Interviews M t/m S

M

Datum: 16 januari 2023
Naam: Kees Maring
Relatie met Lentis: Oud-leidinggevende machinekamer Groot Bronswijk
Onderwerp: Kees Maring vertelt. Kees begon in 1955, als 15 jarige kwajongen, net van de Ambachtschool in de machinekamer van de Vereniging TCL, in 1960 Groot Bronswijk. Hij werd meewerkend voorman/leidinggevende van de machinekamer (water, brandstof, elektriciteit) en ging in 2000, na 45 jaar met pensioen.
Inhoud: 1955 machine kamer (technisch hart van de instelling: water/stroom/verwarming) werkten 15-20 mensen; Dokter Schaafsma directeur, Groenevelt administratie; Het centrum: centrale keuken, machinekamer, schoenmakerij; Stoken met vette kolen om de stoomketels te verwarmen; Sintelwegen, met modernisering asfaltwegen; Nieuwe centrale keuken met stoomverwarming door de buizen; Modernisering, veel gebouwd/verbouwd in de jaren 60/70/80; Bethel bewoners aardappel schillen; Deel van de bouw uitbesteden; Motor van Brons; Nooit aangesloten op het waterleidingnet; 2 boilers met 3000 liter; Materiaal werd steeds beter; Schoenmakerij, bakkerij afgestoten sloop door Steenhuis uit Scheemda, toen verkleining machinekamer; Bethesda gehalveerd: bewoners naar Hoogezand, Arent Postma wordt daar hoofd Technische Dienst; Ondernemers Wagenborgen profiteerden wel, maar Groot Bronswijk had eigen voorzieningen; 1961 Wagenborgen aardgasleiding; Van 48 uur werkweek naar 40 uur en nog later naar 36 uur; Niet kunnen begrijpen Groot Bronswijk helemaal weg, bouw en huizen in Delfzijl – medewerkers niet met ontslag maar mee; Fluitend naar het werk, mooi ploeg.

Datum: 24 november 2022
Naam: Sineke Matthijsen-Hogen Esch
Relatie met Lentis: Inwoonster van Zuidlaren over Dennenoord
Onderwerp: Mw. Sineke Matthijsen-Hogen Esch vertelt. Sineke kent Dennenoord als inwoonster van Zuidlaren. Zij vertelt vanuit deze hoedanigheid over Dennenoord. Haar vader was dierenarts; hoe keek ze als kind; de avondvierdaagse. Sineke schetst een beeld van een sterke geslotenheid/scheiding tussen het (gereformeerde) Dennenoord en de omgeving.
Inhoud: Woont op de Kerkbrink, ziet gedragingen van patiënten; 1950 De Stichting i.p.v. Dennenoord; Vader keuringsarts, mee naar Boerderij; Anekdote uit 1908 over diarree; Sfeerbeeld: sirene in Hoofdgebouw, dit horen als leerling; Tijdsbeeld met instelling op afstand: self supporting en als kind avondvierdaagse; 50 jaar niet op het terrein geweest; Positief over Lijstenmakerij; Kinderen worden ver van dennenoord gehouden: in het dorp gekken van dennenoord, Dennenoord ver weg van Westlaren; Zoveel verandert in gebouwen in die 50 jaar, geeft voorbeelden; Geeft Dominee Polman in jaren 70 spraakadvies.

Datum: 25 november 2021
Naam: Mw. Riek Medendorp
Relatie met Lentis: Oud leidinggevende naaikamer Noorder Sanatorium
Onderwerp: Riek heeft van 1947 t/m 1952 gewerkt op Dennenoord. O.a. als leidinggevende van de naaikamer in het Noorder Sanatorium. Riek vertelt in dit interview o.a. over: Armoede; Baden; Bernardlaan; Blote man; Broeder Jaap Bouman; Broeder Krans; Broeder Menno Nonkens; Brood smeren; Communisme; Fam. De Maar; Dr. Doff; Dr. Wetter; Hiërarchie; Juffrouw Meins; Meester Mulder; Noorder-Sanatorium; Onderduiken; Paviljoen 4; Paviljoen 6; Petroleum; Putjesgravers; Razzia; Reünie; Schapendrift; Sokken stoppen; Vader; Wasserij; Watertoren; Zonneheuvel; Zuster Bijma; Zuster Schuitema; Zuster v/d Ploeg

Datum: 27 februari 2012
Naam: Mw. Meerman & Paul Meerman
Relatie met Lentis: Echtgenote en zoon van ‘Boer Meerman’ Dennenoord
Onderwerp: Boerderij en de moord op Hermanus Meerman
* Zie ook: 1982 – Moord op Hermanus Meerman

