Interviews G t/m L

G

Datum: 9 februari 2022
Naam: Gerry van Gennip
Relatie met Lentis:
> dochter van vader en moeder Moeken
> vakantiewerk
> echtgenoot van slager Fokke van Gennip (slager op Dennenoord)
Onderwerp: Gerry vertelt over haar ouders ‘vader en moeder Moeken’, over haar eigen vakantie werkervaringen en over haar echtgenoot die o.a. slager was op Dennenoord. Verder nog over: Boerderij; Broodkeuken; Collectief ontslag; Crisistijd; Fokke van Gennip; Hoofd-verpleger; Keuken; Kniepertjes en oliebollen bakken; Lange onderbroek; Medicatie uitzetten; Mondharmonicagroep; Nachtdienst; Ondernemingsraad; Oorlog; Onderwijs; Opleiding; Ramen lappen; Trom; Patiënten op zolder; Paviljoen 1 & 2 – Hoofdgebouw; Paviljoen 3 – Rozenhof; Paviljoen 5 – Tuinlust; Paviljoen 7 – Hoogerhout; Paviljoen 9 – Bloemhof – Schipborgerweg 75; Raatgever; Scriptie Dennenoord; Slagerij; Vader en moeder Moeken; Vakantiewerk; Verlengde Tienelsweg 81; Worst; Zuster Bos; Zuster van der Ploeg

Datum:19 augustus 2022
Naam: Mw. Veldsink-Gerrits
Relatie met Lentis: Oud-verpleegster Dennenoord
Onderwerp: Mw.Veldsink-Gerrits (geb. ca.1930) vertelt. Mw. Kwam in 1949 op Dennenoord als leerling verpleegster. Ze werkte hier tot 1954. Haar dochter Herma heeft ook op Dennenoord gewerkt, van 1978 tot 1981.
Inhoud: December 1948, kerkblad, buurtschap Gramsbergen, hele reis; min. al voor de kerst begonnen; Paviljoen 22 Zuster Balkema, Zuster Bolhuis waarnemend hoofd; schrobben/dweilen, voorzaal patiënten; Diversiteit aan problematiek; Wonen met z’n 2en op kamer; Paviljoen; Nachtdienst 14 nachten aaneen; Medicijn paraldehyde; Zalen schrobben met lysol; Witte schort voor; Patiënt Trijn gaat ervandoor; Hoofden Beuving en Timmer; Opleiding begint met algemene ontwikkeling; Zuster Balkema, moederfiguur schenkt koffie in; Paviljoen 20 Zuster Sietsma; A.s. echtgenoot uit zelfde dorp contact gehouden toen hij in Indonesië diende; Op Dennenoord volwassen geworden, mw. vertelt over ingrijpende nare ervaringen tijdens oorlog; Scheiding mannen/vrouwen nooit over nagedacht; Shocken paviljoen 20 o.l.v. van dokter van Enk; Beste keuze door naar Dennenoord te gaan, wilde zuster worden.

Datum: 22 november 2022
Naam: Lily Dobma en Corrie Groenewoud
Relatie met Lentis: Medewerksters De Tille Uithuizen
Onderwerp: Woonvoorziening De Tille bestaat sinds 1976. In de loop van de tijd is er bestuurlijk en in de omgang het nodige veranderd. Lily en Corrie vertellen hierover. Ze hebben tijdens hun langdurig werken op De Tille heel veel zien veranderen; hierin hebben ze zelf de hand in gehad. Corrie, Lily en de Tille zijn samen ouder geworden.
Inhoud: 1981 kwam Corrie als administratief medewerker, toen was het nog een gemeentelijke instelling; Sfeerschets van bestuurlijk functioneren met sigaretten en vol rook; Lily begon in 1990 als woonbegeleidster; Hadden van 1978-1981 een café in Uithuizen, daar kwamen bewoners van De Tille; Het plezier van zelf koken; De nieuwe manier van denken = meer initiatief bij de bewoners; Corrie heeft hier pap leren eten; Namen de familie mee tijdens de kerst; Het verhaal van Nordic Walking; Voorbeeld van een bewoonster die hiermee was gebaad; Ritueel bij een overlijden; In 1981 begonnen, toen werkte nagenoeg iedereen full time, Corrie eerste vrouw met kind die bleef werken; Sindsdien is de arbeidspositie van de vrouw sterk verbeterd; Bij overgang naar de GGz Groningen andere arbeidsvoorwaarden; Nieuwbouw, Lentis heeft grond bijgekocht; in 2023 wordt de Tille gesloopt; Bij de bouw van de Tille in 1976 had de architect veel gevoel voor de omgeving; veel loopafstand binnen het gebouw; Groot deel van mijn leven met de Tille, draag de Tille groot hart toe.

Datum: 15 november 2019
Naam: Henk de Groot
Onderwerp: WOII in Dennenoord en Zuidlaren

H

Datum: 1 maart 2017
Naam: Harry Haaring
Relatie met Lentis: Oud-medewerker Civiele dienst/Magazijn Logistiek
Onderwerp: Harry Haaring vertelt. Harry is van 1975-2014 in dienst geweest bij Dennenoord/GGz Groningen en Lentis. Door militaire dienst kwam Harry in Zuidlaren terecht en leerde zijn vrouw kennen. Verliefd, verloofd, getrouwd en daardoor gebleven in Zuidlaren. Waarna een sollicitatie bij Dennenoord volgde.
Inhoud: Schoonmaak; Avondcursus; Huisbediende; Postkamer; Postauto; Busje transport; Dagbehandeling; Boodschappen en post; Vrachtwagen; Afwisselend werk; Audio & video; Zwart op wit; FWG; Gesprek onder vier ogen; IJscoboer; Advocaat van de Bond; Waardering; Glazen wassen; Te weinig M2’s; Uitbesteden; Pensioen goed geregeld; PIZ cursus; Erfgoed; Sollicitatie; Civiele dienst; Keuring; Lengte; Gewicht; Bloeddruk; Gezond en aangenomen; 2 paviljoenen op een dag; Maandelijks van paviljoenen wisselen; Grote schoonmaak; Polymeren en reinigen van vloeren; Cursussen; Post sorteren in het Hoofdgebouw; Postronde Hoofdgebouw; Kaartenbak; Magazijn & Logistiek; Post-, goederen- en eten transport; ‘Rondje Raad van Bestuur’; Festiviteiten; Ouwe kerel; Steen en beenshow; Leuke grapjes; Eeuwfeest; Chauffeur Raad van Bestuur; Hoevenaar; v.d. Hoek; Bruinsma; Suikerziekte; Wagenziekte; Strafpunten; Benzine i.p.v. diesel tanken, Bert op de trein; Raad van Toezicht; Aneurysma; Prostaatkanker; Door Erfgoed nog steeds verbonden met de Stichting; Hoop werk; Dennenoord TV.

