Speelman

  • 1941 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1941:
    • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
      • 4. In Augustus werden personeel en patiënten systematisch röntgenologisch onderzocht op tuberculose. Dr. P. Brouwer, Directeur van het Districts-Consultatiebureau (uitgaande van de Drentsche Vereeniging tot bestrijding der tuberculose) heeft te zamen met Drs. Speelman (die 7 maanden lang één dag per week in het Academisch Ziekenhuis te Groningen bij Dr. Keijser heeft gewerkt en thans één dag per week werkzaam is op het Consultatiebureau te Assen) 1263 doorlichtingen verricht. Bij 9 mannen en 8 vrouwen werd de reeds gestelde diagnose bevestigd. Bij 7 mannen en 5 vrouwen werd een niet vermoedde t.b.c. ontdekt. Bij 4 van de 7 mannen ging het zelfs om zware gevallen, één van de 5 vrouwen was eveneens ernstig. Bij het personeel werden geen nieuwe gevallen aan het licht gebracht. Aan het einde van het jaar waren totaal aanwezig 451 mannen. Daarvan waren lijdende aan t.b.c. 13 mannen (2.8%) Totaal waren aanwezig 535 vrouwen, waarvan 16 lijdende waren aan t.b.c. (2.9%). Verder waren in dienst 195 verpleegsters, waarvan 5 lijdende waren aan t.b.c.. Van het overige vrouwelijke personeel was lijdende aan t.b.c. 1 linnenmeisje. Onder het mannelijk personeel kwam geen t.b.c. voor.
  • 27 februari 1954 – Liturgie overlijden mw. Speelman
    • Mw. M.P. Speelman-Habermehl is overleden op 27 februari 1954. De Begrafenis vond plaats op 4 maart 1954. De toespraak/preek was van Dr. O.C. Broek Roelofs, Gereformeerd Predikant van Zuidlaren. Dr. J. Doff, Geneesheer-Directeur Dennenoord, hield een toespraak. De schoonvader van mw. M.P. Speelman-Habermehl, Ds. J.D. Speelman had als laatste een overweging bij Johannes 12;28

1961.00 – Dr. Speelman en Dr. Doff t.g.v. het afscheid van Dr. Doff

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.