Wolter Wagter Smitt

 • Naam: Wolter Wagter Smitt
 • Geboren: 14 januari 1869
  • De moeder  van Wolter Wagter overleed 14 dagen na de geboorte van Wolter Wagter 23 jaren oud. Wolter Wagter heeft zijn moeder dus nooit gekend. En op 4 jarige overleed zijn vader, 35 jaar oud.
 • Geboorteplaats: Zwolle
 • Studie:
  • 1894 – 1895 – te Princeton college te N. Jersey
  • Universiteit te Bonn
  • 1899 – Theologische school te Kampen
 • Genealogie in rechte lijn van Wolter Wagter Smitt:
  • I.1  Jacobus SMIT, Koopman.
   • Gehuwd op 13‑07‑1800 te Steenwijk met Hendrikje WAGTER, 24 jaar oud, Winkelierster, geboren op 17‑12‑1775 te Steenwijk, overleden op 17‑04‑1841 te Steenwijk op 65-jarige leeftijd.
   • Uit dit huwelijk:
    • Wolter Wagter SMITT, geboren op 02-06-1804 te Steenwijk
     • Wolter Wagter Smitt sr werd op 2 juni 1804 in Steenwijk geboren als tweede kind van Jacobus Smitt en Hendrikje Wagter. De familie Smitt dreef een winkel in Steenwijk en later in Zwolle aan de Diezer straat. In december 1835 vond in Steenwijk de afscheiding van de hervormde kerk officieel plaats. Wolter Wagter Smitt was de eerste ondertekenaar van de afscheidingsverklaring. Wat de maatschappelijke positie van Smitt sr betreft: hij werd op 4 oktober 1829 aangesteld tot sergeant-majoor bij de Overijsselse schutterij. Een jaar later werd hij zelfs bevorderd tot tweede luitenant. Zijn afdeling werd in 1830-1831 gestationeerd in Zeeuws-Vlaanderen. Van daaruit nam hij tijdens de Belgische opstand deel aan militaire acties in België. In 1835 werd Smitt sr overgeplaatst naar Zwolle. Hij nam daar de garnizoensdienst waar. Dit zou hij doen tot 31 augustus 1839, de dag waarop de Zwolse schutterij werd ontbonden. Hij vestigde zich, samen met zijn vrouw  Lamberta Lindeboom, met wie hij op 24 maart 1836 in Raalte was getrouwd, aan de Diezerstraat. Zij hadden daar een winkel in manufacturen. Op 11 juni 1835 was in Zwolle een afgescheiden gemeente door ds. H. de Cock geïnstitueerd. Smitt sr en later ook zijn vrouw, sloten zich uiteraard hierbij aan. Hij werd aangesteld tot vaste oefenaar. Naast zijn officiersfunctie en oefenaarschap, zag Smitt in 1835 kans om twee brochures te schrijven. Het eerste geschrift luidde: “Het zaad des geloofs vrij­ moedig gestrooid op den akker des Heeren tegen het onkruid onzer dagen”. Opgedragen aan alle beminnaars der gereformeerde leer in Nederland. In de vorm van samenspraken werden de onderling verschillende opvattingen verduidelijkt. Smitt zet hierin onomwonden uiteen dat het niet voldoende is om geloofszaken met alleen het verstand te verstaan, maar dat deze bij bevinding moeten worden gekend, wil men gegronde uitzichten hebben op de eeuwigheid. Deze overtuiging, die volgens Smitt de zuivere leer van de gereformeerde vaders was, zou hij in zijn verdere leven sterk beklemtonen. Dat hij zich in de Kerkelijke strijd van die dagen mengde, blijkt wel uit zijn tweede geschrift dat luidde: “ Is verwerping van het Nederlandsch Hervormd Kerkbestuur al dan niet noodzakelijk geworden?”. Beide brochures behoren tot de beste ”vlugschriften” van die tijd. Niet voor niets schreef ds. De Cock eens: ”De stukjes van den verstandige en moedi­ge Luitenant W.W. Smitt, gelijk Cornelius zoowel geestelijk als lichamelijk een krijgsman.”Smitt sr was in de begintijd van de Afscheiding een bijzondere vriend van ds. H. de Cock. Bekend is, dat hij zelfs op 2 februari 1835 ds. De Cock tijdens zijn gevangenschap in Groningen heeft opgezocht. Ook maakte hij samen met ds. Henrik De Cock in de zomer van 1836 een reis naar het toenmalige eiland Urk. Daar aangekomen vroeg Smitt aan burgemeester Nentjes van dat eiland of ze de hervormde kerk mochten gebruiken. Tevens vroeg hij of de burgemeester ook naar de kerkdienst wilde komen. Hun verzoek werd geweigerd maar desalniettemin gingen De Cock en Smitt in een geheime bijeenkomst om de beurt voor. Later werd Smitt hiervoor door de rechtbank van Hoorn met ƒ 100, – beboet. (Bron: digibron Gereformeerde gezindte)
    • Fransina Catharina SMIT.
    • Geesje SMIT.
    • Deeltje SMIT.
    • Jacobus SMIT.
  • II.2 Wolter Wagter SMITT, Tweede luitenant/oefenaar/Predikant, geboren op 24‑06‑1804 te Steenwijk, overleden op 08‑09‑1846 op 42-jarige leeftijd.
   • Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24‑03‑1836 te Raalte met Lamberta LINDEBOOM, 31 jaar oud, Koopvrouw, geboren op 17‑06‑1804 te Zwolle, overleden op 13‑01‑1884 op 79-jarige leeftijd, dochter van Evert LINDEBOOM en Geesien HARTGERS.
   • Uit dit huwelijk:
    • Jacobus Everhardus SMITT
     • Als oudste zoon van Wolter Wagter sr heeft hij de manufacturen zaak aan de Diezerstraat  in Zwolle overgenomen.  Twee van zijn broers waren eveneens predikant  en kregen een nageslacht van predikanten, hoogleraars en medici.  Een bekende naam  tot op vandaag is  Sillevis Smitt.
    • Evert SMITT, geboren op 02‑01‑1839 te Zwolle, overleden op 29‑04‑1859 te Zwolle op 20-jarige leeftijd.
    • Johannes Hendrik SMITT, geboren op 12‑06‑1840 te Zwolle, overleden op 29‑08‑1842 te Zwolle op 2-jarige leeftijd.
    • Willem Gerrit SMITT, Predikant te ’s Gravenhage, geboren op 07‑06‑1842 te Zwolle, overleden op 02‑08‑1912 te  s’ Gravenhage op 70-jarige leeftijd. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06‑09‑1865 te Den Haag met Maria SILLEVIS.
    • Hendrika Johanna SMITT, gedoopt op 26‑02‑1844 te Zwolle, overleden op 04‑07‑1918 te Brummen op 74-jarige leeftijd. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02‑04‑1868 te Zwolle met Egbert NIJLAND.
    • Johannes Gesinus SMITT, Predikant, geboren op 04‑07‑1845 te Zwolle, overleden op 22‑04‑1908 te Apeldoorn op 62-jarige leeftijd. Gehuwd met Jacoba Maria BOOT, geboren 1846, overleden op 24‑06‑1892 te Rotterdam.
    • Wolter Wagter SMITT, geboren op 12‑01‑1847 te Zwolle.
  • III.1 Jacobus Everhardus SMITT, Koopman/Manufacturier, geboren op 17‑06‑1837 te Zwolle, overleden op 12‑04‑1873 te Zwolle op 35-jarige leeftijd.
   • Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 12‑10‑1865 te Zwolle met Machteld WOELDERINK, 19 jaar oud, geboren op 29‑03‑1846 te Zwolle, overleden op 03‑02‑1869 te Zwolle op 22-jarige leeftijd, dochter van Albertus WOELDERINK, Behanger, en Alijda HOENDERS.

