Feesten/ontspanning en uitstapjes Groot Bronswijk

  • 5 mei 1923 – Fragment uit boek ‘Na vijftig jaren’:
    • Onder al deze beslommeringen ging het werk der Vereeniging kalm en rustig voort en naderde het jaar 1898, waarin het zilveren jubileum der Vereeniging viel. We verpleegden toen 150 personen. De eerste 25 jaren der Vereeniging ‘T.C.L.’ prediken ons luide de liefderijke zorg des Heeren voor hen, die lichamelijk of geestelijk ellendig en hulpbehoevend zijn. En zoo werden op het zilveren feest der Vereeniging de offers der aanbidding en dankzegging nedergelegd aan de voeten van Hem, die op zulk gebrekkig werk zoo rijken zegen had geschonken. In ootmoedige, maar blijde feeststemming werd het jubileum gevierd en met goede hope voor de toekomst, bemoedigd en gesterkt door een 25-jarige ervaring, ging de tocht weer voort. De Vereeniging ‘T.C.L. was gegrondvest. Het mosterdzaadje was uitgegroeid tot een forschen en zijn wortels hadden in wel toebereide aarde tellens vasten grondslag gevonden. Van het doel en den arbeid der Vereeniging werd in grooten kring kennis genomen en vele harten waren in liefde voor onze verpleegden ontvonkt. En al werd er vaak met tranen gezaaid, later, de uitkomst ziende, ging het ons als die oude Israëlieten: ‘Onze mond werd vervuld met lachen en onze tong met gejuich. De Heere had groote dingen bij ons gedaan’.

27 september 1933 – Nieuwsblad van het Noorden – DE HUIZEN VAN BARMHARGTIHEID te Wagenborgen, voor de verpleging van zwakzinnigen, uitgaande van de Vereen. ‘Tot Christelijke Liefdadigheid’, bestaan dezer dagen 60 jaar. In verband met dit jubileum geven wij op deze pagina een afbeelding van de Stichtingen. Hierboven ’t gebouw Rehobôth.

27 september 1933 – Nieuwsblad van het Noorden – EEN DER SLAAPZALEN van de Stichtingen te Wagenborgen.

November 1948-11 – Het noorden in woord en beeld – No.33.01

November 1948-11 – Het noorden in woord en beeld – No.33.02

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.