Datum: 15 november 2022
Naam: Hans Hartman (Deel I)
Relatie met Lentis: Oud-secretaris Raad van Bestuur
Onderwerp: Hans Hartman vertelt. Halverwege de jaren 80 begint de loopbaan van Hans in de GGz. Sinds 1995 is hij secretaris van de Raad van Bestuur van GGz Groningen, vanaf 2007 van de opvolger van het zorgconcern Lentis. Hans is tevens directeur van de Concernstaf, de geestelijk verzorgers en nog enkele functies. Begin 2023 gaat hij met pensioen.
Inhoud: na opleiding, bij Vereniging van Ziekenhuizen, secretaris sectie psychiatrie; RIAGG samenwerking GGz versterken, projecten en elkaar leren kennen. GGz Groningen schotten opheffen in de regio; Tijdgeest; ‘hoe bestuur je een bedrijf – sfeertekening; bouwen is iets moois; is verbindende schakel; GGz Groningen verschillend volume aan inbreng, hoe verhouden tot elkaar, relatie met Academisch Ziekenhuis; GGz Groningen biedt integraal aanbod + extramuraliseren, 5 GGz centra; betekenis integratie voor medewerkers diverse instellingen; Hans was niet gelieerd aan één van de partijen; wetenschappelijk onderzoek; marktwerking, geeft een prikkel tot vergroting; geeft veel nieuw elan; probleem van stigmatisering bij marktwerking; nieuwe taal; meest verdieners in de pers, paste bij gevoel van we zijn een groot bedrijf, paste in de tijd, zelfbewustzijn, i.p.v. Florence N bescheidenheid weg; never a dull moment; marktwerking loopt vast; nadelen van grote organisatie; het verhaal van Lentis: staan voor mensen die zorg behoeven; veeleisende my, uitbannen van risico’s; ontvlechten sinds 2020; positie van cliënten/naasten/medewerkers is versterkt; professionele staf voor niet alleen medische discipline.

Datum: 15 november 2022
Naam: Hans Hartman (Deel II)
Relatie met Lentis: Oud-secretaris Raad van Bestuur
Onderwerp: Hans Hartman vertelt, deel II. Hans was vanaf 1995 tot 2023 secretaris van respectievelijk de RvB van GGz Groningen en Lentis.
Inhoud: Bestuurders staan tegenwoordig meer in het krachtenveld, in het verleden erboven; meer benaderbaar, verantwoording afleggen; vroeger meer steun van de overheid; kentering: wantrouwen controle; efficiency denken; teveel rationaliseren, menselijke factor voorbij; meer vrijheid nodig; tijdgeest tijdens vergaderingen met Raad van Bestuur in het verleden; Bruistige uit Lentis verdwenen, het kunnen lachen om jezelf; besluitvorm rationeel, processen, en/of intuïtief; bezuinigingen versus gastvrijheid, de onderliggende processen; de kleine dingen die het doen bv fruit op de afdeling; fusiefeesten nu schraler; terrein is geweldige werkplek, wel steeds stiller geworden wat betreft zorg, Schakel dicht, Kimme ook, ‘vrouwenkant bescherming’, ‘mannenkant’ ontwikkeling; woningen starters of partners die opgenomen zijn, iets doen aan auto’s; vraagstuk: worsteling met verschillende belangen: resultaat moeten boeken en toch ook door kunnen met partijen, rond 2016 bezuinigingen, dan is het extra moeilijk; achtergrond Hans en levensfilosofie; de hoogleraar zei ‘vertrouw nooit op plannen’, gegevens veranderen snel.

Datum: 22 april 2022
Naam: Gertie den Hartog-Kremer & Gerry Luimstra-Wolfs
Relatie met Lentis: Oud-verpleegsters Dennenoord
Onderwerp: Gerry en Gertie vertellen. Gerry Luimstra-Wolfs deed in 1972 de A-verpleegkundige opleiding in het Streekziekenhuis van de Veluwe; 1977 B-opleiding op Dennenoord; bleef tot 2007 werken als verpleegkundige. Gertie den Hartog- Kremer begon in 1968 als leerling verpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, slaagde cum laude en werd Nachthoofd; begon in 1975 als leerling B-verpleegkundige op Dennenoord en werkte als verpleegkundige tot eind jaren 90. Ze vertellen over hun werk als verpleegkundige in de jaren 70, 80 en 90, in onder meer de therapeutische gemeenschap de Bosrand en op het Zuiderpaviljoen. Inhoud: 1979 elkaar leren kennen in Zuiderpaviljoen, gesloten vrouwen opname afdeling, 14 vrouwen, sfeertekening; praten over gemengde verpleging vrouwen/mannen; mannen tevreden/vrouwen doen zich beter voor; sfeer medicatie en luisteren: therapeutische gemeenschap Bosrand (ca.1990), nieuw: luisteren naar patiënt, verhaal van patiënt i.p.v. verhaal dominee (ontvoogding = essentie); scholing; therapeutische gemeenschap in directiewoning; de nabijheid, de zwaarte van suïcides, praten in groepsverband; nauwelijks contact met ouders; in die jaren leren luisteren; Gerry stopt, 2010 Gertie stopt; patiënt was hecht verbonden aan therapeutische gemeenschap, nu in samenleving = ‘meer op eigen benen’; gouden draad door gehele periode: met plezier gewerkt, iets betekenen voor de ander; belang van een goede collega

Datum: 17 juni 2022
Naam: Peet den Hartog
Relatie met Lentis: Oud-psycholoog Dennenoord; GGz Groningen; Lentis
Onderwerp: Peet den Hartog vertelt. Peet werkte van 1963 tot 1995 als psycholoog op Dennenoord. Het was een spannende tijd, zowel wat betreft de ontwikkeling van de psychologie in de psychiatrische hulpverlening alsook aangaande de verandering in de cultuur. De organisatie leek op de kop te staan. Peet vertelt hierover; hij was zeer betrokken.
Inhoud. Een verhaal over de krachten (bedrijfscultuur, secularisatie, centraal/decentraal,economisch, psychologisch, medisch, mentaliteit), die een rol speelden in de ingrijpende veranderingen in de periode 1963-1995; In 1993 2 jaar gewoond op het terrein E18; supervisie onder Bert van Dijk; psychologisch onderzoek: intelligentie, persoonlijkheid. Twijfel: wat zijn we aan het doen, veel vragen komen samen. bijvoorbeeld wat zegt Rorschatest; vragen over christelijke identiteit, ontzuiling; meedenken in medische commissie; chroniciteit brengt geld op die elders wordt besteed; differentiatie; botsing medisch/niet medisch; jaren 70: alle invalshoeken nemen deel aan ontwikkelingsproces: psychiatrie/somatiek/geestelijke verzorging/personeel/verpleegkundige/psychologie; geen gedeelde levensbeschouwing meer – gevulde algemeenheid; neutrale instelling; medisch/niet medisch; cliënt-centered; strijd centraal/decentraal; kleding, niet meer kunnen zien wie medewerker of patiënt is; ontslag in 1995 van 55 personen oude waarden van samen zijn vervangen door technocratisch denken; FWG, andere krachten, zoals betekenis,speelden geen rol meer, technisch proces; zware tijd, zou het niet over willen doen

