Op de Hoogte

2012-02-06 – Kansen voor een Solarpark Envilla Wagenborgen stijgen

Kansen voor een Solarpark Envilla Wagenborgen stijgen
Jaargang 23 week 06 nummer 06

Stroom van zonnepanelen is nu voordeliger dan stroom van energieleveranciers. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen tien jaar tachtig procent gedaald. De prijs die consumenten voor elektriciteit betalen, stijgt juist.

Besparing
De prijs van zonnepanelen is de afgelopen tien jaar met tachtig procent gedaald. De prijs van een kilowattuur “eigen” zonnestroom bedraagt op het moment 21 cent, terwijl energieleveranciers nu al 25 cent rekenen. ‘De keuze is: spek je je eigen portemonnee of die van je energieleverancier?’.

Interesse is groot
De interesse van Nederlandse consumenten in zonnepanelen is groot: negen van de tien Nederlanders willen meer zonnepanelen in Nederland en de helft wil graag panelen op het eigen dak (bron: onderzoek Motivaction, in opdracht van Natuur & Milieu). Consumenten willen hiermee een bijdrage leveren aaneen beter milieu, geld besparen of minder afhankelijk zijn van andere landen of energiebedrijven.

Solarpark Envilla Wagenborgen
Het bestuur van Dorpsbelangen Wagenborgen heeft degemeente Delfzijl gevraagd om een haalbaarheids onderzoekop te starten van een Solarpark op het vm.terrein van Groot-Bronswijk.Uitgangspunt hierbij is, dat het dorp hiervan profiteert en het park als motor gaat dienen voor de verdere noodzakelijke ontwikkelingen van het dorp. Het college van B&W van Delfzijl heeft de raad toegezegd met een voorstel naar de gemeenteraad te zullen komen in de raadsvergadering van februari 2012.

Siep Bos

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.