Evert Visser

De lagere school periode aan de Christelijke lagere school aan de Turfsingel te Groningen. Achter, 2e van rechts: Evert Visser.

Na de MULO volgde hij tal van avondcursussen op zijn vakgebied en wist zelfs het Staats Praktijkdiploma te behalen.
Evert Visser is in 1931 begonnen als klerk op Dennenoord en werd in 1946 benoemd tot Huismeester als opvolger van dhr. Hosmar.

Een schrijven van Johan Wetter, Geneesheer-directeur aan de penningmeester van de Vereniging in de periode dat Evert Visser nog werkzaam was als klerk.

In latere jaren veranderde de functiebenaming in die van Hoofd Economische en Administratieve dienst.

Eind jaren 30 – Vriendinnen van links naar rechts: Onbekend; Jantje (Visser) Mulder; Mien Meints en Annie Meints.

In 1942 trad Evert in het huwelijk met Jantje Mulder.
Jantje was werkzaam in de huishoudelijke dienst van Dennenoord op het Hoofdgebouw en kwam Evert dus regelmatig tegen.

23 mei 1942 – Het bruidspaar Visser-Mulder in Bellingwolde.

23 mei 1942 – Trouwfeest van Evert en Jantje. 2e zittend van rechts: Evert en 3e Jantje. Gezamenlijk met collega’s en hen partners.

Het echtpaar ging wonen aan de Verlengde Tienelsweg 31 (Vandaag (na naamswijziging: Schipborgerweg 35).
Daar werden ook de 2 kinderen geboren.
In 1946 volgde de verhuizing naar een woning op Dennenoord.

Theehuis (Cantine) (rechts) met zicht op de woning van het gezin Visser (links). In latere jaren is de woning E046 in gebruik als crèche en kantoor t.b.v. wooneenheden Akkerhoven. Beide panden zijn inmiddels afgebroken.

 • 3 september 1946 – Fragment met 2 citaten uit een schrijven van Johan Wetter, Geneesheer-directeur aan de penningmeester van de Vereniging:
  • ´Mijn advies is thans: de heer Visser te benoemen tot tijdelijk huismeester. Dit kan heel wel zoo gebeuren, dat het toevoegsel ’tijdelijk’ geen ‘doode letter’ is. (U stelde bijv. hetzelfde voor bij een eventuele benoeming van den heer Krauweel). De zaak laten, zooals zij is (meening van het Stichtings Bestuur) heeft ernstige bezwaren’.
  • ‘de heer Visser blijft gehandicapt door de algeheele onzekerheid en terwijl het nu reeds onaangenaam is hem door een ander te vervangen (zijn waarneming dateert officieel van 9 juni 1945, maar feitelijk van 20 april 1944), zal dit over een half jaar of later nog veel moeilijker zijn; 2. de heer Hosmar woont nog steeds op het terrein en dat is ongewenscht. Verder is het wel eens moeilijk dat wij den Heer Visser, wanneer hij thuis is, niet telefonisch kunnen bereiken (een aansluiting bij de P.T.T. om aansluiting had geen resultaat). Ik durf den heer Visser aan te bevelen. Hij heeft bewezen gezag te hebben’.

1946 – Bevrijdingsfeest in de Stichtingskerk.

Evert Visser was geen spraakzame man.
Zijn kwaliteiten lagen meer in het goed kunnen luisteren.
Evert kon goed overweg met collega-klerken onder wie de heren Gautier, Coppij en van Eerden en in latere jaren Dick van der Berg, boekhouder met wie hij nauw samenwerkte voor, tijdens en na de oorlog.

1939 – Administratiekantoor op de eerste verdieping van het Hoofdgebouw (direct links van de trap). Enkele collega’s van Evert Visser: van links naar rechts de klerken: Van Eerden; Coppij en Gautier.

Dick was de overbuurman van de familie Visser op Dennenoord.
De dochter vertelde dat vader met veel waardering sprak over zijn medewerkers en luisterde naar hun adviezen, en hun vakkennis waardeerde en honoreerde.
Bij de renovatie van de paviljoenen werkte Evert met plezier samen met de technisch onderlegde- en hoofd van dienst, de heer Garst.

1950 – Van links naar rechts: dochter; zoon; moeder Jantje Visser-Mulder en vader Evert Visser voor de woning E046.

1950 – Gezin Visser

Buiten zijn werk bekleedde hij verschillende functies.
Evert zette zich in voor de Beschutte Werkplaatsen in Noord-Nederland.