Datum: 27 augustus 2016
Naam: Vera den Hartog-Pottjewijd
Relatie met Lentis: Difterie herstellende ziekenbarak WOII Dennenoord
Onderwerp: Difterie WOII

Datum: 3 juli 2013
Naam: Bob Haverdings en Bonny Zijlstra
Relatie met Lentis: Oud-verpleegsters Dennenoord
Onderwerp: Psychiatrie in de jaren 60

Datum: 7 maart 2013
Naam: Riek Hempenius-Kamp
Relatie met Lentis: Oud-verpleegster Dennenoord
Onderwerp: Mw. Riek Hempenius-Kamp vertelt over haar ervaringen op Dennenoord tijdens de opleiding tot verpleegster. Dan gaat het over de jaren 1956 – 1962. Tijdens het eerste opleidingsjaar voelde ze zich vaak ongelukkig, de jaren daarna waren veel plezieriger; toen voelde ze zich gezien. De zorg voor de patiënten was onpersoonlijker, met minder hulpmiddelen en minder hartelijk/persoonlijk, dan zoals wij die tegenwoordig kennen.
Inhoud:
Met buurvrouw naar Dennenoord, werd gelijk gekeurd en aangenomen; begon op 9 juni 1956, als aspirant leerling verplk. want was nog 17 jaar; Bijzonder: eenmalig psychologische test – want er werden teveel sollicitanten afgekeurd; Begonnen op Noorder Sanatorium, was toen opnameafdeling, haar beginervaringen waren slecht, geen uitleg, geen begeleiding, voor de leeuwen gegooid, kil; Dagelijks leven; In de kelder boekbinderij; Mw. heeft thuis nog prullenbak van baboe gemaakt op de therapieafdeling in de kelder; Basisvakken want nog 17 jaar; Heimwee; Beschrijving woonsetting; fl.84,- per maand; Kledingvoorschriften NS; Hiërarchie voorbeeld; Eten uit de Centrale Keuken; Dag invulling van verpleegster; Vertelt vanuit meerdere invalshoeken over shocken; Werken op paviljoen 15, sfeertekening ziekenzaal; Woont op kamer met balkon; Beschrijving slaapverblijven patiënten, verstrengeling wonen en werken; Kees Wolters speelde orgel; Met collega’s op vakantie naar Ameland; Geen aaneengesloten dienst overdag, studie in vrije tijd; Lumbaalpunctie; Anekdotes over patiënten; Medicatie – effecten; Persoonlijke band met patiënte; Schijtfestijn; Harde strobedden; Kleding patiënten; Mw. is getrouwd vanuit paviljoen 16, over de rode loper; Zorg is veranderd, toen alles uitkoken, geen incontinentiemateriaal, minder hulpmiddelen, later persoonlijker contact, hartelijker, vroeger aangesproken met achternaam.

Datum: 7 maart 2013
Naam: Reinetta Hesseling
Relatie met Lentis: Teamleider Erasmusheem Haren
Onderwerp: Afbouw en sluiting Erasmusheem Haren

Datum: 2 april 2021
Naam: Els Mulder-Hidding
Relatie met Lentis: Verpleegster 1939-1943 Dennenoord
Onderwerp: Over wonen/werken op Dennenoord in WOII

Datum: 29 november 2022
Naam: Fred Hofstee Deel I
Relatie met Lentis: Broer van cliënt Dennenoord
Onderwerp: Fred Hofstee vertelt, deel I. Fred heeft een broer met een ernstige psychiatrische handicap. Dit gegeven heeft veel gevolgen voor de betrokkenen, in eerste instantie de ouders maar ook voor de kinderen. Fred doet zijn best om te helpen waar mogelijk.
Inhoud: Eind jaren 60 wordt getalenteerde broer ziek; Periode eind jaren 60 tot 1987 opname Dennenoord, daarvoor al meerdere opnames Licht en Kracht, maar vooral wonen bij ouders; Weglopen psychose, eerste opname 14/15 jaar, Fred (12 jaar) mee naar Licht en Kracht, maakt veel indruk; 30 bedden; 2 keer ouderlijke zorg, vader heeft nare oorlogservaring; Moeder wil niet meer bij gesprek; Up en downs; Vader trekt met broer op; Broer wandelde veel; Verandering mantelzorg vader overleed (1985); Moeder wordt kwetsbaarder door leeftijd/ziekte en voelt zich bedreigd; Slaapkamer van ouders in brand; Geen aangifte, niets kunnen doen; Kijken in Uithuizen/woonvorm maar broer wil thuis wonen; Veel problemen, uiteindelijk naar Eikenstein gebracht, ook ingrijpend voor Fred ‘wie kijkt om naar mij’; Eikenstein werd thuis, werd na 2,5 jaar overgeplaatst naar een oud-paviljoen.

Datum: 8 december 2022
Naam: Fred Hofstee Deel II
Relatie met Lentis: Broer van cliënt Dennenoord
Onderwerp: Fred Hofstee vertelt, deel II. Fred heeft een broer met een psychiatrische handicap. Dit heeft voor het gezin van Fred grote gevolgen. Niet dat hij daar dagelijks bij stil staat, maar het is wel zo. ‘Het overkomt je en dan handel je naar vermogen’. Zijn broer verhuist enkele keren op het terrein van Dennenoord
Inhoud: 1990 overgeplaatst naar Groenehage, telefoontje, geen overleg; Accommodatie voelt als terug bij af (1969 Licht en Kracht); Situatie Groenehage, gesloopt in 1995, telefoontje: overgeplaatst naar Veldzicht; Sliep op eerste verdieping, soort herenhuis, statig; Het geeft rust als zijn broer zegt ‘hier ben ik op mijn plaats’; Akkerhoven, beschrijving situatie, veel positieve ervaringen; ‘Ik dacht net als thuis’; Wou dat mijn ouders dit nog hadden kunnen zien; Voor het eerst neem Dennenoord initiatief voor contact met familie; Veel respect voor medewerkers; Inzicht gevende anekdote van koop schoenen; Verschillende inzichten over Akkerhoven (Fred is zeer tevreden) – ‘thuis heeft ook niet ieder gezinslid een toilet’; Akkerhoven aan de rand van terrein positief; Voorbeeld van binnenuit hoe het kan gaan –anekdote van ziekenhuisopname, samen in bed.

