Op de Hoogte

2012-02-13 – Besluit Gemeente Delfzijl ten aanzien van Envilla

Besluit Gemeente Delfzijl ten aanzien van Envilla
Jaargang 23 week 07 nummer 07

Na overleg met de Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen (VDW) besluit het college de in de periode 2008-2011 gemaakte kosten niet ten laste van het reservefonds ontwikkeling Groot Bronswijk en omgeving te brengen en bestedingsregels op te stellen voor de reserve Envilla. Voordat deze worden vastgesteld kan VDW daar een zienswijze op indienen. De gemeente heft de Klankbordgroep op. Het overleg over Envilla wil de gemeente voortzetten met VDW.

 

 

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.