1865-10-12 – Acte huwelijk van Jacobus Everhardus Smitt en Machteld Woelderink (ouders van Wolter Wagter Smitt)

   • Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 17‑11‑1870 te Zwolle met Reijntien van der VEGTE, 27 jaar oud, geboren op 05‑09‑1843 te Deventer, overleden op 02‑09‑1901 te Deventer op 57-jarige leeftijd.
   • Uit het eerste huwelijk:
    • Alijda Lambertha SMITT.
    • Wolter Wagter SMITT.
   • Uit het tweede huwelijk:
    • Jacoba Everharda Lambertha SMITT
 • Graf te Zwolle van Jakobus Everhardus Smitt overleden 1873, 35 jaar oud en Machteld Woelderink, overleden 1869, 22 jaar oud en ouders van Wolter Wagter Smitt.

  • IV.2 Alijda Lambertha SMITT, geboren op 08‑09‑1866 te Heino, overleden op 09‑01‑1929 te Zwolle op 62-jarige leeftijd.
   • Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19‑11‑1896 te Zwolle met Johannes HAGENBEEK, 26 jaar oud, Wijnhandelaar, geboren op 11‑08‑1870, overleden op 01‑06‑1961 te Zwolle op 90-jarige leeftijd, zoon van Jan Jacob HAGENBEEK, Papiermaker/molenaar, en Geertrui STRAALMAN.
   • Uit dit huwelijk:
    • Jan HAGENBEEK, geboren op 04‑09‑1897 te Zwolle, overleden 1974 te Zwolle.
    • Machteld Henriette HAGENBEEK, geboren op 19‑03‑1900 te Zwolle, overleden 1986 te Zwolle.
    • Geertrui HAGENBEEK, geboren op 30‑09‑1904 te Zwolle, overleden 2001 te Zwolle.
    • Jacoba Everharda HAGENBEEK, geboren op 13‑03‑1911 te Zwolle, overleden 1992 te Zwolle.
  • IV.3 Wolter Wagter SMITT, Predikant, geboren op 14‑01‑1869 te Zwolle, overleden op 05‑05‑1935 te Bennebroek op 66-jarige leeftijd, begraven  Zuidlaren, Dennenoord.
   • Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 02‑12‑1896 te Deventer met Hendrika Catharina KOER, 26 jaar oud, geboren op 23‑11‑1870 te Deventer, overleden op 25‑10‑1916 te Zuidlaren, Dennenoord op 45-jarige leeftijd. Memorie van Successie 0119.03 161, acte nummer 9/5048, pagina 1863, dochter van Jan Willem KOER, Spekslager, en Kristina van MUNSTER.
   • Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 10‑10‑1918 te Amsterdam met Wijna Maria DOETS, 40 jaar oud, geboren op 01‑09‑1878 te Amsterdam, overleden op 30‑11‑1952 te Hilversum op 74-jarige leeftijd, dochter van Jan DOETS en Anthonia Johanna de BEUS. Uit de verhalen die we hebben kunnen vinden zou hij in Bennebroek begraven zijn. De grafsteen in Dennenoord, Zuidlaren geeft aan dat hij hier begraven is. Herbegraven?

1896-12-02 – Acte huwelijk van Wolter Wagter Smitt en Hendrika Catharina Koer te Deventer

   • Uit het eerste huwelijk:
    • Jacobus Everhardus SMITT, Tandarts, geboren op 17‑09‑1897 te (Benedenknijpe,Fr), overleden te Zwolle. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04‑10‑1923 te Loosdrecht, gescheiden na 24 jaar op 21‑04‑1948 van Jeannette Antonia DOETS, geboren 1902 te Amsterdam, overleden 2000, dochter van Jacob DOETS, Graanhandelaar, en Elisa SCHOLER.
    • Christina SMITT, geboren op 08‑03‑1899 te Assen, overleden op 10‑02‑1974 te Zeist op 74-jarige leeftijd.
    • Henriette Johanna SMITT, geboren op 11‑07‑1901 te Assen. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑02‑1928 te Amsterdam met Lambertus Josephus ADRIAANSE, geboren 1906 te Amsterdam.
    • Jan Willem SMITT, Predikant, geboren op 22‑02‑1902 te Assen, overleden op 28‑03‑1997 te Drachten op 95-jarige leeftijd, begraven te Duurswoude. Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 08‑12‑1938 te Rotterdam met Geertrui Willempje KWAADSTENIET, 25 jaar oud, geboren op 07‑05‑1913 te Amsterdam, overleden op 16‑03‑1991 te Drachten op 77-jarige leeftijd, begraven te Duurswoude, dochter van Dirk KWAADSTENIET en Geertje de JONGH.
    • Machteld SMITT, geboren op 23‑09‑1903 te Assen, overleden op 21‑09‑1990 te Zeist op 86-jarige leeftijd.
    • Hendrika Antonia SMITT, geboren op 17‑11‑1904 te Assen, overleden op 07‑11‑1976 te Zeist op 71-jarige leeftijd.Gehuwd met COMIJS.
    • Aleida Lambertha SMITT, geboren op 03‑06‑1908 te Assen, overleden op 08‑04‑1963 te Schiedam op 54-jarige leeftijd.
   • Uit het tweede huwelijk:
    • Anthonia Johanna SMITT, geboren 1920 te Zuidlaren, Dennenoord, overleden op 27‑03‑1928 te Zuidlaren, Dennenoord.
    • levenloos SMITT, geboren op 22‑12‑1921 te Zuidlaren, Dennenoord, overleden op 22‑12‑1921 te Zuidlaren,Dennenoord, 0 dagen oud.
  • IV.7 Jacoba Everharda Lambertha SMITT, geboren op 21‑12‑1873 te Zwolle, overleden op 13‑04‑1912 te Tonsel, Harderwijk op 38-jarige leeftijd.
   • Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 28‑06‑1893 te Deventer met Anthonij (Predikant) BRUMMELKAMP, 26 jaar oud, geboren op 30‑09‑1866 te Stroobos,Grootegast, overleden op 14‑09‑1924 te De Bild op 57-jarige leeftijd, zoon van Benjamin BRUMMELKAMP en Jacoba HARTGERINK.
    • Rijntje BRUMMELKAMP, geboren 1903 te Capelle, overleden op 04‑12‑1903 te Capelle.
    • Jacobus Everhardus BRUMMELKAMP, geboren op 02‑07‑1908 te Capelle.
    • Reijntje BRUMMELKAMP, geboren op 17‑02‑1912 te Capelle.
 • 1869-12-19 – predikant te De Knijpe
  • Het duurde ruim anderhalf jaar voordat het beroepingswerk succes had. Het was kandidaat Wolter Wagter Smitt (1869 – 1935), die op een traktement van fl 900,00 in Knijpe predikant werd. Hij deed op 19 december 1896 intrede en nam zijn intrek in een kort daarvoor – voor fl 2.600,00 gekochte pastorie. De oude pastorie, de kerk (zijnde het vroegere evangelistengebouw) en de kosterswoning aan de Meyerweg stonden alle nog op naam van de ‘Vereeniging voor inwendige Zending te Knijpe’. In september 1898 werd besloten deze onroerende goederen over te schrijven op naam van de Gereformeerde Kerk. Na de zomer van 1898 moetsen de dominee en de scriba op bezoek bij een jong echtpaar. Er was een kind geboren! Over deze anders zo heuglijke gebeurtenis lag echter een grauwsluier: het kind was wel erg kort na hun huwelijk ter wereld gekomen, zodat de kerkenraad op de vingers van nauwelijks meer dan één hand kon berekenen dat hier sprake was van overtreding van het zevende gebod. Het echtpaar werd van het avondmaal afgehouden totdat zij in het openbaar – vermoedelijk in de kerk tijdens een zondagse dienst – schuld beleden zouden hebben. Want zo ging dat in die tijd vaak. Soms kon je er vanaf komen met schuldbelijdenis voor de kerkenraad alléén, maar dan moest de overtreding geen ‘openbaar karakter’ hebben, waarvan iedereen afwist. Ondertussen had dominee Smitt andermaal een beroep van de kerk van Assen ontvangen; eerder had hij daarvoor bedankt, maar het tweede nam hij aan, en nam – na drie jaar aan de kerk van Knijpe verbonden te zijn geweest – op 22 januari 1899 afscheid. (Bron: GereformeerdeKerken.info)