Datum: 20 december 2022
Naam: Fred Hofstee Deel III
Relatie met Lentis: Broer van cliënt Dennenoord
Onderwerp: Fred Hofstee vertelt, deel III. De broer van Fred heeft een ernstige psychiatrische handicap. De gevolgen zijn veelomvattend voor de betrokkenen. Wie goed luistert hoort dat Fred de grilligheid van het bestaan accepteert. Hij durft te praten over wat moeilijk is: betrokkenheid, kwaliteit van leven schaamte en het terrein.
Inhoud: Over hoe de familie wordt betrokken en afname aanwezigheid van medewerkers; Moeder krijgt soms idee alsof het aan haar zou liggen; Laatste 15 jaar wordt familie betrokken bij; Verstrekking e.d.; Betrokkenheid bij familieraad, lotgenotengroep ‘je hebt aan een half oor genoeg; Over de toekomst van het Dennenoord terrein; Terreinontwikkeling; Landgoed, menig stad jaloers; Tynaarlo trots; Open karakter, weinig prikkels, voorbeeld van man die iedere avond bij een ander langsging; Succes sociowoningen; Prikkelarme omgeving; Kwaliteit van leven broer; Angsten, stemmen, niet best; Man die angst heeft en geeft aan anderen; Impact van ziekte; Vader trots op schoolrapport; Het komt op je pad; Levensfilosofie, vrijheid in gebondenheid; Verzet tegen slachtofferschap; Geen schaamte, iets doen voor de ander.

Datum: 2013
Naam: Wieke Hoekstra en Henk Zuidersma
Relatie met Lentis: Werkmeester (Henk) en Begeleidster DAS (Wieke)
Onderwerp: Bezoek koningin Beatrix 22-08-1989

Datum: 15 augustus 2023
Naam: Wieke Hoekstra en Henk Bosman
Relatie met Lentis: Verpleger (Henk) en Begeleidster DAS (Wieke)
Onderwerp: Wieke en Henk hebben vanaf 1987 tot aan 2003 op de Boerderij (afgebroken in 2003) gewoond van Dennenoord, met een fraai gezicht op de Schipborgerweg. Ze vertellen over het leven op het instellingsterrein en het dichtbij het werk zijn. Wieke was actief bij het DAS, het dierenaanbrengstation, dat in 1987 en 1988 was gevestigd in de Boerderij en vervolgens in het Zuidend tot omstreeks 1995. Henk was psychiatrisch verpleegkundige op het zorglandgoed Dennenoord, hij werkte in paviljoenen.
Inhoud:
Stamppot na de winterwandeling met de medewerkers van de afdeling, aan de 4 meter lange tafel in de grote keukenruimte; Patiënt komt jaarlijks op diens verjaardag langs, drinkt een glaasje cola en vertrekt; zou niet weer op het terrein gaan wonen, buiten wonen voelt ook als een bevrijding, na je werk afstand nemen; Als je er woont dan ben je wel toegankelijker, rond 2000 was dit nog meer het geval; Medewerkers verrichten reparaties in de woning, maar het zelf uitvoeren was al sterk aan het verminderen; Er was nog binding, nu veel meer uitbesteding ook op het gebied van terreinonderhoud; De dakgoten worden zogezegd niet meer schoongemaakt. Verdere uitleg over DAS; 1995 sluiting met bezuinigingen; In 1988 van Ned. Ziekenh. Instituut prijs vanwege zorgvernieuwing, Koningin Beatrix op bezoek, had ook verder voordelen; 25 kartraces voor de kinderen georganiseerd door het Soc.Kult. Werk; Schouwburgzaal de Kimme met programma; Tegenwoordig veel minder georganiseerd; Nogmaals de Boerderij stond op een mooie plek, had ook een historisch-culturele waarde, om. Kerkdiensten na kerksplitsing in 1944 in de schuur, doopplechtigheden.

Datum: 24 november 2022
Naam: Sineke Matthijsen-Hogen Esch
Relatie met Lentis: Inwoonster van Zuidlaren over Dennenoord
Onderwerp: Mw. Sineke Matthijsen-Hogen Esch vertelt. Sineke kent Dennenoord als inwoonster van Zuidlaren. Zij vertelt vanuit deze hoedanigheid over Dennenoord. Haar vader was dierenarts; hoe keek ze als kind; de avondvierdaagse. Sineke schetst een beeld van een sterke geslotenheid/scheiding tussen het (gereformeerde) Dennenoord en de omgeving.
Inhoud: Woont op de Kerkbrink, ziet gedragingen van patiënten; 1950 De Stichting i.p.v. Dennenoord; Vader keuringsarts, mee naar Boerderij; Anekdote uit 1908 over diarree; Sfeerbeeld: sirene in Hoofdgebouw, dit horen als leerling; Tijdsbeeld met instelling op afstand: self supporting en als kind avondvierdaagse; 50 jaar niet op het terrein geweest; Positief over Lijstenmakerij; Kinderen worden ver van dennenoord gehouden: in het dorp gekken van dennenoord, Dennenoord ver weg van Westlaren; Zoveel verandert in gebouwen in die 50 jaar, geeft voorbeelden; Geeft Dominee Polman in jaren 70 spraakadvies.

Datum: 3 november 2011
Naam: Mw. Drenth-Houselt
Relatie met Lentis: Oud-verpleegster Dennenoord
Onderwerp: WOII in Dennenoord en Zuidlaren

Datum: 7 februari 2017
Naam: Dhr. en mw. Hovenkamp
Relatie met Lentis: Buurtgenoten van Dennenoord
Onderwerp: Gesloten terrein; Bewaking, prikkeldraad en bouvier; Land bewerken door patiënten; Vissen; Ontvluchten van patiënten; Niet altijd lieve ‘jongens’; Terugbrengen van een ontvluchte patiënt betekende een rijksdaalder beloning; Paviljoen aan de Schapendrift; Bloed en blote voeten; Gaslamp; Verboden terrein; Voetbal kijken op het Dennenoord voetbalveldje; Boer Bouwers; Tuinen en landerijen; Belgische paarden; Optocht; Werkkleding patiënten; Met de jongens van ‘Venema’; Hout stelen; Religie; Geluiden uit de paviljoens waren gewoon; Ineens was Dennenoord ‘open’; Wennen aan patiënten zonder begeleiding in het dorp; Misbruik; Gedrag en kleding anders; Oude Enk; Boer Meerman; Zwarte bladzijde; Uniek prachtig terrein; Met toestemming over het terrein; Boswachter met hond; Stiekem het terrein op; Mensen van nu minder ‘gek’ dan destijds; Hekken; Patiënten werden ‘uitgelaten’; Wie is de oppasser?; Bladharken; Nog gescharreld met verpleegster uit paviljoen 22; Ds. Dikboom; Leuke meisjes uit Friesland; Mannen en vrouwen gescheiden; ‘Vis verkopen’; Gezinsverpleging in Westlaren; Kimme was en is een zege voor Zuidlaren; Hertenkamp; Rode zakdoek; Sirene hoorbaar in heel Zuidlaren; Naar het Zuiden; Oersterk; Poes

