Borgwal (Kerkzicht, Paviljoen 12)

Borgwal (Kerkzicht, Paviljoen 12)

Postadres: E006, 9471 KA Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: E015
Bouwjaar: 1901
Bijzonderheden: afgebroken in 1986

Jaartal onbekend 00 - Borgwal, panaroma Dennenoord, van links naar rechts: Paviljoen 16 (Beukenhof), Paviljoen 12 (Kerkzicht), en Paviljoen 4 (Randwijk).

Jaartal onbekend 00 – Borgwal, panaroma Dennenoord, van links naar rechts: Paviljoen 16 (Beukenhof), Paviljoen 12 (Kerkzicht), en Paviljoen 4 (Randwijk).

Jaartal onbekend 01 - Borgwal, van links naar rechts: Paviljoen 12 (Borgwal-Kerkzicht E015) en de Stichtingskerk.

Jaartal onbekend 01 – Borgwal, van links naar rechts: Paviljoen 12 (Borgwal-Kerkzicht E015) en de Stichtingskerk

1900.00 – Van links naar rechts: Randwijk, Kerkzicht (Borgwal), Lagerhout, Stichtingskerk (Ontmoetingskerk), Woning Geneesheer-directeur (Foto: Femmo Haisma)

 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa: Welke was verdeeling van het verplegend personeel en de patiënten over de onderscheiden afdelingen? Pav. 12  – 40 patiënten, 5 vrouwelijke.
 • 1916-04-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De volgende namen zijn bedacht voor de paviljoenen: paviljoen 1 Overbosch, paviljoen 2 Overmeer, paviljoen 3 Rozenhof, paviljoen 4 Randwijk, paviljoen 5 Tuinlust, paviljoen 6 Middenpark, paviloen 7 Hoogerhout, paviljoen 8 Groenehage, paviljoen 9 Bloemhof, paviljoen 10 Lagerhout, paviljoen 11 Boschhoek, paviljoen 12 KerkZicht, paviljoen 14 Eikenstein, paviljoen 16 Beukenhof, paviljoen 18 Ruimzicht.
Jaartal onbekend 02 - Borgwal, paviljoen 12 (Borgwal-Kerkzicht-E015).

Jaartal onbekend 02 – Borgwal, paviljoen 12 (Borgwal-Kerkzicht-E015).

Jaartal onbekend 03 - Borgwal, personeel paviljoen 12 (Borgwal-Kerkzicht-E015). Achter van links naar rechts: onbekend, de Groot, Jansen, Lammers. Voor van links naar rechts: Meijer, Moeder Dam, Vader Dam, van Wieren, Buma.

Jaartal onbekend 03 – Borgwal, personeel paviljoen 12 (Borgwal-Kerkzicht-E015). Achter van links naar rechts: onbekend, de Groot, Jansen, Lammers. Voor van links naar rechts: Meijer, Moeder Dam, Vader Dam, van Wieren, Buma.

Jaren 20.00 - Borgwal, Zuster Wiersma (links), hoofd van paviljoen 12 (Kerkzicht).

Jaren 20.00 – Borgwal, Zuster Wiersma (links), hoofd van paviljoen 12 (Kerkzicht).

 • 1928-10-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besproken wordt de verdeeling van de paviljoenen onder de doctoren; voorgesteld zal worden. Dr. Bouman 6, 8, 12, 14. Dr. de Groot de overige vrouwen paviljoenen, behalve pav.2, dat Dr. Wierenga zal behouden terwijl hij een mannenpaviljoen zal overnemen van Dr. Hutter, die de overblijvende mannen paviljoenen behoudt. Dr. de Groot zal de buitenpraktijk waarnemen.
 • 1929-01-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter brengt ter sprake de bestaande vacature in paviljoen Randwijk en de te verwachte vacature in Paviljoen Kerkzicht. Voor de eerste zal worden voorgesteld de gediplomeerd verpleegster B. Stevens en voor de tweede de gediplomeerde verpleegster H. Mulder.
 • 1929-04-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter komt terug op de benoeming hoofd Kerkzicht Zuster Sikkes, hoofd Middenpark heeft overplaatsing aangevraagd naar Kerkzicht, waartegen Zuster geen Mulder geen bezwaar heeft. Deze gaat naar Middenpark. De Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
 • 1930-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Een proef zal genomen worden met het aardappel schillen door vrouwen te doen geschieden, in paviljoen 12.
 • 1932-01-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat Dr. Schuurmans Stekhoven hier op bezoek geweest is en geadviseerd heeft tot verbouw van paviljoen Kerkzicht (12) en van paviljoen Zonneheuvel (20) verbouw van dit laatste paviljoen zal op groote moeilijkheden stuiten.
Jaren 30.00 - Borgwal, paviljoen 12 (Kerkzicht). Hier huisden vrouwen met een verstandelijke handicap.