1955 – Dennenoord viert haar 60 jarig bestaan.

1955 – Feest! Dennenoord viert haar 60 jarig bestaan. Tafel 10, vanaf 3e van rechts: Evert Visser; Jantje Visser-Mulder en Dr. Jaap de Wilde.

Jaren 50 – Evert Visser organiseerde regelmatig uitstapjes voor personeel naar ondernemingen van leveranciers aan Dennenoord.

2 februari 1956 – 25 jarig jubileum Evert Visser

Evert rookte graag sigaren en was dan ook bekend op het terrein van Dennenoord als ‘Evert sigaar’.
Een aardig detail is dat zijn vader sigarenmaker was en daarin handelde.

21 augustus 1959 – Personeel Dennenoord stuurt als grap een ansicht naar het vakantieadres in Eibergen van de sigarenroker Evert Visser.

25 augustus 1959 – Personeel Dennenoord stuurt ter info van vordering werkzaamheden Paviljoen 9, Bloemhof een ansicht naar het vakantieadres in Eibergen van Evert Visser.

1960 – Stichtingskerk (Foto: W. Speelman)

Jaren 60 – Bevrijdingsfeest wordt gevierd op het grasveld t.h.v. woning familie Speelman.

Jaren 60 – Voorste rij: 4e van rechts Jantje Visser-Mulder; 6e van rechts Zuster Huizinga-Stam, verpleegkundig adjuct directrice en uiterst rechtsachter Zuster Annie van der Ploeg.

Jaren 60 – De Watertoren en de woning van het gezin Visser, hoofd Economische en Administratieve dienst. (Foto: Evert Visser).

Vanuit zijn betrokkenheid bij de Gereformeerde Kerk heeft hij met anderen het bejaardenhuis Arendshorst in 1967 te Assen opgericht.

1969 – Watertoren, woning familie Visser en rechts het Theehuis (Cantine) met daarachter paviljoen 6, Dennenhof. Op de voorgrond het braak liggende terrein waar voorheen de moestuin groeide en bloeide. Nu moest het plaats maken voor het Hertenkamp.

Na een aantal jaren kwam het gezin te wonen aan Domineeskamp 9 in Zuidlaren.
In 1970 overleed Evert Visser plotseling op 62-jarige leeftijd na een dienstverband van 39 jaar.
De begrafenis vond plaats vanuit de toenmalig zo genoemde Stichtingskerk op het terrein van Dennenoord.

21 maart 1970 – Gereformeerd gezinsblad

21 maart 1970.01 – Trouw

21 maart 1970.02 – Trouw

21 maart 1970.03 – Trouw

24 maart 1970.01 – Gereformeerd gezinsblad

24 maart 1970.02 – Gereformeerd gezinsblad

 • 24 maart 1970 – Fragment over het ‘in-memoriam’ door Dr. Jaap de Wilde tijdens de begrafenisdienst van Evert Visser in de Stichtinskerk Dennenoord:
  • Voor de Stichting ‘Dennenoord’ werd gesproken door de directeur-geneesheer dr. J.A. de Wilde. Deze gaf een korte karakterschets van de overledene, die in alles sober was en nooit een oordeel over een ander zou vellen, waar een derde bij was. Oprecht heeft hij steeds meegeleefd met het wel en wee van hen die in zijn nabijheid werkten. Hij leefde in een gelovige betrokkenheid met mensen en volkeren en vooral betreffende mensen die op God betrokken wilden zijn. Zijn levenswandel en zijn werkkracht hebben een stempel gedrukt op de Stichting. Hij was wars van mensverheerlijking, maar voor de achtergebleven familie moet het toch een troost zijn dat hij in zijn leven voor anderen veel heeft betekend.

1984 – Een receptie met van links naar rechts: Jantje Visser-Mulder; mw. D. Hovinga met echtgenoot Mient Hovinga (werkzaam op de afd. administratie van Dennenoord); Onbekend.

Voormalige Algemene Begraafplaats Oude Coevorderweg Zuidlaren

2 Generaties Visser

Generatie I

 • 1. Evert VISSER, Begonnen als klerk in 1931. Hoofd Economische en Administratieve dienst. Laatst benoemde
  huismeester. Geboren op 23-10-1907 te Groningen, overleden op 20-03-1970 te Zuidlaren op 62-jarige leeftijd.
  Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-05-1942 te Bellingwolde met
  Jantje MULDER, 37 jaar oud, geboren op
  25-08-1904 te Bellingwolde (Gr), overleden op 20-10-1994 te Assen op 90-jarige leeftijd, dochter van
  Berend
  MULDER
  , Timmerman, en Sievertje BOLTJES. Evert en Jantje kregen 2 kinderen.