Datum: 6 maart 2023
Naam: Frits Milders (Deel I)
Relatie met Lentis: Oud-Psychiater Dennenoord; GGz Groningen; Lentis
Onderwerp: Frits Milders werd in 1980 psychiater op Dennenoord; vanaf ongeveer 1993 tot 2012 was hij hoofd van de opleiding tot psychiater. Frits vertelt over de opleiding, de essenties van de psychiatrie, het belang en de kwetsbaarheid van de wetenschap. Het hart van de psychiatrie is het verhaal van de patiënt.
Inhoud: Over de opleiding, de ontwikkelingen, de vragen, de plek in de organisatie; De onderwerpen op de symposia, de systeembenadering: bio/psycho/sociale model; de psychotherapie die was gericht op een kleine doelgroep; Psychiatrie een hybride/generalistisch beroep; Geleidelijk onder druk verwetenschappelijking van de psychiatrie met nadruk op biologie in de hersenen, terugkeer van de golf van rond 1900; Verdwijnen van de psychotherapie want geen financiering, werd te vaag bevonden, toen in jaren 50 DSM, vanaf jaren 80 biologische psychiatrie; Zwart maken op niet constructieve wijze; Wetenschappelijke vrijheid wordt bedreigd, kortzichtig door belangen gestuurd; Psychiatrie is beginnende wetenschap d.w.z. nog geen overeenstemming over grondslagen van ordening, Jim van Os vernieuwend, maar wordt niet gevolgd; Cursus opzet voor assistenten in opleiding gericht op vertrouwd maken met fenomenologische psychiatrie; Jasper 1913 fenomenologische benadering: leren ordenen van symptomen d.w.z. op basis van verhalen van patiënten die allemaal anders zijn; Hoe van de subjectiviteit naar objectieve indelingen te komen, komen tot homogeniteit; Wat de hersenen laten zien is weerspiegeling, zegt niets over oorzaak.

Datum: 14 maart 2023
Naam: Frits Milders (Deel II)
Relatie met Lentis: Oud-Psychiater Dennenoord; GGz Groningen; Lentis
Onderwerp: Frits Milders, deel 2, vertelt. Psychiater bij Dennenoord, GGz Groningen, Lentis, 1980-2012. Hoofd opleiding van Psychiaters vanaf ca.1993.
Inhoud: Medicatie, sinds jaren 50 specifiek gericht op psychoses, niet langer alleen versuffende paardenmiddelen (chloraal hydraat, barbituraten), over de werking, de bijwerkingen; Elektroshock, onethisch gebruik geeft weerstand; Depressie medicatie, wat betreft effectief beter resultaat dan veel somatische middelen; Weten niet hoe middelen werken, de bijwerkingen weten we wel = aantoonbaar; Complexiteit van psychiatrie: biologisch/psychologisch/ context, rol van de hersenen is een rol in deze, geen oorzakelijke verklaring van probleem van weerspiegeling van gedrag; Hersenwetenschappers hebben foutieve denkwijze, want hersenen hebben geheugen, denken, voelen, hebben alleen betekenis in context. Bijvoorbeeld prozac serotine opvoeren heeft gevolg, maar zegt niets over oorzaak depressie; Ziekte van Alzheimer bestaat niet, verouderingsproces geen 1 op 1 relatie met hersenen. Hersenwetenschap verarmt, door verenging, het klinisch denken; Kurt Goldstein; Oliver Sacks, neuroloog: koninklijke weg naar hersenen loopt via de psychologie, de beleving van de patiënt; Fenomenologie Jaspers 1913; Psychiatrie is schatplichtig aan wat de patiënt zegt, schizofrenie e.d. zijn begripsmatige constructies, kloppen die met de verhalen van de patiënt?; Jim van Os zegt beschrijf wat patiënt zegt; In het verleden werden de klachten nauwkeurig beschreven; toen veel scholen in de psychiatrie die elkaar bestreden; DSM bracht classificatie dit is het begin van wetenschap, maar de zorgpaden hebben nadeel, want psychiatrie complex (bio/pschy/context), classificatie is soort etiket, terwijl diagnose beschrijving is van de drie componenten.

Datum: 8 mei 2023
Naam: Hanneke Milders – Van der Tak
Relatie met Lentis: Oud PMT medewerkster Dennenoord, GGz Groningen & Lentis
Onderwerp: Hanneke werkte van 1977 tot 2013 als Psycho Motorisch Therapeut bij respectievelijk Dennenoord, GGz Groningen en Lentis. Ze vertelt over de inhoud van de PMT met tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Over de eerste jaren waarin veel mogelijkheid was tot zelfreflectie, met collega’s en over latere perioden, na 2006, nadat de productie centraler kwam te staan en het proces van hulpverlening meer in een model werd gedrongen.
Inhoud: 1977 aangenomen, kwam in team terecht met Margot Weijmar Schultz, Gerard Steegstra en Peter Zuiderkom; PMT is vorm van psychotherapie waarbij het lichaam belangrijk is. Ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en awareness oefeningen – blik naar binnen gericht; In de loop van de tijd werd in de psychiatrische zorg het systeem, de omgeving, het praten met elkaar belangrijker; Uitleg over het stokduel; Oefeningen die illustreren; Probleem bij psychotrauma. Belangrijk is duidelijkheid: op tijd beginnen, op tijd eindigen, korte tijd om te kijken of PMT een bijdrage kan leveren. Niet stappen in valkuil dat de patiënt het plezier vindt; De werkomgeving wordt zakelijker en concurrerender.