Jaren 30.00 – Borgwal, paviljoen 12 (Kerkzicht). Hier huisden vrouwen met een verstandelijke handicap.

1953.05 – Op 15, 16 & 22 december 1953 brengt prof. v.d Scheer een werkbezoek aan Dennenoord. Een fragment uit het rapport. Voor het volledige rapport zie: link: Momentopname

1963.00 - Borgwal, paviljoen 12 (Kerkzicht) en Kerk.

1963.00 – Borgwal, paviljoen 12 (Kerkzicht) en Kerk

1969.00 – Van links naar rechts: de Wingerd, het theehuis (Cantine), Borgwal, Ontmoetingskerk, 1e woning Geneesheer-directeur. Op de voorgrond het terrein waar tot voor kort nog de tuinen waren gesitueerd met haar kassen en ketelhuis. Op dit terrein zal kort na dit foto moment, het Hertenkamp worden aangelegd

1972.00 - Borgwal, de beruchte novemberstorm bracht veel schade. Op de voorgrond het door een omgevallen boom vernielde fietsenhok bij het paviljoen Borgwal, op de achtergrond de kerk.

1972.00 – Borgwal, de beruchte novemberstorm bracht veel schade. Op de voorgrond het door een omgevallen boom vernielde fietsenhok bij het paviljoen Borgwal, op de achtergrond de kerk.

1972.01 - Borgwal, luchtfoto met Centrale keuken, Witte huis, Heuvel, Middenpark, Centraal Ketelhuis, Ontmoetingskerk, Borgwal (Kerkzicht), Randwijk, Lagerhout, Groenehage, Eikensten (oud), Enk (oud) en Zonneheuvel.

1972.01 – Borgwal, luchtfoto met Centrale keuken, Witte huis, Heuvel, Middenpark, Centraal Ketelhuis, Ontmoetingskerk, Borgwal (Kerkzicht), Randwijk, Lagerhout, Groenehage, Eikensten (oud), Enk (oud) en Zonneheuvel

Jaren 70.01 – Begin jaren 70. Een uitstapje met de GADO. Bestemming onbekend. Links tussen de bomen is paviljoen 16, Beukenhof zichtbaar en links van de bus een glimp van paviljoen 12, Borgwal. De dame met de zwarte tas haar uitspraak was: Hej ook een kwartje veur mie?

Jaren 70.02 – Dennenoord jaren 70… Links paviljoen Borgwal (P12), helemaal rechts de Ontmoetingskerk met links hiervan paviljoen Lagerhout (P10). Een muziekcorps speelt een vrolijk deuntje en de tractor trekt de aandacht. Er is iets gaande met paviljoen 9 (de Reehorst)

Jaren 70.03 – Zomerfeest met op de achtergrond paviljoen Borgwal (Foto: Annie van der Ploeg)

Jaren 70.02 – Paviljoen Borgwal (in haar witte ‘jas’) met rechts deels de kerk zichtbaar (Foto: Fam. Kram)

1980.01 - Borgwal, Kerzicht.

1980.01 – Borgwal, Kerzicht.

Jaren 80.00 - Borgwal, links de aanbouw aan de achterzijde van de kerk (gebruik als gymnastiekzaal door PMT), midden paviljoen Borgwal (Kerkzicht), rechts Lagerhout.

Jaren 80.00 – Borgwal, links de aanbouw aan de achterzijde van de kerk (gebruik als gymnastiekzaal door PMT), midden paviljoen Borgwal (Kerkzicht), rechts Lagerhout.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.