Gereformeerde kerk te Knijpe (Friesland)

Gereformeerde kerk te Knijpe (Friesland)

1896-11-20 – Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant

 • 1899-01-29 – emeritus predikant te Assen
  • Tijdens zijn dienst  te Assen werd een Christelijk Gereformeerde kerk gesticht, wat hem veel leed heeft gedaan. Diende  de zending als deputaat 1902-1928. Van de Generale synode van Amsterdam (1908) maakte hij als predikant deel uit. (Bron: Gedenkt uw voorgangers deel 3)

Begin 1900 – De Gereformeerde kerk aan de Molenstraat te Assen waar Ds W.W. Smitt jr. aan verbonden was

  • 1907-05-16 – Fragment uit notulen Stichtinsraad:
   • Opening Lucas 24:45 eind en gaat voor in ’t gebed. Daarop spreekt hij een woord van welkom tot Ds. Smitt, die nadat Ds. Schuurman van Meppel, die eerst gekozen was had bedankt, in diens plaats werd benoemd en deze benoeming heeft aangenomen op uitdrukkelijke voorwaarden, dat hem geen bestuursfunctie zou worden opgedragen, waaraan extra arbeid was verbonden.
   • De verandering van de pastorie kan geen langer uitstel leiden zal die nog in april tot stand komen. Stichting Bestuur neemt de risico voor de uitvoering voor zijn rekening en draagt  de huismeester op het werk uit te voeren.
  • Werkzaam op Dennenoord te Zuidlaren: van 14 mei 1911 tot 2 september 1928
   • Ds. Smitt neemt vermoedelijk 14 mei 1911 afscheid van de gemeente in Assen. Hij wordt dus geacht den 15 mei bij de Stichting in functie te treden. Den 17e mei te 2 uur zal hij worden geïnstalleerd. Daarvoor zal Prof L. Lindeboom worden uitgenodigd. Mocht deze verhinderd zijn zal worden gevraagd onze voorzitter, de heer L.W.de Vries, secundes en Ds. Drenth en testius Ds. Mulder.
   • Woonachtig in de pastorie van Dennenoord van 1911 t/m 1928

Pastorie Dennenoord. De woning van Geestelijk verzorger Wolter Wagter Smitt met zijn gezin.

Van 29 januari 1899 was Wolter Wagter Smitt jr, predikant van de Gereformeerde kerk te Assen. Woonde aan de Molenstraat 14. Was van 1899-1911 als consulent geestelijk verzorger werkzaam voor de Stichting Dennenoord.

1902-07-21 – Provinciale Drentsche en Asser courant

1903-04-20 – Rotterdamsch nieuwsblad

1911-04-06 – De Volksvriend

Jaren 10. Wolter Wagter Smitt, middelste rij, 6e van links (Foto: mw. Kroeske)