Datum: 7 maart 2013
Naam: Marjon Huiting
Relatie met Lentis: Administratie medewerkster RIBW; Ggz Groningen; Lentis
Onderwerp: Sinds de jaren 80 werkt Marjon bij de voorgangers van Lentis, gedurende vele jaren als administratief medewerker in Beschermde Woonvormen. Maar al vanaf deze tijd heeft zo ook cliëntcontacten. Van huis uit is ze gewend aan het oog hebben voor de mens met pech; ze voelt verbinding. Vanaf circa 2005 is Marjon toenemend betrokken bij de inzet van ervaring in de zorg, opleidingen heeft ze gevolgd in het werken met families. Het is ‘een jas’ die haar past. Als het met de naasten goed gaat dan helpt dit de cliënt is haar ervaring. De familie wordt niet meer betrokken bij de behandeling, maar is in de huidige tijd samenwerkingspartner, dat dit vanzelfsprekend is kan nog groeien
Inhoud:
Al in haar jeugd maakte Marjon kennis met de vanzelfsprekendheid iets te doen voor de naaste die zorg nodig heeft. Deed de meao opleiding, met juridische kennis, die nog steeds bruikbaar is. Werkte administratief bij de Grenshof in Bellingwolde, ca. 1985. Deed vele jaren later de onderwijsopleiding, kan dit gebruiken in het doen van cursussen. Eind jaren 90 vier RIBW’ en zijn deel van GGz Groningen; Vroeger andere terminologie: overspannenheid. Moeder leefde in thuissituatie voor, altruïsme; Oma opgenomen geweest; Marjon oudste van 7 biologische kinderen, 2 aangenomen broers uit Sierra Leone – systeem denken heeft Marjon in het bloed; Broer opgenomen familie werd buitengesloten; Herstel werd rond 2000 voor het eerst gebruikt als een nieuw begrip; Voorbeeld van cliënt in Grenshof die ‘klein’ werd gehouden d.w.z. verzorging i.p.v. autonomie; Omstreeks 2010 o.l.v. Harald Schneider familie aandacht functionaris. Spanningsveld privacywetgeving, maar het model van triade is samenwerkings-gericht: familie/client/hulpverlener i.p.v. betrekken bij; Herstel familie, geeft herstel cliënt; 4 herstelfasen met voorbeelden; Tegenwoordig is bij crisis familie al direct in beeld; Familie wordt gevolgd i.p.v. steeds nieuwe hulpverlener; Vroeger systeem van kerk/buurt, tegenwoordig individualiteit, minder aandacht voor elkaar, gericht op systeemontwikkeling; GGz pyramidisch werken, nu ook inservice-opleiding voor agogen d.w.z. samenwerken met cliënt en diens naasten i.p.v. ‘omhoogtrekken’. Ca. 2015 symposium professionele afstand, tegenwoordig professionele nabijheid; Voorbeelden van systeemgesprekken; In de toekomst verdieping van het triade denken, toename van de vanzelfsprekendheid van de noodzaak tot samenwerken; Gezondheid voorleven, betrokkenheid geeft energie, want helpt; waarden als trouw en respect centraal.

Datum: April 2011
Naam: Monique Huizer
Relatie met Lentis: Administratief medewerkster FSP, Erfgoed Lentis lid
Onderwerp: Dennenoord in oorlogstijd

Datum: 11 februari 2012
Naam: Monique Huizer
Relatie met Lentis: Administratief medewerkster FSP, Erfgoed Lentis lid
Onderwerp: De geschiedenis van Lentis

Datum: 10 & 17 mei 2021
Naam: Klaas Hulsebosch
Relatie met Lentis: Medewerker Civiele dienst Dennenoord/GGz Groningen/Lentis
Onderwerp: Herinneringen

i

J

Datum: 22 februari 2017
Naam: Jaap de Jong
Relatie met Lentis: Medewerker Technische dienst Dennenoord/GGz Groningen/Lentis
Onderwerp: 1962-2006 Onderhoudsmedewerker, Jakob (Jaap) begint op 16-jarige leeftijd via een externe firma op Dennenoord.
Inhoud: Bruggeman; Schilderswerkplaats; Collega’s; Patiënten therapie; Meegroeien; Niet alleen in de paviljoenen in 1ste instantie, alleen onder toezicht; Speciale sleutel mannen- en vrouwen paviljoenen; 1ste indruk van de paviljoenen: Heftig; Emmer verf en toilet…; ‘Los personeel’ en ‘vast personeel’; Preek en ‘hun’ kerk…; Onderhoud schilderwerk zowel binnen- als buiten; Er niet bij horen; Andere kleur overall; Grote heren; In dienst van Dennenoord; Kazerne Zuidlaren; Gesprek in het Hoofdgebouw; Acceptatie; 14 schilders; Pigment; Avondschool; Puimsteen; Lood; Synthetische producten; Hoofdpijn; Kimme; ‘Pap, je ruikt naar verf’; Storingsdienst; Water gedragen verf; Waarnemend vervanger coördinator Technische dienst; Verdelen werkbonnen; In de goot; Watertoren op 32 meter hoogte schilderen; Bronsverf i.p.v. bladgoud; Ammoniak; 1 x per 7 jaar onderhoud aan een gebouw; Vanaf jaren 70 meer uitbesteed; Geloof; Brandweer Dennenoord; Ingegooide ramen door patiënten; Schilderswerkplaats ontruimd en opgegeven; Uitdaging; In het begin angstaanjagend; Mooi terrein; Niet alleen; GGz Groningen; ARBO; Saamhorigheid; Jammer dat de Technische dienst verdwijnt; Eigen beheer; Leuke tijd!

Datum: 3 & 18 november 2021
Naam: Hendrik de Jonge
Relatie met Lentis: Medewerker Technische dienst Dennenoord/GGz Groningen/Lentis
Onderwerp: Arbeidstherapie, Bedrijfsbrandweer, Beukenrode, Bewoners, Borg, Brink, Eikenstein, Es, Kimme, Liefde voor het Dennenoordterrein, Landbouwbedrijf en de landerijen, Lentis Erfgoed, Lentis Leefstijl, Mollenvangen, Noorder Sanatorium, Personeelsfeesten, Randwijk, Specht, Sportevenementen van de Vereniging, Verhuizingen, Voetbalveld, Wijziging van het takenpakket door de jaren heen, Zomerfeesten.

