat, met uitzondering van de woonunits, deze voorzieningen worden gekoppeld aan de verdere toekomstige ontwikkelingen van het Groot-Bronswijk terrein en toeristische mogelijkheden die ons dorp heeft aan deze kant van het Hondhalstermeer. Wagenborgen is nog een dorp met mogelijkheden. Laten we die kansen ook gaan uitponden en niet afwachten. Nu dat het vm. kegelcentrum een nieuwe hotelfunctie krijgt, is het zeer gewenst dat de plan-ontwikkeling van de uitbreiding van het Hondhalstermeer eens van de gemeentelijke tekentafel komt. De gemeenteraadsleden van Delfzijl wil ik oproepen om het aangenomen amendement van de PvdA van 30 oktober 2008 nog eens na te lezen, naar aanleiding van de initiatiefvoorstel van de leden van de Fractie van 2014 over het aankopen door de gemeente van het terrein van het voormalig Groot-Bronswijk, en daar actie op te ondernemen. Maak eens publiekelijk wat er is gebeurd en leg daarover verantwoording af. Voor het college van B&W is Wagenborgen kennelijk al een uniek dorp en behoeft er niets te gebeuren. Zo gaat het al jaren. Als inwoner weet ik wel beter. Naast het krimpverhaal komt Delfzijl straks vast en zeker met
een financieel krimpverhaal zodat er de komende jaren weer niets kan in ons dorp. Dit zou alleen geloofwaardig zijn, als ook alle mooie plannen voor Delfzijl worden opgeschort, maar dat zie ik nog niet gebeuren. Daarom, Wagenborgers let op uw zaak.

Siep Bos

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.