Jaartal onbekend 00

Lagerhout (Paviljoen 10)

Postadres: E006, 9471 KA Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: Lagerhout (Paviljoen 10, E035)
Bouwjaar: 1900
Bijzonderheden:

 • 19-01-1938 – Dr. Speelman en gezin nemen hen intrek dit paviljoen
 • 01-01-1941 – Dr. Speelman en gezin verhuizen naar 1e woning geneesheer directeur E038
 • 07-04-1962 – Dr. Speelman en gezin nemen opnieuw hen intrek dit paviljoen
 • Het gebouw Lagerhout heeft meerdere verbouwingen achter de rug en is dusdanig gemoderniseerd dat in het imposante bouwwerk, naast de begane grond – twee verdiepingen, nauwelijks het oorspronkelijke paviljoen is te herkennen.

 

Jaartal onbekend 00 – Paviljoen 10 (Lagerhout)

 • 1903-12-18 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De geneesheer-Directeur stelt eenige veranderingen voor. Paviljoen 5 tijdelijk ontruimen en overbrengen in Paviljoen 7, met vader Boersma als hoofd. In Paviljoen 5 vader Schipper plaatsen en in Paviljoen 11 vader Stroboscher. In Paviljoen 16 Froukje Antonides voor goed aan te stellen als moeder. In Paviljoen 10 Rika de Boer nog niet definitief benoemen, al moest dit naar de tijd wel maar nog enkele maanden wachten en haar zeggen dat zij zich in Groningen door een specialist moet laten onderzoeken op kosten der Stichting. In Paviljoen 8 moeder Stuitje vervangen door Geesje Tibben maar die later over te plaatsen in Paviljoen 4. Jantina Hollander, die als hoofdverpleegster goed bevalt, kan dan in Paviljoen 8 tijdelijk aan het hoofd geplaatst worden. Nelly Bade kan ook wel tijdelijk als hoofdverpleegster worden aangesteld, maar vermoedelijk dat het op den duur niet zal gaan. De vergadering vereenigd zich met al die voorstellen.
 • 1907-01-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Geneesheer Directeur zegt dat de stoven in Paviljoen 10, die te plat zijn van boven, de vrouwen belet hun voeten op te warmen, waarom hij voorstelt die schuin te laten maken, wat weinig kosten met ze meebrengt en wat uit de post ijzer kan worden besteed. De vrouwen zullen dan de voeten er tegen aan kunnen zetten en zich zoo verwarmen. Aangenomen.

Jaartal onbekend 01 – Personeel paviljoen 10 (Lagerhout). Achter van links naar rechts: onbekend, Kuun (Hongaarse), Zuster Brouwer, Alie Eising. Voor van links naar rechts: G. Pruim, Tets Bergsma, onbekend, Zuster Schuitema, G. Hekman-Venema

1900.00 – Van links naar rechts: Randwijk, Kerkzicht (Borgwal), Lagerhout, Stichtingskerk (Ontmoetingskerk), Woning Geneesheer-directeur (Foto: Femmo Haisma)

1905.00 – Verpleegsters paviljoen 10 (Lagerhout)

1911.01 – Panorama foto met linksvoor de Stichtingskerk, linksachter Lagerhout (paviljoen 10), daarachter oud Eikenstein (paviljoen 14), Achteraan de hoofdlaan de Vijverberg, rechtsboven Ruimzicht (paviljoen 18) en rechtsvoor de 1e woning van de Geneesheer-directeur. Rechtsboven (midden in het bos) is nog een glimp van het dak van het lijkenhuisje zichtbaar

 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa:
  • Welke veranderingen werden aangebracht in de verwarming? Geene. In pav.10 werd een ketel van Centrale Verwarming welke was doorgebrand, vervangen door een gegoten ijzeren z.g. ….ketel.
 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa: Welke was verdeeling van het verplegend personeel en de patiënten over de onderscheiden afdelingen? Pav. 10  – 40 patiënten, 7 vrouwelijke.
 • 1915-02-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Als hoofd van paviljoen 10 zal worden voorgedragen Zuster Swart en voor paviljoen 4 Zuster H. Kroeske en voor paviljoen 6, Zuster Stuitje.
 • 1916-04-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De volgende namen zijn bedacht voor de paviljoenen: paviljoen 1 Overbosch, paviljoen 2 Overmeer, paviljoen 3 Rozenhof, paviljoen 4 Randwijk, paviljoen 5 Tuinlust, paviljoen 6 Middenpark, paviloen 7 Hoogerhout, paviljoen 8 Groenehage, paviljoen 9 Bloemhof, paviljoen 10 Lagerhout, paviljoen 11 Boschhoek, paviljoen 12 KerkZicht, paviljoen 14 Eikenstein, paviljoen 16 Beukenhof, paviljoen 18 Ruimzicht.
 • 1925-05-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Zr. van der Wal hoopt in augustus te trouwen. Voorgesteld zal worden in haar plaats te benoemen Zr. Kroeske en in de plaats van deze gediplomeerde verpleegster M. Schuitema voor Lagerhout.
 • 1929-12-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld wordt Dr. Bouman paviljoen 10 en 4 te geven, Dr. de Groot in plaats daarvan paviljoen 3 en Dr. Hutter paviljoen 15, het nieuwe.
 • 1932-04-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorstel om zuster S. Schuitema, hoofd van paviljoen Lagerhout met ingang  juni 1932 te pensioneren wegens bij herhaling opgetreden langdurige periodes van ziekte. Mede met het oog op haar eigen gezondheid en de zeer geringe waarborg, dat ze op den duur gezond zal blijven indien ze weer haar taak op zich neemt.

