2012 nieuws

Geplaatst op 11 maart 2016

Januari 2012:
– Monique Huizer, genomineerd voor ‘meest inspirerende collega Lentis 2011’ door de dames van het secretariaat Raad van Bestuur voor haar inzet t.a.v. Erfgoed Lentis.
– Bezoek aan het archief, gemeentehuis Franeker door Monique Huizer, Hendrik de Jonge en Henk Pompstra (research evacuatie Dennenoord naar Franeker in 1945).
– V.m. mortuarium, nu erfgoed depot, grotendeels ingericht door Henk Pompstra.
Februari 2012:
– Tijdlijn evacuatie Dennenoord/Franeker 1945 vastgesteld.
– Interview met mw. Meerman en zoon.
– 22 februari 2012 Docu ‘Enkeltje Zuidlaren’ vertoond op de filmavond van de Historische vereniging Zuidlaren in de Kimme.
Maart 2012:
– Voorbereiding kunst door client in het Hoofdgebouw i.s.m. Nima Roomez Khaksari en Anita Sanders.
– Rense Schuurmans schrijft een artikel m.b.t. Dennenoord/Franeker 1945 voor de krant ‘Oostermoer’.
– 09-03-2012 Jodenherdenking 10:55 uur, Wagenborgen.
– Henk Zuidersma, potentiële vrijwilliger Cie. Erfgoed Lentis.
– April 2012:
– Expositie: Openstelling mortuarium en obductieruimte Dennenoord.
– ‘Dennenoord wegloopfluit’ schenking aan Erfgoed Lentis door Steven Rutgers (v.m. Leidinggevende van de Technische Dienst)
– 13-04-2012 Bezoek aan het verzetsmuseum Leeuwarden door leden Erfgoed Lentis.
Mei 2012:
– Herstelwerkzaamheden begraafplaats Dennenoord in volle gang.
– 22-05-2012 Afspraak met Raad van Bestuur m.b.t. monument evacuatie Dennenoord 1945.
– Raad van Bestuur akkoord met een eigen website voor Erfgoed Lentis.
Juli 2012:
– 10-07-2012 Corstiaan Bruinsma en diverse leden erfgoed commissie brengen een bezoek aan kunstenares Anita Franken, i.v.m. monument ‘evacuatie Dennenoord-Franeker’.
September 2012:
– Bob en Henk Haverdings en Anne Koopmans stappen uit de Commissie Erfgoed Lentis.
– Namens Bram Baar, afd. Vastgoed: voornemen is om de begraafplaats Dennenoord van schelpenpaden te voorzien.
– 26-09-2012 Rense Schuurmans en Monique Huizer geven een lezing in de Ludinge te Zuidlaren, m.b.t. historie Dennenoord.
– Koperen plaquette met namen t.b.v. monument Salem is klaar.
Oktober 2012:
– Henk Zuidersma, nieuw lid Erfgoed Lentis.
– Rense Schuurmans en Jan Barend de Vries brengen een bezoek aan het archief in Assen, i.v.m. evacuatie Dennenoord-Franeker.
– Scholen in Zuidlaren betrekken bij onthulling monument ‘evacuatie Dennenoord-Franeker’.
– Hille Eppinga: idee voor de toekomst: expositie nieuw/verbouw en revisie tekeningen Dennenoord.
– 24-10-2012 Plaquette t.b.v. Salem monument onthuld door Anneta Pimmelaar (leerling verpleegster ten tijde van de brand in Salem, Groot Bronswijk).
November 2012:
– Website Erfgoed Lentis gaat onderdeel uitmaken van de Lentis website.
– Akkoord Raad van Bestuur m.b.t. uitgeven boekje ‘evacuatie Dennenoord-Franeker’.
– Medewerking t.a.v. expositie ‘nieuw/verbouw en revisie tekeningen Dennenoord’ van Piet Miske, oud tekenaar Projectenbureau.
– Henk Zuidersma: idee: expositie in oud Timmerbedrijf Dennenoord?

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.