K

Datum: 7 maart 2013
Naam: Riek Hempenius-Kamp
Relatie met Lentis: Oud-verpleegster Dennenoord
Onderwerp: Mw. Riek Hempenius-Kamp vertelt over haar ervaringen op Dennenoord tijdens de opleiding tot verpleegster. Dan gaat het over de jaren 1956 – 1962. Tijdens het eerste opleidingsjaar voelde ze zich vaak ongelukkig, de jaren daarna waren veel plezieriger; toen voelde ze zich gezien. De zorg voor de patiënten was onpersoonlijker, met minder hulpmiddelen en minder hartelijk/persoonlijk, dan zoals wij die tegenwoordig kennen.
Inhoud:
Met buurvrouw naar Dennenoord, werd gelijk gekeurd en aangenomen; begon op 9 juni 1956, als aspirant leerling verplk. want was nog 17 jaar; Bijzonder: eenmalig psychologische test – want er werden teveel sollicitanten afgekeurd; Begonnen op Noorder Sanatorium, was toen opnameafdeling, haar beginervaringen waren slecht, geen uitleg, geen begeleiding, voor de leeuwen gegooid, kil; Dagelijks leven; In de kelder boekbinderij; Mw. heeft thuis nog prullenbak van baboe gemaakt op de therapieafdeling in de kelder; Basisvakken want nog 17 jaar; Heimwee; Beschrijving woonsetting; fl.84,- per maand; Kledingvoorschriften NS; Hiërarchie voorbeeld; Eten uit de Centrale Keuken; Dag invulling van verpleegster; Vertelt vanuit meerdere invalshoeken over shocken; Werken op paviljoen 15, sfeertekening ziekenzaal; Woont op kamer met balkon; Beschrijving slaapverblijven patiënten, verstrengeling wonen en werken; Kees Wolters speelde orgel; Met collega’s op vakantie naar Ameland; Geen aaneengesloten dienst overdag, studie in vrije tijd; Lumbaalpunctie; Anekdotes over patiënten; Medicatie – effecten; Persoonlijke band met patiënte; Schijtfestijn; Harde strobedden; Kleding patiënten; Mw. is getrouwd vanuit paviljoen 16, over de rode loper; Zorg is veranderd, toen alles uitkoken, geen incontinentiemateriaal, minder hulpmiddelen, later persoonlijker contact, hartelijker, vroeger aangesproken met achternaam.

Datum: 12 juni 2012
Naam: Janneke Kerssies
Relatie met Lentis: Dochter van Dominee Kerssies Dennenoord
Onderwerp: Als kind opgroeien op Dennenoord

Datum: 5 april 2013
Naam: Dhr. J.W. Kalk
Relatie met Lentis: Chauffeur vervoersbedrijf Kalk
Onderwerp: Evacuatie Dennenoord in WOII

Datum: 7 maart 2013
Naam: Lucien Kampijon
Relatie met Lentis: Ervaringsdeskundige
Onderwerp: Belichaamt waar het bij Lentis om gaat

Datum: 8 februari 2017
Naam: Anne Kobes
Relatie met Lentis: Sleutelbeheerder Dennenoord/GGz Groningen/Lentis
Onderwerp: Anne vertelt. Anne is vanaf eind 1992 in dienst gekomen als timmerman bij de Technische dienst van Dennenoord (later GGz Groningen en Lentis). Later specialiseerde Anne zich in het sleutelbeheer van de organisatie.
Inhoud: 55+ regeling; Afstoten; Assa Abloy; Bescherming; Beveiliging; Borg t.b.v. sleutel betalen fl. 10,-; Bouwbedrijf; Controle; Druppels; Ernst Ettema; Flexibiliteit; Functionaliteit gebouw; Gebouwen sluiten; Gebruiksvriendelijk; Hiërarchie; Koffie; Kostenplaatje; Lopers; Oude Enk; Timmerwerkplaats; Externe uitbesteding; Henk Vrieling; Interieurverzorging; KKP; Maatwerk; Marja Leeuwes; Medicijnenprotocol; Meer werk; Mogelijkheden; NEMEF; Pasjes; Praktijk; Schilderswinkel; Sleutelbeheer; Technische dienst; Vastgoed; Verandering (van kijken); Verantwoording; Vleugels uitslaan; Lammert Vrieling.

Datum: 18 januari 2022
Naam: Folkert Koning DEEL I
Relatie met Lentis: Oud verpleegkundige & teamleider Dennenoord/GGz Groningen
Onderwerp: Folkert, verpleegkundige en teamleider, treedt in 1951 in dienst op Dennenoord te Zuidlaren. In 1998 gaat Folkert, na een lange carrière met pensioen. Folkert vertelt in dit interview o.a. over: 20:00 uur; Arbeidsovereenkomst 1951; Baddag; Broeder Klaas Houtkamp; Broodpap; Centrale keuken; Chroniciteit; Conciërge; Dagverblijf; Dr. Doff; Dr. Moolhuizen; Dr. Wetter; Dr. de Wilde; Dr. Speelman; Ds. Kerssies; Electroshock therapie; Examen; Gemengde verpleging; Godsdienst; Hoofdgebouw; Hiërarchie; Insulinekuren; Isoleren; Keukendienst; Kledingmagazijn; Kolenfornuis; Luidruchtig; Medicatie; Middageten; Mondharmonicaclub; Nachtdienst; Opleiding; Oppasser; Paviljoen 13; Paviljoen 15; Psycholoog Dijk; Psychose; Schoonmaak; Separeren; Sollicitatie; Ver hospitalisatie; Vluchtpogingen; Vrij wandelen; Vrije tijd; Wasgoed; Zuster Postma; Zuster Stam; Zuster Veenstra

Datum: 25 januari 2022
Naam: Folkert Koning DEEL II
Relatie met Lentis: Oud verpleegkundige & teamleider Dennenoord/GGz Groningen
Onderwerp: Folkert, verpleegkundige en teamleider, treedt in 1951 in dienst op Dennenoord te Zuidlaren. In 1998 gaat Folkert, na een lange carrière met pensioen. Folkert vertelt in dit interview o.a. over: Afdelingshoofd; Arbeidstherapie; Broeder Jansen; Creatieve therapie; Dhr. Flach; Dhr. De Graaf; Dhr. Nieuwland; Dhr. Visser; Dr. van Andel; Dr. Doff; Dr. v/d Scheer; Dr. Schroor; Dr. de Wilde; Gemengde therapie; Inspectie; Isoleren; Kruiwagenploeg; Maartenshof; Medicatie; Militaire dienst; Noorder-Sanatorium; Opleiding; Opzichter zenuwziekenzaal; Personeelszaken; Reorganisatie; Separeren; Spreekuur; Voetballen; Wie is van hout?; Willem Arntsz Stichting den Dolder; Ziektewet; Zuster Riseeuw; Zuster Stam

Datum: 2 februari 2022
Naam: Folkert Koning DEEL III
Relatie met Lentis: Oud verpleegkundige & teamleider Dennenoord/GGz Groningen
Onderwerp: Folkert, verpleegkundige en teamleider, treedt in 1951 in dienst op Dennenoord te Zuidlaren. In 1998 gaat Folkert, na een lange carrière met pensioen. Folkert vertelt in dit interview o.a. over: Apeldoorn; Arbeidstherapie; Bakkerij; Beileroord; Belastingvrij; Beleid; Bestuur; Boekhouding; Coachen; Democratisering; Dorp; Dr. Mars; Dr. Doff; Dr. de Olde; Dr. Schroor; Dr. Wetter; Dr. de Wilde; Geel (België); Gezinsverpleging; Huishoudelijke dienst; Huisregels; Inspectie; Inspraak; Introductie televisie; (gestichts)kleding; Kerkbezoek; Kranten; Leiding geven; Maastricht; Magazijn; Mondharmonicaclub; Noorder Sanatorium; Opleiding; Patiënten besprekingen; Patiënten gelden; Paviljoen 13; Paviljoen 15; Schoenmaker; Stamppot; Venray; Ver hospitalisatie; Voeding; (geen) Werkoverleg; Zelfvoorziening; Zuster Plantinga; Zuster Riseeuw; Zuster Stam;

