Medische dienst Dennenoord

 • 1896 – Fragment uit het rapport van 18 september 1896 t/m 19 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Apotheek: Bij den arbeid in de Apotheek blijft nu en dan eene verpleegster hulp verleenen.
 • 1910-12-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit Centraal Bestuur:
   • Dat de volle verantwoordelijkheid van de apotheek  bij de Geneesheer Directeur berust.
 • 1910-08-12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dr. Wessels is verloofd met mej. van Houten assistent verpleegster in de apotheek, Hij wenscht dit najaar nog te huwen en zal dan gaarne de woning betrekken die tot 1 november aan den klerk Jimmink is verhuurd. Die woning moet in orde gebracht, daar zij veel heeft geleden met leeg staan. Aan verven en behangen zal fl 425,– moeten uitgegeven worden. Voorts verzoekt Dr. Wessels de vervanging der privaten door closets, wat fl 175,–  moet kosten. De verbouw van de 5 hoekige serre in een 4 hoekige en een vergrooting van de studeerkamer daar hij geen ruimte genoeg heeft voor berging van zijn boeken en gaarne een ruime studeerkamer wenscht. Met dit laatste  en wat de closets en de verbouwing betreft gaat het Stichtings Bestuur niet mee, alleen wat betreft verven en behangen, welk werk ook met het oog op de tijd ten  spoedigste dient te worden uitgevoerd, vooral wat het buitenwerk aangaat en waarom dan ook het Centraal Bestuur zal gevraagd worden spoedig toestemming tot uitvoering te geven.
 • 1923-09-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het Linnenmeisje K. Wolthuis, vraagt die thuis ziek werd en een dokter en apothekers rekening kwam brengen voor vergoeding.
 • 1930-07-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Onder zeer veel belangstelling vierde Zuster Koster, apothekers assistente haar 25-jarig jubileum en werd ze mede namen het Stichtingsbestuur door den Stichtingsraad gecomplimenteerd.
 • 1938-04-02 – Rapport inzake maatregelen tot bescherming tegen luchtaanvallen
 • 1939-06-12 – Apotheker Bloemendaal voor andere gestichten
 • 1939 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1939:
  • a. UITVOERING VAN BIJZONDERE OPDRACHTEN.
   • 3. De voormalige huiskamer en slaapkamer van het hoofd van paviljoen 1 (Overbosch) werden ingericht tot een röntgenkamer en donkere kamer.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.