Facebook Header

Thema’s

Behandeling

Documenten

Geestelijke verzorging

Interviews

Diverse interviews met mensen die hen ervaringen/anekdotes vertellen over Lentis (en/of een organisatie welke middels fusie is opgegaan in Lentis). De interviews zijn gecategoriseerd op achternaam van de persoon.
Heeft u ook nog mooie anekdotes? En gaat uw vertelling een mooie bijdrage zijn aan onze website?
Stuur een mail naar: erfgoed@lentis.nl en wij nemen contact met u op.
PS we publiceren uitsluitend interviews nadat de geïnterviewde haar/zijn goedkeuring m.b.t. plaatsing heeft verleend.

Kopstukken

Kunst & monument

Logo (huisstijl)

 • November 1973 – Fragment uit de personeelskrant Dennenoord, 1e Jrg. No. 11

  NIEUW EMBLEEM VOOR ‘DENNENOORD’

  VAN INRICHTING

  TOT

  ZIEKENHUIS

  In het Meinummer van het personeelsblad werd een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuw vignet voor ‘Dennenoord’.
  Dit ter vervanging van het oude embleem en ter bevestiging van de overgang van ‘psychiatrische inrichting’ naar ‘psychiatrisch ziekenhuis’.
  Uit verschillende inzendingen heeft het bestuur er één uitgekozen, die de naam ‘Dennenoord’ verder gaat begeleiden. Toen de keus was bepaald en de bijbehorende enveloppe was opengemaakt bleek het een ontwerp te zijn van mevr. E. Steenmeyer-Stannes, die werkzaam is op de medische administratie.
  In een kleine bijeenkomst van de directie heeft deze mevrouw Steenmeyer gefeliciteerd en de prijs in de vorm van een cheque à f 100,- uitgereikt.
  Mevr. Steenmeyer vertelt ons eerst bezig geweest te zijn met de letters D. en O. maar daarna aan het werk te zijn gegaan met de leters P.Z en D. van Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord. De letters lopen in elkaar over en overlappen elkaar ten dele. Zo is er een vloeiend geheel ontstaan.
  Er zijn verschillende ontwerpen geweest, maar na verloop van tijd keerde mevrouw Steenmeyer toch weer naar het eerste ontwerp terug. Zoals vaker bleek het eerste toch jet meest geslaagd te zijn.
  Zo nemen we afscheid van de dennetakken, die ons zolang hebben toegewuifd en gaan we met een modernere stroomlijn als Psychiatrisch Ziekenhuis ‘Dennenoord’ verder.
  Ook namens de redactie, mevr. Steenmeyer, hartelijk gefeliciteerd.

Media

Ondersteunende diensten

Feesten/ontspanning en uitstapjes

Opening/sluiting

Ondernemingsraad

Opleidingen

Personeel

Wonen

Zwarte bladzijden

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.