Op de Hoogte

2012-02-20 – Reactie: Solarpark

Reactie: Solarpark
Jaargang 23 week 08 nummer 08

  1. In Nederland worden in verschillende gemeenten al Solarparken aangelegd. Dus zijn er kennelijk mogelijkheden dat het financieel haalbaar is;
  2. Het zal bijzonder mooi zijn als al het opgewekte ‘zonnestroom’ direct aan het dorp uitgeleverd kan worden. Hiermee voldoet het aan het ‘duurzaamheidsdoel’;
  3. Afschrijving, onderhoud en beheer zijn exploitatiekosten, dit geldt ook voor zonnepanelen op woningen.
  4. Er zijn veel bedrijven in Nederland die in staat zijn een ‘solarpark’ aan te kunnen leggen. Aanbiedingen zijn al ontvangen;
  5. Voor het beheer zal er waarschijnlijk een lokale energiecoöperatie opgericht moeten worden;
  6. Ook zonne-energie is gelet de investering niet gratis, maar dat is het huidige stroomverbruik ook niet en ook niet door het plaatsen van zonnepanelen op woningen;
  7. Wel is door het het aanleggen van een Solarpark, afname van ‘groene energie’ voor iedereen bereikbaar;
  8. Door het aanleggen ‘oerlelijke zonnepanelen’ op alle daken zal het aanzien van het dorp sterk doen verminderen (vergelijk het met de vroegere wirwar van TV antennes op de daken, het was esthetisch geen gezicht);
  9. Voor velen zal zonnepanelen op eigen daken, gelet de investering, niet mogelijk zijn;
  10. Onderhoud en beheer van het park brengt werkgelegenheid met zich mee. Goed voor het dorp, goed voor de economie;

Om vooraf te veronderstellen dat de indieners van het Solarplan niet weten waar ze het over hebben, gaat dan ook te ver. Niet voor niets is de gemeente gevraagd of het plan ‘haalbaar’ is. Daarmee aangevend, dat er een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt, zowel door de gemeenteraad van Delfzijl, als door de toekomstige gebruikers van ‘zonne-energie’ uit het park.
Ten slotte, de beoogde Solarpark reduceert een CO2 emmissie van 500.000 kilogram per jaar. Laten we het haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Delfzijl eerst gaan afwachten, alvorens op basis van vermoedens en veronderstellingen conclusies te trekken.

Siep Bos

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.