Datum: 10 april 2013
Naam: Mw. T. Modderman
Relatie met Lentis: Oud-verpleegster Dennenoord
Onderwerp: Evacuatie Dennenoord

Datum: 19 januari 2022
Naam: Jan Moedt
Relatie met Lentis: Groot Bronswijk/GGz Groningen/Lentis/Dignis
Onderwerp: Jan, verpleegkundige en opleider, treedt op 11 november 1988 in dienst op Groot Bronswijk in Wagenborgen. Jan vertelt in dit interview o.a. over: Akkers; Amerikaanse methodiek; Attitude; BEL; Bezuiniging; Cenzor; CIRE; Civiele dienst; Dignis; Doelen bereiken; Effectiviteit; Ervaringsdeskundigheid; Fietsen; Gerard Koorman; GGz Groningen; Groot Bronswijk; Handvatten; Herstel; Inzet; IRB; Jaren 90; Jeugd; Keuzes maken; Kookles; Leren; Medewerkers scholen; Medicatie; Methodiek; Motivatie; Nagelbijten; Oggz; Onderzoek; Ontwikkeling; Opleiding; Ouderenzorg; Praktijk; Psycho-educatie; RAP cursus; Reclamefolders; Rehabilitatie; Revalidatie; Rijbewijs; Theorie; Vader; Volwassenenzorg; Wensen; Windmolen; Zelfredzaamheid; Zelfstandig; Zonneheuvel; Zuidlaren

Datum: 21 september 2011
Naam: Mw. Molenaar-Reiling
Relatie met Lentis: Echtgenote van ‘Dennenoord onderduiker’ Geert Molenaar (alias ‘Frits’)
Onderwerp: Onderduiken in WOII bij familie ten Haaf

Datum: 20 januari 2023
Naam: Henk de Muinck
Relatie met Lentis: Organist Ontmoetingskerk Dennenoord
Onderwerp: Henk de Muinck vertelt. Henk ontving op 16 juni 1962 de brief dat hij was benoemd als organist op Dennenoord; hij was toen nog zeer jeugdig. Nu meer dan 60 jaar later speelt hij nog steeds orgel in de Ontmoetingskerk. Henk vertelt over hoe het zo is gekomen en gegaan. In de 1971 vond zijn huwelijk plaats in de Stichtingskerk, de toenmalige benaming. Hij voltooide met succes een opleiding aan het conservatorium.
Inhoud: 1962 organist Stichtingskerk, was toen 15 jaar; Sollicitatie bij in de volksmond “gekkenhuis”; Dominee Kerssies en Visser; Sfeertekening: fietste in korte broek over het terrein, herinnering aan terreinwacht; Moeder werkte in oorlog in Salem Groot Bronswijk; Moeder sfeertekening: werkende vrouw met kinderen werd kwaad over gesproken; Met Jules de Korte in Stichtingskerk gespeeld; Huwelijk in kerk, theehuis receptie; Dominee Polman; Bruiloft van Kana schildering door kinderen later door kunstenaar van Dennenoord schilderij van gemaakt; Herenbanken in de kerk; Kerk was vroeger vol; Sfeertekening positie van de vrouw in de kerk: Nora van Egmond; Sfeerverandering in de omgang vanaf 2de helft jaren 60; Naamgeving Ontmoetingskerk door mw. Hoekstra; Sfeertekening: korte lijnen gemoedelijk; Conservatorium; Sfeertekening van moderne tijd: anonieme organisatie; Afname kerkgang, sfeertekening ontzuiling; Eenvoudige rituelen zijn belangrijk; Kerk als cultureel centrum geeft kans op verwaarlozing; Namen van kosters; Dochter speelt piano in Enk; Akoestiek erg mooi voor het zingen en spelen, verhoudingen maken akoestiek; Essenties van orgelspel; Opnamen in de kerk; Sfeertekening beginjaren 60 toen Henk vakantiewerk deed, hij gaf ook injecties.