 • 1911-05-17 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter spreekt Ds Smitt, die voor t ‘laatst de vergadering als bestuurslid heeft bijgewoond, hartelijk toe, dankt hem voor alles wat hij voor de vereeniging, voor de Stichting en voor het SB is geweest en wenscht hem, nu hij zich als Geestelijk Verzorger voorgoed aan Dennenoord zijn krachten zal wijden des Heeren onmisbare zegen toe.
  • Met het voorstel Ds Smitt vergunning te verlenen elke week 2 uur Godsdienst te geven aan het Willem Lodewijk gymnasium te Groningen gaat het Algemeen Bestuur akkoord, onder voorwaarde dat deze vergunning elk jaar opnieuw aangevraagd moet worden en door ons wordt toegezien dat de arbeid van de Geestelijk Verzorger hierdoor geen schade lijdt.
  • Ingekomen is een schrijven van ’t Centraal bestuur over het niet inkomen van het Kwartaal rapport van de Geestelijk Verzorger gedurende het 1e half jaar. Blijkt dat de vacature daarvan schuld draagt en dat Beekman en Buwalda als tijdelijke plaats vervanger zich van die taak niet hebben gekweten. Ingekomen is het eerste Rapport van onze nieuwe Geestelijk Verzorger wordt voorgelezen en over de inhoud wordt van gedachten gewisseld. De secretaris vindt den vorm der oude rapporten aantrekkelijker want de voorgeschreven vorm is hem te statistisch, wel is er een rubriek mededelingen en vragen, maar zoo opzettelijk zal er geen gebruik van worden gemaakt. De voorzitter daarentegen verdedigd deze vorm, omdat er meer dan een Stichting is, er eenvormigheid moet zijn, zal men eenig  onderwerp spoedig kunnen nazien om te voorkomen dat sommige punten worden overgeslagen. En heeft de Geestelijk Verzorger behoefte om te spreken over geestelijken zegen dan staat hem niets in de weg dit onder mededelingen te melden. Gevraagd wordt hoe het staat met de jongelings vereniging  ’t Blijkt dat er zelfs twee zijn: een uitgaande van de Stichtng en een die staat onder de kerkeraad van de Gereformeerd kerken te Zuidlaren.
 • 1911-10-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit Algemeen Bestuur:
   • Met het voorstel Ds. Smitt vergunning te verleenen elke week 2 uur Godsdienst aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen gaat Algemeen Bestuur accoord, onder voorwaarde dat deze vergunning elk jaar opnieuw aangevraagd moet worden en door ons wordt toegezien dat de arbeid van de Geestelijk verzorger hiervoor geen schade lijdt.
 • 1911-12-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is eerste rapport van onze nieuwe Geestelijk verzorger Ds. Smitt. Het wordt voorgelezen en over de inhoud wordt van gedachten gewisseld. De secretaris vindt den vorm der oude rapporten aantrekkelijker de voorgeschreven vorm der oude rapporten is hem te statisch, wel is er een rubriek mededelingen en vragen, maar zoo opzettelijk zal er geen gebruik van worden gemaakt. De voorzitter daarentegen verdedigt deze vorm, omdat er meer dan en Stichting is, en er eenvormigheid moet zijn, zal men eenig onderwerp spoedig kunnen nazien en om te voorkomen dat sommige punten worden overgeslagen. En heeft de Geestelijk verzorger behoefte om te spreken over geestelijke zegen dan staat hem niets in de weg dit onder mededelingen te melden. Voorts heeft hij op den vorm van het Rapport nog wel wat aan te merken daar het geen volledig overzicht over de verrichte werkzaamheden geeft, Maar binnenkort is er een samenkomst van de geestelijk verzorgers zal zijn, wil hij daarin zijn bezwaren ter sprake brengen.
 • 1915-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt, wenscht bij het Stichtingsbestuur overschrijding der begroting aan te vragen voor den post bijbels en psalmen bundels met fl 30,00. Wordt gesteund.
 • 1915-06-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt doet het voorstel, wegens het buitenwerking zijn van onze eigen boekbinderij, een boekbinder van elders te laten komen om onze Stichting eenige maanden (een dag per week) te ontbieden. De kosten zullen ongeveer fl 25,00 bedragen. De Stichtingsraad gaat met dit voorstel mede en besluit dit bedrag bij het Bestuur aan te vragen.

1916-10-26 – Acte van overlijden van Hendrika Catharina Koer, echtgenote van Wolter Wagter Smitt. 45 jaren oud op Dennenoord en werd begraven op het terrein van Dennenoord. De overlijdensacte beschrijft dat Harm Weitering opzichter op Dennenoord de aangever is.

1916-10-26 – 1935-05-06 – Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant

 • 1916-11-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds Smitt het woord verkrijgende, betuigd zijn dank aan de leden van de Stichtingsraad voor de steun, hulp blijken van welwillendheid en bewijzen van medeleven ontvangen tijdens de ziekte en bij het afsterven zijner echtgenote ervaren. De voorzitter antwoordt en spreekt de wensch uit dat de Heere Ds.Smitt verder moge sterken.
  • Ds.Smitt spreekt over uitbreiding der kerk, zal op de vergadering van het Stichtingsbestuur worden ter tafel gebracht.
  • Bespreking der bouwplannen. Met plan kerk wordt gewacht tot herstel van de Hr. Hoekzema.
 • 1916 – Fragment uit het Jaarverslag geschreven door Geneesheer-Directeur Dr. P. Wierenga met een bijdrage van Wolter Wagter Smitt:
  • “Ds W.W.Smitt: Zijne Eerwaarde heeft het volgende mede te deelen: Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat zijne barmhartigheden geen einde hebben; zij zijn elke morgen nieuw, Uwe trouw is groot; deze woorden staan ons levendig voor den geest, wanneer we ons neerzetten om een kort woord voor het jaarverslag te schrijven.
  • In zulk een oogenblik toch gaat het geheele jaar aan onze herinnering voorbij met al zijn lief en leed met zijn strijd, zorg, worsteling en bekommeringen, met alles, wat wij hebben gearbeid onder de zon, met de ervaring van den menigvuldigen zegen des Heeren. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Zijne trouw was iederen morgen over ons. Hoe snel is ook dit jaar weer heen gegaan.
  • Worsteling en bekommeringen met alles, wat wij hebben gearbeid onder de zon, met de ervaring van den menigvuldigen zegen des Heeren. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Zijne trouw heeft ons geleid; Zijnen kracht heeft ons gesterkt; Zijne trouw was iedereen morgen nieuw over ons. Hoe snel is ook dit jaar weer heengegaan. Gelijk een schaduw. En wat is er weer veel gebeurd. Door ’s Heeren goedheid mochten we iedereen rustdag ons weer opmaken tot prediking des Woord.
  • Het is een aangename gewaarwording onze patiënten, groepsgewijze, paviljoen bij paviljoen, van alle kanten te zien aankomen, begeleid door onze broeders en zusters. Gewoonlijk wordt onze dienst aangevangen met het zingen van een psalmvers. Zingen doen onze patiënten gaarne; zelfs zoo, dat, als ’t een bekende psalm is, onze vrienden een vrij gebruik maken van hun zangorgaan.
  • Aan het begin wordt ’s morgens de Wet des Heeren en ’s middags de 12 artikelen des geloofs gelezen, terwijl des voormiddags wordt gepredikt over een stof en des namiddags de Heidelbergsche Catechismus behandeld wordt. Bijna altijd is het zeer stil en ordelijk onder de verkondiging des  Woords, zoodat buitenstaanders, indien ze soms met ons opgaan altijd hun verwondering hierover te kennen geven De dienst duurt niet lang.
  • Bij de beëindiging maken gewoonlijk de vrouwen nog een korte wandeling, om daarna, evenals de mannen, weer naar de paviljoenen terug te keeren.
  • Dikwijls wordt ons de vraag gedaan: nemen de patiënten ook nog iets van de prediking mee? Het antwoord daarop kan gerust bevestigend zijn, tenminste als we onze patiënten nemen door elkaar.
  • Over ’t algemeen kan men volstrekt niet zeggen, dat de prediking voor onze patiënten tevergeefs zoude zijn. Ook al begrepen ze weinig, hun gaan naar de kerk, hun nederzitten daar ter plaatse, wat er in de kerk gebeurt enz. gaat niet aan hun aandacht voorbij.
  • Bovendien geldt ook hier de regel: wie nat wenscht te worden, moet in den regen gaan staan; wie gezegend wil worden, moet de middelen te baat nemen; het geloof is uit het gehoor en gehoor door het Woord Gods.
  • Onder dat Woord moeten ook onze patiënten gebracht worden, niet alleen des zondag, maar ook iederen dag. Dit wordt dan ook trouw gedaan.
  • Driemaal daags wordt met onze patiënten bij de maaltijden een kort gedeelte uit den Bijbel gelezen. De lijders zitten dan met vader en moeder, verplegers of met het vrouwelijk hoofd en verpleegsters rondom groote tafels of op de ziekenzalen op hunne 1egersteden. De maaltijd is afgeloopen en nu wordt het Woord Gods ontsloten. Ge zoudt U verwonderen als ge zaagt hoe ordelijk en rustig en plechtig dit gewoonlijk toegaat. En zoudt U getroffen gevoelen, als ge hoordet de eenzame stem, die Gods woord doet hooren temidden van zooveel lijders en lijderessen, bedroefden en beproefden, schipbreukelingen dikwerf op de zee des levens. Waarlijk het zijn de goedertierenheden des Heeren over ons welke geen einde hebben”.
  • Inzonderheid mochten we ook persoonlijk dit ervaren, daar in ‘t laatst van 1916 een ge1iefde gade ( Hendrika Catharina Koer) en moeder door ons ten grave moest worden gedragen. Groot was de goedheid des Heeren over ons die dagen. De liefde en trouw van, we mogen wel zeggen, geheel ‘Dennenoord’ verkwikte ons en was ons tot rijke troost. Zoo betoonde de Heere, dat hij ons niet heeft begeven en niet heeft verlaten.
  • Voor bijzondere, meer algemeene rampen zijn we bewaard gebleven. Wel gevoelden we met de inwoners van ons vaderland den druk der tijden, maar we ontvingen elke dag nog ons dagelijks brood. Over de verschillende verhoudingen in het geestelijk leven hebben we niets bijzonders te melden.
  • Over ’t algemeen was er een wandelen en belijden naar het woord des Heeren en werd de arbeid, in ’t begin des  jaars in de vreeze des Heeren weer begonnen, ook in zijne vreeze voortgezet en beëindigd. Voor dit alles den Heere dankend, wenschen wij ons voor Hem te verootmoedigen en voorts onze begeerte naar Hem uitstrekkend, richten wij de bede omhoog: “Uwe goedertierenheid zij over ons, gelijk wij op u hopen”.