1933.00 – Cursus verbandleer EHBO. Links zuster Kroeske (in het wit), hoofd van paviljoen 10 (Lagerhout)

 • 1933-12-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verdeeling van enkele paviljoenen Aan het Stichtingsbestuur zal worden voorgesteld Zr. Bijma als hoofd aan te stellen tot hoofd van de paviljoenen 1 en 2. Zr. Wiersma tot hoofd van paviljoen 20 (nu paviljoen 8), Zr. Schuitema tot hoofd van paviljoen 8 (vroeger paviljoen 10).

1953.20 – Op 15, 16 & 22 december 1953 brengt prof. v.d Scheer een werkbezoek aan Dennenoord. Een fragment uit het rapport. Voor het volledige rapport zie: link: Momentopname

 • 1949 – Fragment Rapport voor het Algemeen Bestuur van het Stichtingsbestuur:
  • Het gebouw van de Stille bedrijven werd door de daarin ondergebrachte gezinnen ontruimd en weder in orde gebracht voor de huisvesting van diverse bedrijven. Een viertal gezinnen (kleermaker, schoenmaker, gehuwd verpleger en stoker-monteur) zijn nu bijeen gebracht in het leegstaande paviljoen 10.

1963.08 – Een gezellig samenzijn in Lagerhout (Foto: J. Sulman-Hartholt)

1963.09 – Een gezellig samenzijn in Lagerhout (Foto: J. Sulman-Hartholt)

1963.10 – Een gezellig samenzijn in Lagerhout (Foto: J. Sulman-Hartholt)

1963.11 – Een gezellig samenzijn in Lagerhout (Foto: J. Sulman-Hartholt)

1963.12 – Poseren achter Lagerhout met rechts paviljoen Groenehagen (Foto: J. Sulman-Hartholt)

Jaren 60.00

Jaren 60.01 – Van links naar rechts: Paviljoen 4 (Randwijk), Paviljoen 8 (Groenehage) en Paviljoen 10 (Lagerhout, het opnieuw gebouwde paviljoen)

Jaren 60.02 – Het hernieuwde paviljoen Lagerhout. De beplanting is nog niet aangebracht

Jaren 60.00 – Paviljoen Lagerhout

1970.00 – Op de voorgrond het graanveld behorend bij de boerderij van de instelling. Dit terrein werd gereed gemaakt voor de bouw van de Enk, het psychogeriatrisch verpleeghuis. Het graan kon goedkoper worden ingekocht dan zelf verbouwen, en de grond was nodig voor de nieuwbouw. Op de achtergrond paviljoen Lagerhout

1972.00 – Luchtfoto met Centrale keuken, Witte huis, Heuvel, Middenpark, Centraal Ketelhuis, Ontmoetingskerk, Borgwal (Kerkzicht), Randwijk, Lagerhout, Groenehage, Eikenstein (oud), Enk (oud) en Zonneheuvel

Jaren 70.00 – Eerste verdieping van Lagerhout. Wandjes brachten de scheiding aan, die in voorgaande jaren ontbraken, en vormden hiermee een aanzet tot de toenemende behoefte aan beslotenheid

Jaren 70.01 – Lagerhout. Drie met elkaar verbonden dagzalen. In de oude paviljoenen waren de ramen aangebracht voor het houden van overzicht

Jaren 70.02 – Links het verbouwde paviljoen Lagerhout, in het midden paviljoen Randwijk (waar thans een projectontwikkelaar kantoor heeft) en rechts het later afgebroken paviljoen Groenehage

Jaren 70.03

Jaren 70.04

Jaren 70.05 – Dennenoord jaren 70… Links paviljoen Borgwal (P12), helemaal rechts de Ontmoetingskerk met links hiervan paviljoen Lagerhout (P10). Een muziekcorps speelt een vrolijk deuntje en de tractor trekt de aandacht. Er is iets gaande met paviljoen 9 (de Reehorst).

1984 – Blz. 31 uit boek ‘Tussen Overbosch en Oosterhoorn’

Jaren 80.00 – Links de aanbouw aan de achterzijde van de kerk (gebruik als gymnastiekzaal door PMT), midden paviljoen Borgwal (Kerkzicht), rechts Lagerhout

Jaren 80.01 – Zuster van der Galiën, Leidinggevende paviljoen Lagerhout

2008.00 – Lagerhout

2019-04-28.02 – Foto vanuit paviljoen Zonneheuvel gemaakt. Links op de foto (bruine daken) Eikenstein, op de achtergrond Lagerhout en rechts Cederborg (Foto Marc Teune)

2019-04-28.06 – Foto vanuit paviljoen Zonneheuvel gemaakt. Links op de foto rechtervleugel van Zonneheuvel, op de achtergrond Eikenstein (met bruine daken), rechtsachter Lagerhout in het midden Cederborg (Foto: Marc Teune)

2019-04-28.07 – Foto vanuit paviljoen Zonneheuvel gemaakt. Onder het dak een balkon met terras van Zonneheuvel. Links op de foto (bruine daken) Eikenstein, op de achtergrond Lagerhout en rechts Cederborg (Foto: Marc Teune)

2019-04-28.09 – Foto vanuit paviljoen Zonneheuvel gemaakt. Links op de foto (bruine daken) Eikenstein, op de achtergrond Lagerhout en rechts Cederborg (Foto: Marc Teune)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.