2019-06.02

’t Wilhelminahuis (Villa E029, Autisten Woning E029,Woning E029)

Postadres: E006, 9471 KA Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: Woning E029 (Villa E029, Autisten Woning E029,Woning E029)
Bouwjaar: 1931

 • 1930-11-14 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Benoeming van dhr. Ten Haaf¹ van Stadskanaal als Chef Machinist op een salaris van fl 1800,00.
   • ¹Ten Haaf, later met zijn gezin woonachting in woning E029

1930.00 – 17 december 1930, Ontwerp van een woning

 • 1931-02-12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten Centraal Bestuur te adviseren ambts woningen voor de Chef Machinist en de huismeesteres te laten bouwen voor een bedrag van fl 10.000,00.
 • 1932-11-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld wordt om de verhoging van de woninghuur van de Chef Machinist ten Haaf een kleine verhoging toe te staan van fl 1800,– tot fl 2100,–. Daar hij tot nog toe in genot vastgesteld van vrije woning en vrijstelling van personele belasting in verband daarmee, ‘t welk thans is vervallen.

1945.00 – Het luik in het schuurtje wat toegang gaf naar het onderduikershol ‘het Wilhelminahuis’. Velen hebben dankzij fam. ten Haaf, die woonachtig waren in de bijbehorende woning, hun leven te danken. De hond Leo, lag bovenop het luik, wat maakte dat de bezetter niet in de buurt kwam.

1945.00 – Het onderduikershol ‘het Wilhelminahuis’

 • 1949 – Fragment Rapport voor het Algemeen Bestuur van het Stichtingsbestuur:
  • c. BIJZONDERE TUCHTGEVALLEN.
   • De chef-machinist werd 25 Mei geschorst en 22 Juni ontslagen.

Jaren 70.00 – Aardappelveld achter de Boerderij met op de achtergrond Woning E030 (oude Timmermanswoning) en woning E029 Villa WWA (Foto: Fam. Kram)

1980.01 – In deze woning hebben zowel familie ten Haaf en fam. van Wering gewoond. (Beide bekend als verzetsstrijders in WO II. Vandaag noemen we het pand ‘villa E029’ en bewonen cliënten van Woon-werkgemeenschap voor Autisten het pand

2019-06.01 – Op 28-06-2019 wijzigt de naam van Villa E029 in ’t Wilhelminahuis. Een ode aan fam. ten Haaf, die in WOII, vele onderduikers een schuilplek hebben geboden op deze locatie. (Foto: Jonny van der Schuur)

2019-06.02 – Op 28-06-2019 wijzigt de naam van Villa E029 in ’t Wilhelminahuis. Een ode aan fam. ten Haaf, die in WOII, vele onderduikers een schuilplek hebben geboden op deze locatie. (Foto: Jonny van der Schuur)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.