Op de Hoogte

2010-12-27 – Samenstelling gasten Wagenborgen Envilla

2010-12-27 – Samenstelling gasten Wagenborgen Envilla
Jaargang 21 week 52 nummer 50

In het Dagblad van het Noorden van 18 december jl stond een interview met projectmanager Roel Witwerts. Hij is directeur van hotel-restaurant Van der Valk in Zuidbroek en tevens projectmanager van Wagenborgen Envilla.

In dit projecthotel zullen maximaal 1.400 werknemers van de bouw van de Nuoncentrale in de Eemshaven worden ondergebracht. In het interview spreekt de heer Witwerts over „Polen, Belgen, Portugezen, Fransozen, Roemenen en wat dies meer zij‟. Dit roept bij de bevolking van Wagenborgen vragen op. Uitspraken van Nuon hebben steeds de indruk gewekt dat de tijdelijke werknemers afkomstig zouden zijn uit Zuid-Europese landen.

De gemeente heeft binnenkort hierover overleg met Nuon. Uiteindelijk is Nuon de organisatie die op de hoogte is van de herkomst van de bedrijven waarbij zij diensten hebben ingekocht voor de bouw van de centrale in de Eemshaven.

Aan Van der Valk is aangegeven dat het gaat om de Franse firma Ponticelli, de Belgische firma Fabricom en de Italiaanse firma Irem. Het overleg dat de gemeente met Nuon heeft, geeft mogelijk meer duidelijkheid in de herkomst van de in Envilla verwachte gasten. Daarover zal de gemeente vervolgens de klankbordgroep weer informeren.
Ik wens u fijne kerstdagen.

Met vriendelijke groet,
Tiny Smit
Gemeente Delfzijl

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.