Datum: 20 juli 2021
Naam: Grietje van Dijk-Mulder
Relatie met Lentis: Familie van medewerk(st)ers Dennenoord
Onderwerp: Onderduiken bij familie Kuipers in WOII

Datum: 2 april 2021
Naam: Els Mulder-Hidding
Relatie met Lentis: Verpleegster 1939-1943 Dennenoord
Onderwerp: Over wonen/werken op Dennenoord in WOII

Datum: 2 mei 2023
Naam: Nel van de Munnik
Relatie met Lentis: Oud Medisch- en directie secretaresse Dennenoord
Onderwerp: Nel werkte van 1965-1994 als medisch en directiesecretaresse op Dennenoord.
Inhoud: 1965 in reactie op advertentie en gesprek met geneesheer-directeur de Wilde diens (medisch) secretaresse; 1972 vertrek de Wilde, nadat vertrouwen was opgezegd; 1972-1979 4-manschap de Graaf, Schroor, Risseuw, Flach, veel tegenstelling; 1979-1981 Sonneveld bracht rust; 1981-1994 als secretaresse van Hoevenaar en de Olde; 1994 met de (bekende) 55+ regeling met pensioen gegaan, was nog kortstondig secretaresse van Schaap. Toen ze vertrok werd Nel vervangen door Lilian Hoekstra en Anneke Krijgsheld; Werkgereedschap: elektrische typemachine, stencilapparaat, werken met carbonpapier; Collega secretaresses; Omstreeks 1970 andere manier van leidinggeven, inspraak, voornamen, jij en jou, Peter Kits (psychiater) was een trendsetter wat dit betreft, kwam op de fiets; Verpleegkundige opleiding gaat naar Assen; Anekdote over opening Kimme; Gang van zaken in het Hoofdgebouw; Geestelijk verzorger andere rol; Noemt namen bestuurders; Conflicten met centraal bureau omstreeks 1970; Veel conflicten in jaren 70, zr. Risseeuw verliest functie; Bedrijfssfeer 1965-1995 verandert snel in jaren 70; Sfeer bij secretaresse

N

Datum: 17 november 2021
Naam: Ulfert Nonkes
Relatie met Lentis: Verpleegkundige Dennenoord
Onderwerp: aanname op Dennenoord, Broodsmeren, Deeltijdbehandeling, Dr. Doff, Dr. Wetter, Isoleren, Kaping, Keuken, Medicatie, Noorder Sanatorium, Ontmoeting en verkering met Trijn, Opname, Orgel spelen, Parkzicht, Religie, Sint Maarten; Vakantiehulp, Verpleging, Wasserij, Zuiderpaviljoen.

Datum: 23 september 2023
Naam: Wim Nijhof
Relatie met Lentis: Gastheer Dennenoord, GGz Groningen & Lentis
Onderwerp: Wim deed in 1987 vakantiewerk in de Centrale Keuken, een vacature deed hem blijven. In 2015 sloot de keuken. Hij is nu gastheer in het Zuidend.
Inhoud: De Schakel = Centrale Keuken, Magazijn en Restaurant, ca. 2021 afgebroken; personeelsfeesten in de Kimme, donderdags voor de bewoners, vrijdag voor de medewerkers; in de keuken werden de etensgeuren weggezogen; stalen pannen gaven veel herrie, in latere jaren werden gehoorbeschermers gebruikt in de afwaskeuken; Wim benoemt de immense impact van de moord op Grietje Nagelhout in 2000, een soort horrorfilm, kras op de ziel; gastheer op het Zuidend, werkt met plezier; sluiting van keuken omdat die niet rendabel was; ondertussen was de sluiting voor Wim een klap, een groot gemis van het samenwerken met collega’s.

O

Datum: 14 juni 2023
Naam: Herman Overberg
Relatie met Lentis: Teamleider Horeca, GGz Groningen; Lentis
Onderwerp: Herman Overberg vertelt. Herman kwam als gevolg van een fusie in 2006 op het zorglandgoed Dennenoord te werken, als coördinator horeca van de Kimme. Hij vertelt over het belang van de Kimme als ontmoetingsplek van patiënten, en anderen uit allerlei lagen van de bevolking, het was er levendig, er gebeurde wat; de Kimme met de grote zaal, de sportzaal, het Proathuus, en ‘t Onderdac. Herman vertelt over het besluit in 2019 dat de Kimme wordt gesloten. Hij praat ook over Zuidend, dat in 2021 de restaurantfunctie krijgt en de pech heeft dat corona de ontwikkeling dan in de weg staat.
Inhoud: Sinds 1991 hoofd voedingsdienst bij de Wieken in Eelde; Omstreeks 2005 zoeken naar fusiepartners; Lentis; Keukens onder vuur, efficiency was belangrijk; Door fusie 2000 maaltijden per dag; Ingrijpende reorganisatie; Coördinator horeca was op zijn lijf geschreven; Eerst 450 plekken in zaal, later 500 stoelen; Uitvoeringen; Happen bij de Baas –nieuwjaarsbijeenkomst; Peter Vis, Willem Sijens, Frans Diemers; Radio Dennenoord, in de kelder; Sportzaal ook voor verenigingen; Proathuus als ontmoetingscentrum; Roken; medelij met medewerkers; Prettig gestoord; Eigenzinnige Alberta; Jammer van Kimme sluiting; Huurders vroegen aangepast gedrag; Kimme veel verscheidenheid; Bewondering voor Barbara Jelijs; VMBO dagen; Wij-gevoel; Pim Hoevenaar; Sneller, afstandelijker, zakelijker, gefragmenteerder; Zuidend restaurantfunctie; Jan Siert kunstenaar; Auke een bijzonder mens, hoe het de mens kan vergaan; Kerk gebruik bij evenementen, trouwlocatie

