Automatisering Dennenoord

Klik op de foto voor een uitvergroting

22 Augustus 1906 – Brief aan Rijkstelephonie Groningen

 • 1910-10-19 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Heer Bosch zegt in een weekrapport te hebben gelezen dat een nieuw elektrisch belletje van waakgang naar slaapkamer van de Huismoeder is aangebracht, en betaald uit de onderhouds pot, zonder dat het Bestuur er in gekend is. De dokter vond het noodig.
 • 1923-09-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Drie nieuwe telephoon toestellen zullen worden aangeschaft.
 • 1925-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De heer Beekman deelt mede dat het Postkantoor te Zuidlaren waarschijnlijk een hulppostkantoor zal worden. Burgemeester en Wethouders van Zuidlaren willen verzoeken dit te voorkomen. Er is geen bezwaar dat dit ook namens Dennenoord te doen, daar gevreesd wordt, dat het aantal telephoon uren zal verminderen, wat ongewenscht is.
 • 1927-01-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt deelt mede gemerkt te hebben, dat de telefoon bij hem aan huis contact heeft met die naar het dorp. Zal nader worden onderzocht.
 • 1927-04-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Over de telephoon wordt besloten: van het aanbrengen van automatische toestellen voorlopig af te zien en over de kerktelephoon informatie in te winnen bij Bloemendaal.
 • 1927-08-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit tot aanbrenging van een kerk telephoon. De Geestelijk verzorger en huismeester wordt gemachtigd de installatie op Bloemendaal bezichtigen.
 • 1927-09-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit tot aanbrenging van installatie voor telefonische preek overbrenging in de kerk.
 • 1983 – Automatisering gestart met programmatuur voor de boekhouding en patiëntenad­ministratie (pakket v.d. Hof) met 6 werkplekken op een IBM Systeem 34.Automatisering gestart met programmatuur voor de boekhouding en patiëntenad­ministratie (pakket v.d. Hof) met 6 werkplekken op een IBM Systeem 34. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • 1983 – Fragment uit Personeelskrant Dennenoord:
  • Een medewerker over de computer: ”Vroeger hadden we klerken, die op te nemen en uit te schrijven patiënten registreerden. Die klerken waren hoofdzakelijk mannen, omdat die registers zwaar waren… In 1983 kwam hier de computer en nu zijn personalia, verzekeringsgegevens, enkele behandelgegevens en verwijsgegevens opgeslagen in het geheugen van de computer. Het voordeel is nu, dat je alle opgenomen patiënten naar aantallen, op alfabetische volgorde, per unit of afdeling, naar geslacht, leeftijd en noem maar op er uit kunt halen. Je kunt zien wie er allemaal langer dan twee jaar of korter dan vijftien jaar zijn opgenomen. Je kan dat allemaal in een paar minuten tevoorschijn toveren, terwijl daar vroeger heel wat voor geturfd moest worden aan de hand van systeemkaarten. Een groot aantal gegevens is nodig voor het behandel- of ziekenhuisbeleid. Stel bijvoorbeeld, dat er opeens een ”trend” is, dat er geen opnamen uit de stad Groningen zijn. Dan is er dus iets aan de hand en zal de directie maatregelen moeten nemen en hetzelfde geldt overigens als er opeens een verdubbeling van het aantal Groningse patiënten zou optreden. Zelfs de overheid kan haar beleid bepalen aan de hand van de op deze manier verkregen informatie. Alom voordeel dus. Alleen is het dan wel belangrijk, dat maar weinig mensen toegang hebben tot de gegevens en dat alle gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd: dat ze zó worden opgeslagen, dat alle gegevens samen niet te herleiden zijn tot een individu, dat niet iedereen zo maar gegevens kan krijgen over Jantje, Pietje en Klaasje. En, eerlijk gezegd, het is natuurlijk toch wel een stuk afstandelijker geworden nu als patiënt en wegbrenger niet meer bij een kop koffie word ontvangen door iemand, die nogal wat tijd kwijt is met gegevens noteren en waar je daardoor je eerste vragen rustig kwijt kunt”.