Generatie II

 • 2.  Anne VISSER, colporteur, sigarenmaker, sigarenhandelaar, geboren op 15-07-1870 te Noordhorn, overleden op
  22-12-1913 te Groningen op 43-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 04-11-1897 te Groningen met de 25-
  jarige
 • 3 Renske DE VRIES, geboren op 07-09-1872 te Groningen, overleden op 22-09-1942 te Groningen op 70-jarige leeftijd.
  Uit dit huwelijk:

  1. Bouwe, Kantoorbediende, geboren op 08-08-1898 te Groningen, overleden op 28-03-1958 te Groningen
   op 59-jarige leeftijd. Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-08-1929 te Groningen met
   Woutina de VRIES, 26
   jaar oud, geboren op 23-08-1902 te Sneek, overleden op 05-11-1969 te Groningen op 67-jarige leeftijd.
  2. Jacob, geboren op 17-01-1900 te Groningen, overleden op 01-02-1901 te Groningen op 1-jarige leeftijd.
  3. Trientje, geboren op 07-05-1901 te Groningen, overleden op 03-03-1950 te Groningen op 48-jarige leeftijd.
   Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-08-1927 te Groningen met
   Anne POL, 26 jaar oud, Typograaf, geboren
   op 08-10-1900 te Groningen, overleden op 02-02-1981 te Groningen op 80-jarige leeftijd.
  4. Grietje, geboren op 29-01-1903 te Groningen.
  5. Anna Jurrienna, geboren op 03-03-1904 te Groningen, overleden op 26-03-1905 te Groningen op 1-jarige
   leeftijd.
  6. Anna Jurriena, geboren op 24-01-1906 te Groningen, overleden op 22-10-1949 te Groningen op 43-jarige
   leeftijd. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-05-1934 te Groningen met
   Albert HUTTENGA, 25 jaar oud,
   geboren op 16-11-1908 te Groningen, overleden op 28-03-1958 te Groningen op 49-jarige leeftijd.
  7. Evert, geboren op 23-10-1907 te Groningen (zie 1).
  8. Jacoba, geboren op 01-03-1911 te Groningen. Verder geen gegevens! Mogelijk geëmigreerd.

Enkele citaten door Sief (dochter)

 • ‘Mijn vader vertelde eens dat een patiënt bij hem op kantoor gekomen was en hem een sigaar aanbood omdat hij die dag 25 jaar op Dennenoord was’. Voor hem voelde de Stichting als een ’thuis’ ‘.
 • ‘De bakkerij stopte met het bakken van brood. Dennenoord betrok vanaf die tijd het brood van de 3B uit Groningen. Die
  leverden gesneden brood. Het resultaat was dat er minder brood gegeten werd. De meeste mensen eten zoveel sneetjes brood
  en niet zoveel gram brood’.
 • ‘Een proefje van de warme maaltijd uit de Centrale keuken werd voor mijn vader ter controle thuis bezorgd.’.
 • ‘Bij ons thuis was een gevleugelde vraag van mijn vader aan mijn moeder, als zij op bezoek was geweest bij vriendinnen in het
  dorp: ‘en hoe gaat het op Dennenoord?’ In het dorp gingen vaak allerlei verhalen rond over Dennenoord maar wij waren de
  laatsten die dat hoorden’.
 • ‘Het opstellen van de begroting was een geweldige klus, waarbij mijn vader vaak ’s avonds weer naar kantoor ging om te werken. Overdag werd hij te vaak onderbroken door bezoekers en telefoontjes. ’s Avonds was het heerlijk rustig om te werken. Als alles achter de rug was, was mijn vader bekaf en gingen beide een poosje op vakantie om weer bij te komen’.
 • ‘Wij verhuisden naar Domineeskamp. Daardoor kwam er meer afstand tussen mijn vader en zijn werk. Want toen we op Dennenoord woonden, belde iedereen om elk wissewasje mijn vader. Nu was hij verder weg en moesten zij meer hun eigen
  probleempjes zelf op lossen’.

Sief

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.