P

Datum: 14 februari 2012
Naam: Annetta Pimmelaar
Relatie met Lentis: Oud-verpleegster Groot Bronswijk
Onderwerp: Brand Salem

Datum: 27 augustus 2016
Naam: Vera den Hartog-Pottjewijd
Relatie met Lentis: Difterie herstellende ziekenbarak WOII Dennenoord
Onderwerp: Difterie WOII

Q

R

Datum: 2014
Naam: Chris Raatgever
Relatie met Lentis: Oud-Directeur Facilitair Bedrijf Dennenoord/GGz Groningen
Onderwerp: Bouwgeschiedenis van Dennenoord

Datum: 3 mei 2022
Naam: Nima Roomez Khaksari
Relatie met Lentis: Vaktherapeut Activering & Reïntegratie
Onderwerp: Nima verteld over zijn werk als vaktherapeut op het Lentisterrein in Zuidlaren. Nima weet aan het leven toe te voegen. Het gesprek gaat o.a. over: Aandacht; Activeren; Asielzoekers; Communicatie; Corona; Creatieve therapie; Dankbaar; Eenzaam; Eigen tempo; Emotie; Expositie; Geest; Geluk; Gevoelig; Gordijnen; Grafische vormgeving; Groepstherapie;  Hans Hartman; Hanzehogeschool; Hier en nu; Hille Eppinga; Hoofdgebouw; Interactie; Iran; Jeugdgevangenis; Jona ter Welde; Kunst; Kwaliteit; Lagerhout; Langdurige zorg; Lentis; Lisette van der Meer; Living museum; Martin Sitalsing; Medicatiemodule; Medisch centrum; Meetellen; Mentale voeding; Mogelijkheden; Molenmeer; Mooie dingen; Minerva; Multidisciplinair team; Natuur; Nieuwe doelen; Onderbewustzijn; Plan van aanpak; Plezier geven; Pijn; Recycle; Revolutie; SPH; Spiegel; Stigmatisering; Taal; Vaktherapie; Verborgen talent; Voelen; Webdesigner; Wie ben ik?; Wij; Zuidlaren

Datum: 24 februari 2024
Naam: Henk-Jan Rutgers
Relatie met Lentis: Grootvader, Grootmoeder, vader, moeder en zoon werkzaam op Dennenoord
Onderwerp:
Henk-Jan Rutgers vertelt. Het verhaal gaat over de verbintenis van zijn familie met Dennenoord. Overgrootvader Hindrik hielp als dagloner vanaf 1892 bij de ontginning van grondgebied waarop Dennenoord gebouwd kon worden. De grootvader van Henk-Jan, Hendrik werkte in de tuin, de kassen, de boerderij en de akkers. Hendrik trouwde in 1923 met de verpleegster Jantje Bulk. Ook zijn ouders hadden een sterke band met Dennenoord, als elektricien en verpleegster; zijn vader was actief in de vakbond. Henk-Jan deed vakantiewerk op Dennenoord. In de tegenwoordige tijd werkt zijn zoon op Dennenoord.
Inhoud: Grootvader Hendrik (1900) had in 1913 een sollicitatiegesprek op havezate Laarwoud, hij kon hier komen werken zonder geld te verdienen, onder motto ‘het is een eer om hier te werken’; Zijn vader Hindrik zorgde ervoor dat hij op Dennenoord o.l.v. Witteveen, de leidinggevende van het boerenbedrijf kwam te werken; Hendrik kwam echtgenote tegen op Dennenoord, zij was verpleegster; Lieten in 1935 huis bouw aan de Oude Zeegserweg, ‘waar deden ze het van’ was de vraag van de omgeving, want een boerenarbeider verdiende toch onvoldoende om een huis te kopen; Vader (1932 geboren) van Henk-Jan, werkte als elektricien, tot 1992; Henk-Jan ging met vader mee naar watertoren; De kinderen waren niet bang voor patiënten, gewoon doen; Vader als vakbondsman op de barricades, lid van CNV, OR, dacht zwart-wit; Vader was een krachtig persoon; Kwamen als kinderen op het terrein; Zondag 25 februari laatste kerkdienst voordat verbouwing kerk start. Uitvaardienst van vader vond plaats vanuit de Stichtings/ontmoetingskerk. Henk-Jan verzamelt foto’s en ansichtkaarten van Zuidlaren, maakt foto’s van bijvoorbeeld verbouwing kerk; Vakantiewerk, o.m. werken met patiënten op het terrein; Vader zei: ‘Dennenoord heeft me behoed voor armoede, maar ook voor rijkdom’; Henk-Jan vraagt zich af of behoud van dit prachtige terrein financieel is vol te houden; Tijdens de ‘Zoodsma periode’ (jaren 50-90) terrein door ringetje te halen; Aardvarkentjes – nieuwe manier van natuurbeheer.

