2014 nieuws

Geplaatst op 11 maart 2016

Januari 2014:
– Voornemen om mw. Hoekzema (achterkleinkind 1e architect Dennenoord en kleinkind 2e architect Dennenoord) de opening van de expositie ‘Dennenoord Getekend’ te laten verzorgen.
– Voornemen om Beno Hofman (OOG TV) uit te nodigen t.a.v. expositie ‘Dennenoord Getekend’.
– Titelbord ‘Dennenoord Getekend’ gerealiseerd en aan de gevel van de v.m. Timmerwerkplaats bevestigd door Hendrik de Jonge.
– Openingstijden t.a.v. de expositie ‘Dennenoord Getekend’ vastgesteld.
Februari 2014:
– Zaterdag 15-02-2014 inrichten expositie ‘Dennenoord Getekend’.
– Zaterdag 22-02-2014 inrichten expositie ‘Dennenoord Getekend’.
Maart 2014:
– Mw. Hoekzema (achterkleinkind 1e architect Dennenoord en kleinkind 2e architect Dennenoord) is akkoord en zal de opening van expositie ‘Dennenoord Getekend’ verzorgen.
– Beno Hofman (OOG TV) is akkoord en zal medewerking en een radiouitzending aan de opening t.a.v. expositie ‘Dennenoord Getekend’ verzorgen.
– Selectie tekeningen en plattegronden t.a.v. de expositie vastgesteld door Jan Barend de Vries en Henk Zuidersma.
– Vrijdag 14-03-2014 inrichten expositie ‘Dennenoord Getekend’.
– Opening expositie in de Ontmoetingskerk, terrein Dennenoord laten plaatsvinden.
– Monique Huizer zal een entreekaartje in de vorm van een oud paardentramkaartje (enkeltje Zuidlaren) ontwerpen.
– Interview met oud 2e echelon Facilitair Bedrijf, Chris Raatgever gemonteerd door Jenne Berghuis.
– Monique Huizer zal een DVD hoesje t.a.v. interview Chris Raatgever ontwerpen.
– Rense Schuurmans schrijft stuk: ‘Lustwarande’.
– Uitnodigingen, posters, DVD hoesjes en entreekaartjes t.a.v. expositie ‘Dennenoord Getekend’ ontworpen door Monique Huizer en gedrukt door het Grafisch Centrum.
– Tas vol oude verpleegster uniformen geschonken aan Erfgoed Lentis.
– Erfgoed Lentis gevraagd om deel uit te maken van de ‘ Vitalentis’ dag.
– Interview met Janny Rozema (kleindochter van een oud-client) door Jan Barend de Vries.
April 2014:
– 17-04-2014 Bezoek van het secretariaat Raad van Bestuur aan expositie ‘Dennenoord Getekend’.
– Afd. Vastgoed vraagt Erfgoed Lentis, i.v.m. bestemmingsplan, naar originele benaming diverse panden op terrein Dennenoord.
Augustus 2014:
– Archief oud voorzitter Raad van Bestuur, H. de Olde in ontvangst genomen.
– Kunst binnen Lentis geïnventariseerd, getaxeerd en verzekerd.
– Raad van Bestuur besluit een nieuwe website voor Lentis (dus ook voor Erfgoed Lentis) te realiseren.
– Zoektocht naar familieleden Salem (Groot Bronswijk) slachtoffers door Hille Eppinga en Anne Koopmans.
– Rense Schuurmans benaderd door het literair zomerfestival m.b.t. deelname door Erfgoed Lentis.
– Monique Huizer en Rense Schuurmans voornemens een boekje n.a.v. expositie ‘Dennenoord Getekend’ te maken.
– Erfgoed Lentis benaderd t.a.v. een artikel ‘sluiting keuken’ (Schakel, Dennenoord) te maken voor de nieuwsbrief van het Facilitair Bedrijf.
– Nieuwe vergaderaccommodatie in de Kimme krijgt de naam Dr. Speelmanzaal (naar een Dennenoord geneesheer die in oorlogstijd erg in het verzet verweven zat).
September 2014:
– 13-09-2014 Expositie ‘Dennenoord Getekend’ deelname aan de Open monumentendag 2104.
– 20-09-2014 Monique Huizer, Rense Schuurmans en Adre Schuch staan namens Erfgoed Lentis met een kraam boekjes etc. op het Literair Zomerfestival in de Kimme te Zuidlaren.
Oktober 2014:
– Tekst en opmaak t.a.v. infobord begraafplaats Dennenoord vastgesteld door Bram Baar en Rense Schuurmans.
– Zaterdag 11 oktober 2014, opruimen depot Erfgoed Lentis.
– Zaterdag 25 oktober 2014, opruimen depot Erfgoed Lentis.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.