Op de Hoogte

2012-02-20 – Brief dorpsbelangen Wagenborgen aangaande Solarpark en themapark duurzaamheid

Brief dorpsbelangen Wagenborgen aangaande Solarpark en themapark duurzaamheid
Jaargang 23 week 08 nummer 08

Het college legt een concept brief gericht aan dorpsbelangen Wagenborgen voor aan de gemeenteraad. De brief heeft betrekking op het Solarpark en themapark duurzaamheid. De raad behandelt het antwoord aan dorpsbelangen op 23 februari.

Bron: Gemeente Delfzijl
robintimo.nl

 

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.