Datum: 17 november 2021
Naam: Peter de Rijk
Relatie met Lentis: Peter de Rijk, Geestelijk Verzorger en Voorzitter van de Ondernemingsraad Dennenoord/GGz Groningen/Lentis, verteld o.a. over:
Bert van der Hoek; Bezuinigingen; Bosrand; Cliëntencontact; Corona; Groot Bronswijk; Herpositioneren; Heymansstichting; Hoofdgebouw; Invulling kerkdienst; Jaren-90; Niet-protestants; Kerkgang; Kloosterreizen; Martin Sitalsing; Ondernemingsraad; Ontmoeten; Ontmoetingskerk; Oud en nieuw; Pim Hoevenaar; Pottenbakkerij; Rond 2000; Samenwerken; Schakel; Sfeerverandering i/d loop van de jaren; Social media; Sollicitatie; Vereniging; Zorg dichtbij; Zorg en Marktwerking; Zorggroepen.

S

Datum: 25 oktober 2022
Naam: Trijn Scheeringa
Relatie met Lentis: Oud-medewerkster huishouding Groot Bronswijk
Onderwerp: Trijn Scheringa vertelt. Trijn begon op 28 augustus als assistent in de huishouding op Groot Bronswijk. De energieke Trijn gaat op 1 maart 2015 met pensioen; nadien blijft ze vrijwilligerswerk doen en ook dat betrokken en hulpvaardig.
Inhoud: 1966, huishoudschool, de Jager (huisarts Groot Bronswijk) keurt, ze is dan 15 jaar, in huishouding Eben Haezer (150 dames); Na jaar keuken met veel diëten; Waarnemend hoofd huishouding, was toen 18 jaar, van Eben Haezer (vrouwen) + Hebron (mannen); Met vakantiekampen de verantwoordelijkheid voor woning; Brand Salem1970, kleding verzamelen; Decentraliseren vanaf jaren 90 doet pijn ‘we hoorden bij elkaar’; Jaren 80/90 verandering van sfeer/manier van werken, Alles werd voor patiënt gedaan; Patiënt net als koeien in ijzeren vakken; Andragogen willen alles veranderen (jareb 90); nieuwe woorden: respectvol e.a.; Zondagse kleding jaren 60/70; Met busjes naar stad; Niet praten maar werken; Sokken stoppen; Huidige bebouwing terrein; voelt zich nog verbonden; 2-jaarlijkse reünie; Goed leven gehad, voelde zich thuis

Datum: 3 februari 2023
Naam: Guy en Reyneke Schokking
Relatie met Lentis: particuliere bewoners Dennenoord terrein
Onderwerp: Guy en Reyneke vertellen, 3 februari 2023. Het echtpaar woont sinds 1988 op het terrein van Dennenoord, zonder hier werkzaam te zijn.
Inhoud: 1965 in Zuidlaren komen wonen, vanaf 1988 op het terrein Dennenoord; Anekdotische verhalen over ontmoetingen met patiënten; Persoonstyperingen en ervaringen; Reactie op overlijden honden; Problemen met het E nummer; Eind 19de eeuw buitenlucht kalmeert, middeleeuwen stadslucht geneest; Mist beleidsplan; Toekomst meer huisvesting voor ouderen/jonge gezinnen; interactie tussen Zuidlaren/Dennenoord; Prachtig terrein, moeilijk in stand te houden; Werk in zorg – werkers in de zorg zijn empatischer; Begraven willen worden op het terrein; Geschrokken over beroering ca. 2020 over forensische cliënten; Plezierig wonen; Typeren van aantal patiënten, rond 2000 visie verandering toen karakteristieke bewoners vertrokken; Bijzonder afscheid van ds Tang – klap die je niet vergeet; Psychiatrie gaat van de ene naar de andere theorie; Lentis is een aparte naam.