Gestichtsraad van Dennenoord, met 2e van links de Geneesheer-Directeur Dr. Wierenga

1917-03-15 – Memorie van successie van Hendrika Catharina Koer, eerste vrouw van Wolter Wagter Smitt

1918-10-10 – Wagter Smitt met zijn 2e echtgenote Wijna Maria Doets (gehuwd op 10 oktober 1918)

 • 1919-06-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verdere regeling organisatie personeel is aan Ds. Smitt opgedragen:
   • De hoofden zijn bezig (hoofden vrouwenpaviljoens willen graag met de mannenpaviljoenshoofden meer samen doen). Voor de zusters is Ds. Smitt nog werkzaam.
   • Ds. Smitt heeft vernomen dat op de andere Stichtingen gemengde jongeren bestaan binnen de zangvereeniging (verplegers en verpleegsters). De Stichtingsraad adviseert ook onze zangvereeniging hen toe te staan als een bezwaar bestuurs besluit het niet verhinderd.
 • 1920-03-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Uit het Stichtingsbestuur op 6 februari:
   • Waaruit blijkt o.a. dat het Bestuur het wenschelijk acht ook hervormde predikanten in de Stichtingskerk te laten optreden bij afwezigheid van Ds. Smitt.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Op advies van Ds. Smitt zal worden voorgesteld dat de Stichting de kosten van een lezing zal blijven dragen.
 • 1922-02-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besproken worden de concept regelingen en stukken van de Gereformeerde Bond. Niemand heeft eenige opmerkingen, alleen zou Ds. Smitt gaarne opheldering wenschen omtrent pensioen voor de Geestelijk Verzorger.
 • 1922-07-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt deelt mee dat dat de Heer Kock een electrische orgelbeweging voor fl 475,00 in orde kan maken.

