Borgwal - header

Borgwal (Kerkzicht, Paviljoen 12)

Postadres: E006, 9471 KA Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: E015
Bouwjaar: 1901
Bijzonderheden: afgebroken in 1986

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa: Welke was verdeeling van het verplegend personeel en de patiënten over de onderscheiden afdelingen? Pav. 12  – 40 patiënten, 5 vrouwelijke.
 • 1916-04-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De volgende namen zijn bedacht voor de paviljoenen: paviljoen 1 Overbosch, paviljoen 2 Overmeer, paviljoen 3 Rozenhof, paviljoen 4 Randwijk, paviljoen 5 Tuinlust, paviljoen 6 Middenpark, paviloen 7 Hoogerhout, paviljoen 8 Groenehage, paviljoen 9 Bloemhof, paviljoen 10 Lagerhout, paviljoen 11 Boschhoek, paviljoen 12 KerkZicht, paviljoen 14 Eikenstein, paviljoen 16 Beukenhof, paviljoen 18 Ruimzicht.
 • 1928-10-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besproken wordt de verdeeling van de paviljoenen onder de doctoren; voorgesteld zal worden. Dr. Bouman 6, 8, 12, 14. Dr. de Groot de overige vrouwen paviljoenen, behalve pav.2, dat Dr. Wierenga zal behouden terwijl hij een mannenpaviljoen zal overnemen van Dr. Hutter, die de overblijvende mannen paviljoenen behoudt. Dr. de Groot zal de buitenpraktijk waarnemen.
 • 1929-01-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter brengt ter sprake de bestaande vacature in paviljoen Randwijk en de te verwachte vacature in Paviljoen Kerkzicht. Voor de eerste zal worden voorgesteld de gediplomeerd verpleegster B. Stevens en voor de tweede de gediplomeerde verpleegster H. Mulder.
 • 1929-04-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter komt terug op de benoeming hoofd Kerkzicht Zuster Sikkes, hoofd Middenpark heeft overplaatsing aangevraagd naar Kerkzicht, waartegen Zuster geen Mulder geen bezwaar heeft. Deze gaat naar Middenpark. De Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
 • 1930-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Een proef zal genomen worden met het aardappel schillen door vrouwen te doen geschieden, in paviljoen 12.
 • 1932-01-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat Dr. Schuurmans Stekhoven hier op bezoek geweest is en geadviseerd heeft tot verbouw van paviljoen Kerkzicht (12) en van paviljoen Zonneheuvel (20) verbouw van dit laatste paviljoen zal op groote moeilijkheden stuiten.

 

Jaren 30.00 - Borgwal, paviljoen 12 (Kerkzicht). Hier huisden vrouwen met een verstandelijke handicap.

Jaren 30.00 – Borgwal, paviljoen 12 (Kerkzicht). Hier huisden vrouwen met een verstandelijke handicap.

1953.05 – Op 15, 16 & 22 december 1953 brengt prof. v.d Scheer een werkbezoek aan Dennenoord. Een fragment uit het rapport. Voor het volledige rapport zie: link: Momentopname

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.