Datum: 5 januari 2022
Naam: Trijnie Korthuis-Kuipers
Relatie met Lentis: Voedingsassistente Dennenoord/GGz Groningen/Lentis
Onderwerp: Trijnie kwam in 1976 in dienst. Ze solliciteerde in de Wasserij, maar werd voedingsassistente omdat ze het INAS diploma behaald had. Na 31 jaren gewerkt te hebben op het Zuiderpaviljoen, volgden veranderingen van werkplekken. Locaties Vredestein, Hazelaar en de Brink volgden. Trijnie is in 2022, nog steeds werkzaam op locatie de Brink. Het gesprek gaat verder o.a. over: Baukje Wiekamp, Boodschappen, (oude) Centrale keuken, Collega’s, Computer, Corona, Economiegebouw, Folkert Top, Fontana, GGZ kwark, Keuring, Kimme, Kinderopvang (Crèche), Maaltijden, Magazijn, Mosterdsoep, Pannenkoeken, Patiëntenpopulatie, Schakel, Sollicitatie, S.O.P., Theehuis, Uitjes, Verpleging, Voeding, Wasgoed, Zuidend

Datum: 22 april 2022
Naam: Gertie den Hartog-Kremer & Gerry Luimstra-Wolfs
Relatie met Lentis: Oud-verpleegsters Dennenoord
Onderwerp: Gerry en Gertie vertellen. Gerry Luimstra-Wolfs deed in 1972 de A-verpleegkundige opleiding in het Streekziekenhuis van de Veluwe; 1977 B-opleiding op Dennenoord; bleef tot 2007 werken als verpleegkundige. Gertie den Hartog- Kremer begon in 1968 als leerling verpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, slaagde cum laude en werd Nachthoofd; begon in 1975 als leerling B-verpleegkundige op Dennenoord en werkte als verpleegkundige tot eind jaren 90. Ze vertellen over hun werk als verpleegkundige in de jaren 70, 80 en 90, in onder meer de therapeutische gemeenschap de Bosrand en op het Zuiderpaviljoen. Inhoud: 1979 elkaar leren kennen in Zuiderpaviljoen, gesloten vrouwen opname afdeling, 14 vrouwen, sfeertekening; praten over gemengde verpleging vrouwen/mannen; mannen tevreden/vrouwen doen zich beter voor; sfeer medicatie en luisteren: therapeutische gemeenschap Bosrand (ca.1990), nieuw: luisteren naar patiënt, verhaal van patiënt i.p.v. verhaal dominee (ontvoogding = essentie); scholing; therapeutische gemeenschap in directiewoning; de nabijheid, de zwaarte van suïcides, praten in groepsverband; nauwelijks contact met ouders; in die jaren leren luisteren; Gerry stopt, 2010 Gertie stopt; patiënt was hecht verbonden aan therapeutische gemeenschap, nu in samenleving = ‘meer op eigen benen’; gouden draad door gehele periode: met plezier gewerkt, iets betekenen voor de ander; belang van een goede collega

L

Datum: 11 maart 2024
Naam: Ria Lammerts
Relatie met Lentis: Jurist gezondheidsrecht GGz Groningen en Lentis
Onderwerp: Ria had HBO inrichtingswerk gedaan, was z-verpleegkundige, woonde in Groningen, in 1992 aangenomen bij het BW Beijum, was een nieuw project. De visie van hulpverlening was: ’met beide handen op de rug’; met collega naar voorlichting Universiteit, stapsgewijs in studie Rechten gegroeid; introductie van de computer op de afdeling; begeleid zelfstandig wonen aan de Walburgstraat; begonnen met project Veur Mekander, gericht op iets voor/met elkaar doen, vriendschappen; na 7 jaar afgestudeerd in Rechten, was geboeid door de betekenis van taal; stage bij Rechtshulp in Leeuwarden; in contact met Klachtencommissie, werd Secretaris, functie van jurist kwam (inmiddels 3 juristen verbonden aan Lentis); werd secretaris van meerder commissies; functie steeds verder ingevuld met juridische vraagstellingen d.w.z. medewerker ondersteunen i.p.v. secretaris functie; groei vanuit de zorg, naar juridische ondersteuner; meest betrokken medewerkers hebben het meest last van klacht: falen, miskenning – Ria probeert heftigheid uit gebeuren te halen; rol in privacy en medezeggenschap vormgeving; wel/niet geheimhouding; probeer tot gedeelde oplossingen te komen i.p.v. winnaar en verliezer, b.v. manager die vraagt te pareren te adviseren in gesprek te gaan met cliënt omdat dit misschien meer oplevert; is er voor de medewerker (dus niet in eerste instantie voor de cliënt) b.v. bij Tuchtcommissie; verdergaande juridisering met schadevergoeding e.d., maar ziet bij medewerkers dat die juist steeds professioneler handelen in plaats van het bestwil principe aanhouden, meedenken met de cliënt; heeft een mooie baan met steeds opnieuw ontwikkelmogelijkheden.

Datum: 13 december 2022
Naam: Sven Leeuwenstein
Relatie met Lentis: Oud-psychiater Dennenoord
Onderwerp: Sven Leeuwenstein vertelt. Sven heeft gedurende de laatste 3 jaar van de jaren 70 als psychiater op Dennenoord gewerkt. Het was zijn eerste baan als gediplomeerd psychiater. Het was een turbulente tijd: met de psychiatrie en de antipsychiatrie, met voor- en tegenstanders van de ontzuiling; mannen en vrouwen werden op Dennenoord nog gescheiden verpleegd.
Inhoud: 1977 klaar als psychiater; Kende Dennenoord, mooi terrein, aangenomen door Dokter Schroor, het was geen probleem geen lid van de kerk te zijn; Bijzondere tijden, begin jaren 50 medicatie revolutie; jaren 60 antipsychiatrie idealiseerde psychose, afzetten tegen medicatie; Foudraine; 2 bewegingen: medisch en democratisering met patiënten rechten; Meer integratiesomatiek/medic.soc. omstandigheden; Medisch versus niet meer weten wat het beste voor de patiënt was; Praten met familie niet structureel; Discussie scheiding mannen/vrouwen bang voor seksueel gebeuren; Wel nabij, maar niet op het terrein willen wonen, glazen huis; Uiterlijk opvallend – schuurt met behouden kerkelijke opvattingen; Brede actieve opleiding Olf van Dijk, van Praag biologisch; Optimisme van maakbaarheid is gedaald; Medicatie heeft niet gebracht wat was gehoopt; Dennenoord geen open cultuur van elkaar aanspreken in die jaren; Eerste baan als psychiater, plezierig team; Geleerd bescheiden te zijn, want beperkingen/begrenzingen.