Datum: 6 oktober 2021
Naam: Jelly Schutrups
Relatie met Lentis: Leerling verpleegster in jaren 50 op Dennenoord
Onderwerp: Dagelijks leven, opleiding, verkering

Datum: 7 juni 2022
Naam: Marinka Sewüster & Geertje Lemstra
Relatie met Lentis: Praktijkopleiders
Onderwerp: Een gesprek tussen Geertje Lemstra en Marinka Sewüster, beide verbonden aan de praktijkopleiding van verpleegkundigen. Geertje en Marinka vertellen vooral over hun eigen opleiding tot verpleegkundige (Geertje op Groot Bronswijk in 1982 en Marinka op Dennenoord in 1984). Verschillen genoeg, ook overeenkomsten; het gaat altijd over de verpleegkundige die zichzelf tegenkomt.
Steekwoorden:
10 kniebuigingen; Acute zorg; Afrika; Afvallers; Agressie; Amandelen; ANW-hoofden; As; Bethesda; Bhagwan; Casus; Communiceren; Creatieve therapie; Cultuurverandering; De Brug; De Sluis; De Wilg; Delfzicht zkh; Dementie; Dennenoord; Deskundigheidsbevordering; Dokter Mars; Dokter Mulder; Dominee Polman; Douchen; Ebenhaezer; Eikenstein; Enk; Erudiet; Feestjes; Foudraine; Geestelijke verzorging; Geitenwollen sokken; Gespreksvaardigheden; Geuko Schuur; Gitaar; Groenehage; Groot Bronswijk; Hiërarchie; H.R.; Indringende blik; Ineke Damhuis; Intervisie; Investeren; Jelle Veening; Kapper; Kimme; Knuffeltikkertje; Koffiedrinken; Koffievlekken; Lagerhout; Leerplannen; Licht & Kracht; lol; MBO/HBO verpleegkundigen; Medische keuring; Meeroken; Navelstreng; Onafhankelijkheid; Ongedwongen sfeer; Ongenuanceerd; Onzeker; P.P.O. boekje; Opleiding; Opname afdeling; Opname gesprek; Reflectie-verslag; Reobôth; Roken (voor de klas); Personeelsflat; Piepersysteem; PMT; Praktijkopdrachten; Psychologische test; Randwijk; Resocialisatie; Romances; Salem; Schizofrenie; Schoonmoeder; Sinterklaasfeest; Slaapzalen; Somatiek; Speld; Spraakgebrek; St. Lucas zkh; Structuurloosheid; Suïcide; Tekenen; Tussen de tenen; UMCG zkh; Uniform; Verkering; Verlengen; Verpleegkundig verslag; Vormingsdagen; Vredestein; Wonen; Zonneheuvel; Zuidend

Datum: 13 mei 2022
Naam: Peter Siebesma
Relatie met Lentis: Vakantiewerk Dennenoord
Onderwerp: Peter is vanaf 1966 betrokken bij de zorg. Hij werkte vervolgens als psycholoog, stafmedewerker, onderzoeker en directeur. M.n. t.b.v. mensen met een verstandelijke beperking. Onderwerpen van gesprek zijn o.a.: 50 jaar terugblik op gehandicaptenzorg en psychiatrie; Arien Storm; Broeder Vlietstra & Wever; De Trans (Mariënkamp); De Zijlen; Dennenoord; Deskundigheid; Dr. Dijk; Fuseren; Gemeenschappelijk; Groesbeekse Tehuizen; Intensieve zorg; Keuze; Klaasje; Kleinschalig; Knijpers; Maaltijden; Medicijnen uitdelen; Ontwikkeling; Organist in Laarkerk; Overlapping gehandicaptenzorg en psychiatrie; Paviljoen 12 (Borgwal) & 14 (oud Eikenstein); Persoonlijk tintje; Prachtig werk; Privacy; Problemen; Publicaties; Recreatie(gebouw); Ruimte voor kleur; Samenwerken; Schaapherder; Schrobben; Sleutels; Spelletjes; Stage; Stichtingsboerderij; Studeren; Toekomst; Tuinafdeling; Vakantiewerk; Van Boeijenoord; Vergeten; Vermaatschappelijking; Vuile was op zondag; Welbevinden; Witte jas; Wonen en Zorg; Zinvol bestaan; Zorgvisie; Zorgvraag

Datum: 11 september 2021
Naam: Willemien Speelman & Sief Visser
Relatie met Lentis: opgegroeit op het Dennenoord terrein
Onderwerp: Brandweeroefening, feesten & evenementen, patiëntenkleding inkoop, school, Sint Maarten, radio Dennenoord, religie, slacht, vakantiewerk, vervoer eten, Wasserij, Westlaren, Witte Huis en het overlijden van moeder Speelman