Jaren 20.01

 • 1927-01-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt deelt mede gemerkt te hebben, dat de telefoon bij hem aan huis contact heeft met die naar het dorp. Zal nader worden onderzocht.
 • 1927-04-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling van het Stichtingsbestuur:
   • Ds. Smitt spreekt over uitbreiding der kerk, zal op de vergadering van het Stichtingsbestuur te sprake worden gebracht met de bouw van een dokterswoning.
 • 1927-04-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Over de telephoon wordt besloten: van het aanbrengen van automatische toestellen voorlopig af te zien en over de kerktelephoon informatie in te winnen bij Bloemendaal.
 • 1927-08-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit tot aanbrenging van een kerk telephoon. De Geestelijk verzorger en huismeester wordt gemachtigd de installatie op Bloemendaal bezichtigen.
 • 1927-09-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit tot aanbrenging van installatie voor telefonische preek overbrenging in de kerk.
 • 1928-04-17 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter doet mededeling van het behandelde op de vergadering van het Stichtingsbestuur op 20 februari 1928 en wel over: benoeming te Vogelenzang, welke met deze benoeming wordt geluk gewenscht. De Geneesheer Directeur spreekt de wensch uit dat Ds. Smitt op Dennenoord blijft tot de nieuwe titularis de benoeming heeft aangenomen, wijl een langdurige vacature niet wenschelijk is.
 • 1928 – Persbericht Haarlems dagblad:
  • “Geestelijk verzorger Smitt: Het is mij aangenaam, aldus deze spreker door den commissie tot samenstelling en regeling van de orde van dezen dag te worden vergund een enkel woord te mogen spreken. Gedurende de 17 jaar die ik als geestelijk verzorger werkzaam ben, heb ik deze arbeid steeds meer lief gekregen zoodat ik met vrijmoedigheid durf te zeggen, dat, dit werk meer en meer bekend en beter bekend werd , een breede schaar van jonge mannen gereed zou staan om de geestelijke verzorging onze zielskranken op zich te nemen. Tenslotte brengt de spreker  dank aan den voorzitter der vereniging , het  Centraal Bestuur en het Bestuur der Stichting ‘Vogelenzang’ voor het vertrouwen in hem gesteld. Het is zijn wensch in samen werking met den Geneesheer-Driecteur der Stichting en allen die met hem de schouders onder den arbeid hebben gezet, zijn taak op zich te nemen, van God biddende zijn zegen die noodig is”.
 • 1928-08-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Wat aangaat de vacature Geestelijke Verzorger zal worden voor voorgesteld een afscheidswoord voor Ds. Smitt op zondag 2 september.
  • Door de Geestelijke Verzorger en den Huismeester zal worden nagegaan, wat er in de pastorie moet gebeuren, voor de nieuwe bewoner haar betrekt.
 • 1928-09-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Vakature geestelijk verzorger. Ds. van der Laan volgt de benoeming op, en treedt in functie october 1928 Afscheid Ds. Smitt en installatie Ds. van der Laan.
 • 1928-09-02 t/m 1935-05-05 – Werkzaam op Vogelenzang te Bennebroek: van 2 september 1928 tot 5 mei 1935
  • Ook de ‘Stichting Vogelenzang’ zélf liet het niet bij de bouw van het complex dat nodig was voor de verpleging, want in 1932 opende het bestuur op het instellingsterrein een kerk waar de voornamelijk gereformeerde patiënten en het verplegend personeel de diensten konden bezoeken. Het kerkgebouw was een specifieke Stichtingskerk, die niet bij ‘De Gereformeerde Kerken in Nederland’ aangesloten was. Het Stichtingsbestuur, hoe gereformeerd ook, wilde kerk en instelling zoveel mogelijk gescheiden houden. Dat zal de reden geweest zijn waarom de werknemers van ‘Vogelenzang’ niet kozen voor de kerkdiensten in de instellingskerk. Vooral sinds maart 1932 kwam de zaak van de kerkbouw in Bennebroek in een stroomversnelling. Na de ontvangst van een schriftelijk verzoek van een aantal leden, met als eerste ondertekenaar H. Meyer, hoofd van de Willinkschool, werd de kerkenraad geregeld door gemeenteleden in Bennebroek benaderd met een zelfde verzoek. Ook de geestelijk verzorger van de ‘Stichting Vogelenzang’, ds. W.W. Smitt (1869-1935) – tot 1928 werkzaam als geestelijk verzorger van Dennenoord te Zuidlaren – besprak de zaak in de Hillegomse kerkenraad, omdat hij tijdens zijn werk meer dan eens vernam dat de wens, om een eigen kerk in Bennebroek te stichten, onder het personeel sterk leefde. Hij nam dan ook niet op eigen houtje met het bestuur van de stichting contact op, maar deed dat mede namens tweehonderdtwaalf in Bennebroek woonachtige Hillegomse gemeenteleden: 134 belijdende- en 78 doopleden, een indrukwekkend aantal. Dat de kerkenraad van Hillegom en de Hillegomse gereformeerde predikant ds. A.K. Krabbe (1895-1979), die van 1930 tot zijn emeritaat aan de kerk van Hillegom verbonden was, er niet enthousiast over waren, maar vooralsnog besloten ‘betere tijden af te wachten’, is niet moeilijk te begrijpen: het zelfstandig worden van Bennebroek zou een stevige financiële aderlating voor de kerk van Hillegom betekenen. De kerk van Hillegom telde in 1933 ongeveer 1.100 zielen en het verlies van de Bennebroekse leden zou de kerkelijke financiën, voorzichtig gezegd, geen goed doen. Maar in Bennebroek dacht men er anders over. Men besloot om een ‘Vereeniging tot verhoging van het kerkelijk leven te Bennebroek’ in het leven te roepen. Ds. W.W. Smitt (1869-1935) was geestelijk verzorger bij de Stichting ‘Vogelenzang’ in Bennebroek. De kerkenraad zag toen in dat men de wens van Bennebroek serieus moest nemen en dat het beter was direct te handelen. Vandaar dat de kerkenraad ds. W.W. Smitt en ‘Vogelenzang’-administrateur J. de Jong opdracht gaf de institueren van de Gereformeerde Kerk te Bennebroek ter hand te nemen. Over de voortgang daarvan diende men aan de Hillegomse kerkenraad te rapporteren. Ds. Smitt en br. De Jong togen aan het werk. Op 12 september 1933 werd door de kerkenraad van Hillegom de ‘Commissie tot instituering van de Gereformeerde Kerk te Bennebroek’ in het leven geroepen. In het bestuur werden onder meer twee ouderlingen van de kerk te Hillegom benoemd: W.J. Buurman als voorzitter en C. van der Wilden als ‘gewoon’ lid. Ds. Smitt maakte van het bestuur geen deel uit, omdat hij op grond van zijn benoemingsacte van ‘Vogelenzang’ geen nevenfuncties mocht uitoefenen (de predikant overleed trouwens op 7 mei 1935). De kerkenraad stelde meteen ook een instructie vast, waarnaar de leden van de Commissie zich dienden te richten.
 • 1928-03-26 – Overlijdensadvertentie Antonia Johanna (2e kind)