Datum: 7 juni 2022
Naam: Geertje Lemstra & Marinka Sewüster
Relatie met Lentis: Praktijkopleiders
Onderwerp: Een gesprek tussen Geertje Lemstra en Marinka Sewüster, beide verbonden aan de praktijkopleiding van verpleegkundigen. Geertje en Marinka vertellen vooral over hun eigen opleiding tot verpleegkundige (Geertje op Groot Bronswijk in 1982 en Marinka op Dennenoord in 1984). Verschillen genoeg, ook overeenkomsten; het gaat altijd over de verpleegkundige die zichzelf tegenkomt.
Steekwoorden:
10 kniebuigingen; Acute zorg; Afrika; Afvallers; Agressie; Amandelen; ANW-hoofden; As; Bethesda; Bhagwan; Casus; Communiceren; Creatieve therapie; Cultuurverandering; De Brug; De Sluis; De Wilg; Delfzicht zkh; Dementie; Dennenoord; Deskundigheidsbevordering; Dokter Mars; Dokter Mulder; Dominee Polman; Douchen; Ebenhaezer; Eikenstein; Enk; Erudiet; Feestjes; Foudraine; Geestelijke verzorging; Geitenwollen sokken; Gespreksvaardigheden; Geuko Schuur; Gitaar; Groenehage; Groot Bronswijk; Hiërarchie; H.R.; Indringende blik; Ineke Damhuis; Intervisie; Investeren; Jelle Veening; Kapper; Kimme; Knuffeltikkertje; Koffiedrinken; Koffievlekken; Lagerhout; Leerplannen; Licht & Kracht; lol; MBO/HBO verpleegkundigen; Medische keuring; Meeroken; Navelstreng; Onafhankelijkheid; Ongedwongen sfeer; Ongenuanceerd; Onzeker; P.P.O. boekje; Opleiding; Opname afdeling; Opname gesprek; Reflectie-verslag; Reobôth; Roken (voor de klas); Personeelsflat; Piepersysteem; PMT; Praktijkopdrachten; Psychologische test; Randwijk; Resocialisatie; Romances; Salem; Schizofrenie; Schoonmoeder; Sinterklaasfeest; Slaapzalen; Somatiek; Speld; Spraakgebrek; St. Lucas zkh; Structuurloosheid; Suïcide; Tekenen; Tussen de tenen; UMCG zkh; Uniform; Verkering; Verlengen; Verpleegkundig verslag; Vormingsdagen; Vredestein; Wonen; Zonneheuvel; Zuidend

Datum: 23 september 2023
Naam: Titia Linstra en Gerlant Zwarts
Relatie met Lentis: verpleegkundigen
Onderwerp: Titia Linstra-Snippe (1957) en Gerlant Zwarts-Woudstra (1961) vertellen. Gerlant en Titia werkten omstreeks 1990 op het paviljoen Parkzicht. Parkzicht was een groot paviljoen, geopend in 1928 en afgebroken omstreeks 1995. Bouw was identiek aan het nog bestaande Zonneheuvel. Locatie: stond waar omstreeks 1995 Lindehoek werd gebouwd.
Inhoud:
Reden van afbraak was de gedateerdheid; mooi pand, maar niet fijn om in te wonen, kamers, sanitair en grote ruimtes niet meer passend in de toename behoefte aan gerichtheid op het individu; Op de zolder activiteitencentrum; kleding was gemerkt, was nog een garderobe mevrouw.; geen zelfstandigheid voor de bewoners, massaliteit; toen plotsklaps meer verantwoordelijkheid, zelf initiatieven moeten nemen als voorbereiding op het wonen in Groningen; Op zolder een deur waarachter onderduik tijdens WOII, panelen ingekrast; Doelgroep langdurige opname, verstandelijk beperkt, stemmingsstoornissen; schizofrenie, gehospitaliseerd gedrag; Met bewoners op vakantie, dan samen leven met de patiënten, gedrag werd natuurlijker; Als verpleegkundige de hele dag bezig met huishouding, op slot, asbakken legen, sigaretten delen; Mannen en vrouwen samen, sprake van problematisch gedrag, zeer basaal, toentertijd werd geen aangifte gedaan, voor sigaret seksuele handelingen; Voor het eerst verpleegplannen, cursus begeleid wonen, rapporteren in gele mappen, nauwelijks informatie over pat; soms verrassende resultaten, met ontslag na medicatieverandering; Huwelijk tussen twee patiënten die op de afdeling verblijven; Tegenwoordig meer behadeling, doelgerichter werken aan verhoging kwaliteit van leven; Initiatief was niet mogelijk, koffie in grote kannen; Tegenwoordig afspraken gericht op het individu i.p.v. de groep; Groepscultuur, iedereen mee in de flow, niet wandelen als individu; Werkinhoud volgens waan van de dag werken; Tegenwoordig meer wederkerigheid, Lindenhoek eigen voor/achterdeur/kamersleutel; 50 patiënten gewend aan de groepsslapen bang voor een eigen slaapkamer; Pat. Oosterpoort Groningen – eigen initiatief, zelf boodschappen doen; Toch een mooie tijd rond 1990 toen nog jong, luchthartiger, gericht op gezelligheid; Roken, altijd ruiken naar ook, roken in de auto.

Datum: 22 april 2022
Naam: Gerry Luimstra-Wolfs & Gertie den Hartog-Kremer
Relatie met Lentis: Oud-verpleegsters Dennenoord
Onderwerp: Gerry en Gertie vertellen. Gerry Luimstra-Wolfs deed in 1972 de A-verpleegkundige opleiding in het Streekziekenhuis van de Veluwe; 1977 B-opleiding op Dennenoord; bleef tot 2007 werken als verpleegkundige. Gertie den Hartog- Kremer begon in 1968 als leerling verpleegkundige in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, slaagde cum laude en werd Nachthoofd; begon in 1975 als leerling B-verpleegkundige op Dennenoord en werkte als verpleegkundige tot eind jaren 90. Ze vertellen over hun werk als verpleegkundige in de jaren 70, 80 en 90, in onder meer de therapeutische gemeenschap de Bosrand en op het Zuiderpaviljoen. Inhoud: 1979 elkaar leren kennen in Zuiderpaviljoen, gesloten vrouwen opname afdeling, 14 vrouwen, sfeertekening; praten over gemengde verpleging vrouwen/mannen; mannen tevreden/vrouwen doen zich beter voor; sfeer medicatie en luisteren: therapeutische gemeenschap Bosrand (ca.1990), nieuw: luisteren naar patiënt, verhaal van patiënt i.p.v. verhaal dominee (ontvoogding = essentie); scholing; therapeutische gemeenschap in directiewoning; de nabijheid, de zwaarte van suïcides, praten in groepsverband; nauwelijks contact met ouders; in die jaren leren luisteren; Gerry stopt, 2010 Gertie stopt; patiënt was hecht verbonden aan therapeutische gemeenschap, nu in samenleving = ‘meer op eigen benen’; gouden draad door gehele periode: met plezier gewerkt, iets betekenen voor de ander; belang van een goede collega

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.