Datum: 14 februari 2012
Naam: Mw. van der Stoep
Relatie met Lentis: Oud-verpleegster Bloemendaal
Onderwerp: Oud-verpleegster Bloemendaal over evacuatie Dennenoord

Datum: 18 oktober 2023
Naam: Arien Storm
Relatie met Lentis: Psychiater en voorzitter Raad van Bestuur
Onderwerp: Arien Storm psychiater en voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentis vertelt. Arien vertelt over de psychiatrie en over het besturen van een groot bedrijf; over onder meer zingeving, de bedreiging van de zorg voor de meest kwetsbaren, de marktwerking wat haar blij maakt en wat ze ziet als een misser, contact als medicijn.
1017 bij Lentis; 2019 RvB; 2021 RvB voorzitter; Zingeving; Symposium met die naam op 16 december gekozen als afscheid; Leerstoel Zingeving bij de Faculteit van Wetenschappen; wat drijft ons; tijdgebonden kenmerken, maar ook universele kenmerken; 100 jaar geleden passend bij de religie; bij schaarste aan voldoen eerste levensbehoeften, dan niet hierbij stilstaan; waarvoor ben ik op aard; Veranderingen in de zorg sinds eind j.90 onderzoek en verbetering symptomatisch herstel/persoonlijk herstel en maatschappelijk herstel – vorderingen geboekt; Terrein van Dennenoord beschutte omgeving, naar meer maatschappelijk wonen; Samenleving is niet toleranter geworden, ene kant wel diversiteitsontwikkeling als positieve ontwikkeling, niet toleranter voor kwetsbaren; Solidariteit teloor door marktwerking, minder aandacht voor meest kwetsbaren; Meer aanbod voor de enkelvoudige aandoening – hier gaan de schaarse hulpverleners naartoe; Oost Groningen basale hulpverlening blijft achter, solidariteit kan toenemen door stelselwijziging met populatiebekostiging lijkt beter, wat heeft de bevolking nodig, i.p.v. marktwerking; Extra tijd heeft de hulpverlener nodig die werkt in de complexe zorg voor herstel/overleg, bij marktstelsel en arbeidstekort betaalt de complexe zorg de prijs; Grote verschillen: stad Groningen heel veel gevarieerd aanbod, Oost-Groningen grote tekorten; solidariteit teloor; het is bewezen dat inkomen/opleiding/woonomgeving van invloed zijn op risico van psychische aandoening oplopen en het herstel hiervan; d.w.z. in achtergebleven gebieden meer en langduriger hulp nodig; Uitleg over wat bestuurder zijn van grote onderneming kan betekenen; zachte processen geven energie: groei samenhorigheid, samen de schouders eronder geven energie, trots op eigen zorg; hoogtepunt professionele leven in de kinder/jeugdpsychiatrie separaties van 250 naar 0; Fout gegaan: proces van Zorg Dichtbij project niet goed gedragen, mensen voelden zich niet gehoord; Zorg over 30 jaar veel verandering door digitale ontwikkeling; hierdoor meer ruimte voor complexere zorg; Beeld van Dennenoord over 30 jaar: mooi zorgpark in de gem.Tynaarlo, het gaat om mensen, niet onnodig vasthouden aan bestaande landschap, geen accent op museale karakter, het is geen museum maar balans tussen mens en omgeving; 40 veiligheid geven door oorzaken agressie weg te nemen, met kennis handelen, eerder dan oplossing in separeer zoeken; Belangrijk menselijk contact, begrijpen/vragen i.p.v. oordelen, respect, gelijkwaardigheid. Telefonisch contact beter dan mail als het gaat over verfijning.

Datum: 6 april & 15 juli 2022
Naam: Willem Sijens & Peter Vis
Relatie met Lentis: in dienst (zorg),  daarnaast organisatoren grote evenementen bij Dennenoord; GGz Groningen en Lentis
Onderwerp: Willem Sijens en Peter Vis vertellen onder meer over: Personeelsvereniging; Cabaret; Evenementen/feesten; Sfeer, Sita en Marijke Hoving; Sportdagen; Dennenoord 100 jarig bestaan in 1995; ‘Happen bij de baas’ (satire); Circustenten, Frans Diemers (driemanschap); Gezamenlijkheid; Sinterklaasfeest. Peter begon in 1975 aan de verpleegkundige opleiding en in 2022 oefent hij het beroep van verpleegkundige nog uit. Willem Sijens werkt van 1977 tot 2018 en dan vooral als manager.Willem en Peter hebben een rijke geschiedenis met de Kimme. Op deze dag nemen ze afscheid van de Kimme. Het ontmoetings- en theatercomplex wordt gesloten, de ontruiming vindt plaats.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.