Graf Antonia Johanna Smitt, begraafplaats Dennenoord

 • 1928-07-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Naar aanleiding van de besprekingen hierover, merkt de Geestelijk verzorger op, dat het bijwonen van de maandelijkse bidstond door de gehuwde verplegers te wenschen overlaat; de geneesheer directeur zal trachten in dezen verbetering aan te brengen.
 • 1928-09-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Vacature Geestelijk Verzorger. Ds. v/d Laan volgt de benoeming op, en treed in functie 1 oktober. Afscheid Ds. Smitt en installatie Ds. vd Laan.
 • 1932 – Persbericht Haarlems dagblad:
  • Te Bennebroek is gisteren vrijdagmiddag, op de Stichting “Vogelenzang”, het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen. In de druk bezochte samenkomst, waren, behalve  het Stichtings Bestuur, en vertegenwoordigers van het Centraal Bestuur der Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen, ook  tegenwoordig de Burgemeester en Wethouders van Bennenbroek, alsmede afgevaardigden van de Kerkenraad der Ned.Herv. Gemeente te Bennebroek en van den Gereformeerde kerk Hillegom. Na het welkomstwoord  van de Geneesheer-Directeur  Dr. A.J. de Blinde werd de openingsrede gehouden door den voorzitter van het Centraal Bestuur. Hierna volgden toespraken van Ds A.M.Donner, vice voorzitter  van het Centraal Bestuur; Ds.J.G.Lekkerkerker, Herv.Pred. te Bennebroek en waarnemend Geestelijk verzorger de Stichting; en Ds. A.K. Krabbe, Gereformeerd Predikant  te Hillegom, welke toesrpaken werden afgewisseld door zang- en viool voordracht van de dames M. Hagebeek en A.de Blinke en orgelsoli van de heeren S.R.Visser en de G.J.de Koning. Namens de organisatie van het verplegend personeel  werd een kanselbijbel aangeboden. De Geestelijk verzorger Ds. W.W. Smitt, sprak het slotwoord. Architect van het fraaie kerkgebouw is de heer A.T. Kraan van Oegstgeest, en aannemers waren de gebroeders van Oostrum. Het prachtige orgel werd gebouw door de firma Stadaart te Schiedam
 • Een 3-tal citaten over Vogelenzang:
  • Na de eerste steenlegging op 27 september 1927 door de voorzitter van de vereniging, Prof. L. Lindeboom, en de officiële opening op 11 september 1928 door de  vice-voorzitter van de vereniging, ds.A.M. Donner, ging het eigenlijke werk van de stichting Vogelenzang van start,  onder leiding van het Stichting bestuur, waarvan       ds.C. Lindeboom tot voorzitter was benoemd. De geneesheer-directeur dr.A.J. de Blinde werd  bijgestaan door de arts dr.S.Wiersma en geestelijk verzorger ds.W.W.Smitt. Daarnaast waren er 11 verplegers en 17 verpleegster in dienst  en administratief, technisch en civiel personeel, samen nog eens 30 personen.
  • Ook beschikte Vogelenzang over een muziekcorps, een bloeiende zangvereniging, een reciteer vereniging, een toneelclub, een wandelclub, en een eigen bibliotheek. Al deze activiteiten stonden onder supervisie van Wolter Wagter Smitt. Ook besteedde hij veel tijd en aandacht  aan het verlenen van steun aan de vaak jonge verpleegkundigen die in hun werk met vele en dringende problemen in aanraking kwamen.  Ook werden lessen in de bijbelsche geschiedenis en geloofsleer gegeven in het kader van de opleiding tot verpleegkundige..
  • Maar voor het zover was kreeg Vogelenzang eerst nog een paar zeer geliefde personen te betreuren. Op 5 mei 1935 overleed  onverwacht ds.W.W.Smitt, die in de beginjaren van grote betekenis was voor Vogelenzang door de wijze waarop hij de geestelijke verzorging en vorming van patiënten en personeel behartigde en de ontspannings  activiteiten en het verenigingsleven van de ziekengemeenschap coördineerde. Hij legde de nadruk op de persoonlijke ontmoeting en de individuele geloofservaring.
 • 1935-05-05 – Wolter Wagter Smitt is op 66-jarige leeftijd overleden in 1935 in Vogelenzang te Bennebroek
  • Op zijn sterfbed gaf Wolter Wagter jr aan zijn zoon Jacobus Everhardus te kennen dat bij de begrafenis en  tijdens de kerkdienst  niet met een terugblik op zijn leven zou worden gesproken. Toch is er over zijn privé en werk wel wat te vinden..
  • Begraven op Dennenoord te Zuidlaren

1935-05-06 – Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant

1935-05-06 – Provinciale Drentsche en Asser courant

 • 1935 – Fragment uit zendingsblad der Gereformeerde kerken in Nederland:
  • Ds. W. W. SMITT.†

Dat ook in het Zendingsblad enkele woorden gewijd worden aan de nagedachtenis van wijlen Ds. Wolter Wagter Smitt, in leven geestelijk verzorger aan de Stichting „Vogelenzang” te Bennebroek, zal niemand kunnen bevreemden, die ook maar eenigszins bekend is met wat deze man in ’t belang van de zending der Geref. Kerken, bij name van de Zending op Soemba heeft mogen doen. Gedurende een lange reeks van jaren — immers van 1902—1928 — was Ds. Smitt een der deputaten, die door de Part. Synode van Drente telkens aangewezen werd om met die van Groningen en Overijsel (en Pruisen) namens die Synodes aan het Zendingswerk op Soemba leiding te geven. Wie zo als ondergetekende van nabij heeft kunnen gadeslaan wat W.W. Smitt al die jaren voor de Soemba-Zending was en deed, zal moeten getuigen, dat hij een betekenisvolle plaats in den kring der deputaten innam. Aan de Soemba-Zending had hij de liefde van zijn hart verpand. Menigmaal hebben we hem horen zeggen, dat dit deputaatschap hem ’t liefst was. En die liefde werd in daden omgezet. Waar hij was, ijverde hij voor de belangen van de zending. In particulier gesprek, in Zendingssamenkomsten, op Zendingsdagen gaf zijn bazuin altijd een zéker geluid. Maar veel meer dan wat in ’t openbaar gehoord en gezien werd, deed hij in den besloten kring der deputaten. Telkens gaf hij in hunne vergaderingen blijk dat hij kennis van zaken had en in staat was grondige adviezen te geven, waarnaar niet alleen gaarne geluisterd maar gewoonlijk ook gehandeld werd. Er ging kracht en leiding van deze broeder uit. Bovendien — al die 26 jaren heeft hij zich belast gezien met de functie „Algemeen Correspondent”, een functie die geen sinecure was. Na afloop van elke deputatenvergadering ging Ds. Smitt huiswaarts met de opdracht correspondentie te voeren met de broeders en zusters in Indië, naar aanleiding van wat besloten was. Wat ‘n groot aantal brieven van zijn hand zijn in den loop de jaren naar Soemba gegaan! Over alles en allerlei heeft hij vaak moeten schrijven en hij deed dat op de hem eigene, correcte manier. Altijd wist hij in de brieven den rechten toon aan te slaan. Zijn schrijven kenmerkte zich niet slechts door zakelijkheid, maar was ook vaak bemoedigend en vertroostend, waardoor de broeders en zusters op Soemba op hun eenzame posten, ongetwijfeld menigmaal verkwikt zijn geworden. Met de gestage uitbreiding van de Soemba-Zending in de eerste kwarteeuw van haar optreden, hield ’t werk van Ds. Smitt gelijken tred. ’t Werd steeds omvangrijker. Toch zuchtte hij daaronder niet, integendeel, hartelijk zich verblijdend in den prachtige ontwikkelingsgang door den Heere aan die Zending gegeven, kweet hij zich altijd weer met liefde en opgewektheid van zijn taak. Bij zijn vertrek uit Drenthe in 1928 moest hij ’t deputaat schap neerleggen, wat hem wel aan ’t hart ging, doch door de gewijzigde levens omstandigheden geboden was. En nu — 7 jaar later — heeft de Heere hem betrekkelijk onverwachts opgeroepen. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid! Een dienstknecht van Jezus Christus ging heen, die niet tevergeefs heeft geleefd. God had hem veel genade gegeven, veel liefde tot Hem en de zaak van Zijn heerlijk Koninkrijk. Hij rust nu van al zijn arbeid en zijn werken volgen hem na. We besluiten dit woord ter nagedachtenis van dezen bescheidene, stille werker in Gods Koninkrijk, met dank aan den Here voor wat Hij ook aan de Zending in Ds. Smitt heeft willen geven en met de bede dat onze getrouwe God en Vader aan de diep bedroefde betrekkingen Zijne vertroostingen in rijke mate mag schenken.

