Opening/sluiting Dennenoord

  • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 8 maart 1896 t/m 14 maart 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
    • Varia: Maandag 8 maart zou er Bestuursvergadering geweest zijn die niet doorgegaan is. Naar ik vernomen heb zou ter tafel gekomen zijn een schrijven van het Centraal Bestuur, waarin het denkbeeld van een bouwen volgens model Bloemendaal weder geopperd is. Ik veroorloof mij dienaangaande een niet onbelangrijk bezwaar in het midden te brengen en allereerst te herinneren, dat toen nu ca 1 jaar geleden aan den Heer Hoekzema werd opgedragen tekeningen te ontwerpen voor 2 nieuwe paviljoens, de teekeningen van Bloemendaal door Hoekzema en mij langdurig bekeken en besproken zijn, waarbij door mij reeds toen tegenover den heer Hoekzema de opmerking opgemaakt, dat de tekening van Bloemendaal niet gevolgd kon worden omdat wanneer het paviljoen van Bloemendaal neergezet werd op de plaats welke op Dennenoord voor het vrouwenpaviljoen is aangewezen, de verblijfszalen niet …. zouden komen te liggen op het Noord Oosten. En nu kan het paviljoen wel wat draaien in de richting Oost of iets Zuidoost, maar dan komt de tuin in conflict met het pad, dat van den Watertoren naar paviljoen 4 loopt. Dat het niet onverschillig is voor eene verblijfszaal op welke hemelstreek deze is gelegen is iedereen bekend en behoeft hier niet bewezen te worden. Dat het voorts wenschelijk is om in eene verblijfszaal de ramen niet alleen aan een muur, maar aan 2 of zelfs 3 muren te hebben. Daarvan kan ieder zich overtuigen die te Dennenoord de verblijfszalen binnentreedt Zelfs zij, die over details van de bouw op Dennenoord een afkeurend oordeel velden, hebben spontaan te kennen gegeven dat het op de verblijfszalen zoo gezellig was. Men vergelijke slechts het dagverblijf in het paviljoen voor onrustigen te Bloemendaal met het dito te Dennenoord. Het verschil groot, zeer groot zelfs; het ligt niet in de vloer, noch in de muren, maar hoofdzakelijk in de ramen en raamverdeling te Bloemendaal een langwerpig vertrek met eene smalle zijde naar het licht gekeerd; te Dennenoord ook een langwerpig maar aan 2 zijden van ramen voorzien. De zaal te Bloemendaal is donker en somber; te Dennenoord licht en helder. (ter informatie: het schrijven gaat over paviljoen 3; Rozenhof en paviljoen 4; Randwijk)

 

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.