Op de Hoogte

2012-01-30 – Forse tegenvaller voor Wagenborgen

Forse tegenvaller voor Wagenborgen
Jaargang 23 week 05 nummer 5

Het aangekondigde vertrek van Envilla eind van dit jaar is een forse tegenvaller voor Wagenborgen. Naar verwachting zullen een flink aantal plannen, die er zijn voor de ontwikkeling van het terrein van voormalig Groot Bronswijk, niet verder uitgewerkt kunnen worden omdat er niet dat geld voor beschikbaar komt waar een klein beetje op gerekend was.

Als we in Wagenborgen nog een beetje willen profiteren van de mogelijkheden die ons dan resten, zal er haast gemaakt moeten worden met het uitwerken van de plannen voor de aanleg van een
solarpark. Want dat is dan nog één van de weinige mogelijkheden die een reële toekomst voor dat gebied kan opleveren, zodat andere plannen over eventuele woningbouw in een later stadium alsnog gerealiseerd kunnen worden.

Een ander plan waar nog niet zoveel over gesproken is, maar dat wel grote mogelijkheden biedt voor zowel bewoners als ondernemers in Wagenborgen, is het doortrekken van de glasvezelkabel, die op het Envilla terrein aanwezig is.

Welingelichte kringen laten ons weten dat desondanks de veelbesproken rotonde er volgend jaar wel zal liggen.

Verdere ontwikkelingen in ons dorp zullen in de toekomst sterk afhankelijk zijn van de inzet van de dorpsbewoners zelf. Om voorzieningen op peil te houden, zal er meer en meer een beroep gedaan worden op de inzet van vrijwilligers.

Als we denken aan de algemene begraafplaats zou het bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn dat die net zo aangepakt wordt als gedaan is met de begraafplaats op het voormalig G.B. Terrein. Die is door vrijwilligers helemaal opgeknapt en ligt er weer piekfijn bij. Als wij het onderhoud van de algemene begraafplaats overnemen van de gemeente dan zal de gemeente het geld wat ze daarmee uitsparen beschikbaar stellen voor Wagenborgen als een soort stapel subsidie. Dit houdt in dat deze mogelijkheden er ook zijn voor bijvoorbeeld het onderhoud van het sportpark zoals het maaien van het gras etc.

Het geld wat de gemeente Delfzijl daardoor uitspaart, komt ten goede aan Wagenborgen als een soort dorpssubsidie. Dit wordt al in meerdere dorpen gedaan bij voorbeeld in Bedum en Warffum. En zo zijn er nog wel een aantal mogelijkheden te noemen. Er liggen dus nog kansen voor Wagenborgen.

D.E.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.