Aanloop (Woning huismeesteres, Woning personeel E012)

Aanloop (Woning huismeesteres, Woning personeel E012)

Postadres: E006, 9471 KA Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: E012
Bouwjaar: 1931
Bijzonderheden: afgebroken in ?

 • 1930-10-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het salaris van de huismeesteres van fl 900,00 op fl 2000,00 zal worden gebracht en een jaarlijkse toelage van fl 300,00  voor woninghuur zal genieten.
 • 1931-02-12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten Centraal Bestuur te adviseren ambts woningen voor de Chef Machinist en de huismeesteres te laten bouwen voor een bedrag van fl 10.000,00.
 • 1933-09-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Door de huismeesteres is gevraagd met het oog op haar drukke werkzaamheden om een adjunct huismeesteres. Algemeene gedachte is dat het beste is deze zaak uit te stellen tot het nieuw Sanatorium zulk een hulp noodzakelijk maakt.
 • 1947-04-22 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Vervolgens worden enige mededelingen gedaan over het eervol ontslag van de huismeesteres Mejuffrouw M.J. de Rapper, dat zal ingaan op 1 juni 1947. Het ligt in de bedoeling in haar plaats te benoemen een ‘hoofd van de huishouding’ een nieuwe functie met gewijzigde instructie.
  • Het voorstel de waarnemende huismeesteres mejuffrouw Mulder voor een benoeming voor te dragen ontmoet geen bezwaar.
1980.00 - Personeelswoning, werd vanwege de geringe afmeting 'kabouterhuisje' genoemd.

1980.00 – Personeelswoning, werd vanwege de geringe afmeting ‘kabouterhuisje’ genoemd.

1990.01 – bewoonsters Aanloop (Foto Johnny Fidder)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.