Op de Hoogte

2012-02-13 – Fragment uit Jaarvergadering Dorpsbelangen Wagenborgen

Fragment uit Jaarvergadering Dorpsbelangen Wagenborgen
Jaargang 23 week 07 nummer 07

Presentatie
De Werkgroep Begraafplaats Groot-Bronswijk kreeg voor de pauze de gelegenheid door middel van een fraaie fotopresentatie verslag te doen van haar activiteiten in 2011.

Jaarplan 2012
In het jaar 2012 staat Dorpsbelangen Wagenborgen voor een aantal enorme uitdagingen. In 2012 zullen een groot aantal keuzes moeten worden gemaakt. De herontwikkeling van het Groot Bronswijkterrein bijvoorbeeld heeft de hoogste prioriteit nu duidelijk is dat eind dit jaar Envilla Wagenborgen al weer wordt ontruimd. De overige speerpunten in 2012 betreffen onder meer de woningbouw, natuur en recreatie, de dorpseconomie, het jeugdwerk, de leefbaarheid in het dorp en de bevordering en instandhouding van alle mogelijke activiteiten.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.