 • 1935 – Fragment uit Bazuin Gereformeerde stemmen uit de Christelijk Gereformeerde kerken in Nederland:
  • Ds. W.W. Smitt jr. In den ouderdom van 66 jaar is, na een ziekte van enkele weken, overleden Ds W.W. Smitt, Geestelijk verzorger van de Stichting Vogelenzang  te Bennebroek. Met hem is de Vereniging tot Christelijke verzorging  van krankzinnigen de eerste Geestelijk Verzorger in actieve dienst overleden. Wel zijn 2 predikanten die aan de vereniging verbonden waren hem voorgegaan  in den dood , doch een van hem de eerste die als Geestelijk Verzorger optrad, (1889) Ds.J.W.Notten, keerde reeds na 5 jaar terug in  het ambt van predikant  voor een gemeente, en de andere, zijn opvolger, Ds M.J. van der Hoogt, ontving acht  jaar voor zijn overlijden (1919) om gezondheids redenen eervol ontslag.Ds Wolter Wagter W.Smitt stamde uit een sinds de dagen der  afscheiding bekend  predikanten geslacht. Zijn grootvader wiens voornamen hij  ontving, Wolter Wagter Smitt, ( luitenant Smitt werd hij meestal genoemd) was eerst oefenaar, en later predikant bij de gecombineerde Gereformeerde gemeenten onder het Kruis van Zalk en Zwolle. Deze stierf jong op 42 jarige leeftijd, en liet  7 kinderen na. Als oefenaar kreeg hij geen traktement  maar moest anders in zijn levens onderhoud voorzien. Het  echtpaar dreef een winkel in manufacturen aan de Diezerstraat in Zwolle. Deze zaak werd later overgenomen door zijn zoon Jacobus Everhardus Smitt en zijn vrouw Machteld Woelderink. Dit echtpaar kreeg 2 kinderen dochter  Alijda en zoon Wolter Wagter de latere Geestelijk Verzorger van DennenoordDe kinderen van zijn grootvader:
   • Jacobus Everhardus, de vader van onze Wolter Wagter. Jacobus heeft de zaak van zijn ouders overgenomen en,
   • Willem Gerrit, de latere predikant van ’s Gravenhage, vader van  Prof. Dr. P.A.E. Sillevis Smitt en
   • Johannes Gezinus , de latere predikant  van de Weteringkerk te Amsterdam. Het predikantsleven van Ds Wolter Wagter Smitt was voor een klein deel van zijn werkzame jaren aan een kerkelijke gemeente verbonden. Voor een veel groter deel was hij werkzaam als geestelijk verzorger voor Dennenoord, Zuidlaren en Vogelenzang , Bennebroek samen 24 jaren.Na in zijn studententijd een studiereis naar Noord-Amerika te hebben gedaan ( met zijn vriend Gerrit Wielenga), die in 1924 als predikant  van Rotterdam overleed) deed hij in 1896 zijn kandidaats examen aan de theologische school te Kampen, en aanvaarde nog in datzelfde jaar het  beroep van predikant te Knijpe (Fr). Drie jaren later verbond hij zich aan de kerk te Assen, die hij gediend heeft tot 1911 en volgde een benoeming tot Geestelijk verzorger van Dennenoord.  Aan deze Stichting heeft hij gedurende 17 jaren zijn beste krachten gegeven. Toen in 1928  Vogelenzang  te Bennenbroek  werd geopend, meende het bestuur  van deze nieuwe Stichting, wat de Geestelijke Verzorging betreft  onder zijn leiding te moeten plaatsen. Achteraf  is gebleken,  hoe goed dat was gezien. Met zijn rijke en rijpe ervaring  bouwde hij het werk op, met jeugdige frisheid en grote trouw.  Hij had een bijzondere band met het personeel.  Kende ieder persoonlijk  en was actief in de opbouw van het verenigingsleven op de Stichting. Dat hij hier gelijk op Dennenoord  zo algemeen bemind is geweest, moet verklaard worden uit  zijn vriendelijk en voorkomend optreden, waardoor hij zich kennen deed als een oprecht christen, die graag het goede voor anderen zocht en altijd bereid was, hen met raad en daad bij te staan. En nu is zijn plaats onder ons  leeg. Bijna nooit was hij ongesteld, maar nu werd hij neergelegd op een ziekbed, waarvan hij niet zou opstaan, Ook de sterkste is ijdelheid. Laat ons allen bedenken! En dat de dood ook ons bereid mag vinden als onze broeder die, graag nog enige jaren had werkzaam had willen zijn, maar ook zich met blijdschap voegen mocht in s’ Heeren wil, wetende dat na de dood is t’ leven mij bereid, God neemt  mij op in zijn heerlijkheid. C. Lindeboom  (Voorzitter Stichting bestuur Vogelenzang)
 • 1935-05-11 – Leidsch dagblad:
  • Onder zeer groote belangstelling vond op de begraafplaats van de Stichting “Vogelenzang” de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen ds W.W.Smitt, in leven geestelijk verzorger dier Stichting. Aan het sterfhuis leidde Ds A.K.Krabbe, Gereformeerd predikant te Hillegom tevoren een korte rouwdienst prekend over Ps.90.Hierna werd een dienst in de Stichtingskerk gehouden. De kist met het stoffelijk hulsel stond voor de kansel  gebaard. Ds Krabbe sprak nu over Hebr.13:7.Aan de geopende groeve  voerde alleen de Geneesheer-Directeur, drs A.J, de Blinde namens allen die aan de Stichting verbonden zijn het woord. Ds.H.Boswijk, geestelijk verzorger van “Bloemendaal”  te Loosduinen, oud-catechisant van ds  Smitt, las hierna de 12 artikelen des geloofs en bad vervolgens het Onze Vader waarna de oudste zoon de heer J(akobus). E(verhardus). Smitt, arts te Kampen voor de getoonde belangstelling heeft dankgezegd.Onder de talrijke aanwezigen merkten we tal van leden van de Gereformeerde kerk van Assen waar hij heeft gestaan en van het personeel van “Dennenoord”, waar de overledene eveneens tal van jaren is werkzaam geweest. Benevens ds. J. Lekkerkerker Ned. Herv. predikant  te Bennenbroek; Ds. E. van der Laan, geestelijk verzorger van Dennenoord; Ds.  H.D. Drenthe, emeritus predikant te ’s Gravenhage, oud geestelijk verzorger van “Wolfheze” en Dennenoord, Zuidlaren alsook de leden van het Stichtingsbestuur, de heeren  P. Keulemans, voorzitter van den Raad van Arbeid  te Amsterdam; O. Norel van Haarlem. Aangezien denzelfde middag de nieuwe kliniek op Wolfheze werd geopend, konden van het Centraal bestuur geen leden aanwezig zijn.

Graf van Wolter Wagter Smitt, overleden 1935, 66 jaar oud en Hendrika Catharina Koer, overleden 1916, 45 jaar oud. Begraven op de begraafplaats van Dennenoord, Zuidlaren en nu een locatie van Lentis.

1936 – Fragment uit jaarboek Gereformeerde kerken Nederland

2019 – Ontmoetingskerk Lentis

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.