1984.01 – Receptie in het Hoofdgebouw, met links Jack Dijkstra (medewerker receptie) en rechts Marchien Boelens (medewerkster afd. Inkoop). (Foto verkregen dankzij Melle Visser)

 • 1984-1985 – Interne telefoongids
 • 1985 – Oprichting van de afdeling Automatische Gegevensverwerking (AGV), die tot 1988 een éénmansafdeling is met ondersteuning van een medisch administrateur. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • 1986 – Het IBM Systeem/34 heeft te weinig mogelijkheden. Voor onze nieuwe wensen wordt het IBM Systeem/36 aangeschaft. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • 1987 – Het IBM Systeem/36 heeft nu 8 aansluitingen. Eerste netwerkje met 4 PC’s alleen voor de Personeels- en Salarisadministratie (PSA). 15 stand-alone PC’s. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • 1988 – De ‘PC-golf’, in totaal ongeveer 60 stand-alone PC’s in de organisatie, naast het IBM systeem en het PSA netwerkje. Koppeling vanuit Zuidlaren met de Polikliniek aan de Steenhouwerskade in Groningen met behulp van PC’s, modem en telefoonverbindingen. De medisch administrateur wordt full-time medewerkers Automatisering. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • 1990 – Selectie van nieuw systeem uit ICL, RAET en ZCS. Uitkomst: ZCS: Alleen voor gezondheidszorg; Inhoudelijke kennis; Software is core-business; enthousiaste mensen. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • 1991 – Na veel voorbereidend werk, ingebruikname van de ZCS-pakketten KRB, DTB, PRB en RIS/NIS voor resp. kliniek, deeltijdbehandeling, polikliniek en opname/crisisbureau, alsmede PROFICIAD en FASIA voor resp. facturering en grootboek. Het IBM Systeem/36 wordt vervangen door een UNISYS B-39. Binnen de instelling inmiddels wildgroei van PC’s en versies van programmatuur; Besluit om ziekenhuisnetwerk te gaan inrichten o.b.v. coax-kabel. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • 1992 – In Groningen in totaal 15 aansluitingen met een eigen systeem (UNISYS SG5000), die met een speciale KPN verbinding verbonden is met de centrale B-39 in Zuidlaren. De centrale B-39 is inmiddels ook gekoppeld aan diverse kleine netwerkjes. Een 3 medewerker wordt bij de afdeling AGV aangenomen. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • Januari 1992 – Interne telefoongids
 • 1993 – Project Informatiebeleid en –planning, herdefiniëring van informatiebeleid en vaststelling standaards: Windows besturingssysteem; Tekstverwerking met WordPerfect6.0a; Spreads­heets met Excel 5.0; Databases met Access 2.0. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • 1994 – Nauwe samenwerking met RIAGG – Groningen op het gebied van automatisering (gebruikt dezelfde software). (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • 1995 – Verzorgingshuis ’t Holthuys in Annen gaat samen met verpleeghuis de Enk. Oprichting Stichting GGz – Groningen tussen Dennenoord/de Enk, RIAGG – Groningen, APZ Groot-Bronswijk en RIBW met participatie van de Psychiatrische Universiteits Kliniek (PUK). Realisatie van lokale PC netwerken (LAN’s) in: Annen, Zuidlaren, Groningen en Hoogezand. LAN’s worden onderling gekoppeld met ISDN(telefoon)-lijnen. In totaal 6 centrale computers (servers) en 170 werkplekken en 120 stand-alone PC’s. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)
 • Juli 1995 – Interne telefoongids
 • 1996 – Realisatie LAN’s in de Enk;het Medisch Centrum en de Divisie Chronische Psychia­trie West in de St. Walburgstraat – Groningen. Glasvezelkabel op het terrein in Zuidlaren. Inmiddels 8 servers voor 204 werkplekken en nog steeds 105 stand-alone PC’s. Start project Registratie Zorgvernieuwing waardoor een verschuiving van registratiepunten optreedt. Opname/crisisbureau en CGG Hoogezand gaan registreren met RIS/NIS op Unix-server van de RIAGG. Door de verdere invulling van de Stichting GGz Groningen veel verhuizingen van werkplekken. (Bron: Wim Meininger/Gerrit Wesseling)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.