Een levend monument

Geplaatst op 28 februari 2018

Een levend monument
Het zwijgen verbroken; de reis van vier joodse psychiatrische patiënten van Wagenborgen naar Sobibor

Uitgave: 2018

Auteurs: Rense Schuurmans en Anne Koopmans
Tekst redactie: Jannie Strijk 
Vormgeving: KLaas van Slooten bno
Drukwerk: Drukkerij van Gorcum
ISBN: 978-90-76321-33-2
website: Link: https://www.lentiserfgoed.nl/home/contact/zwarte-bladzijden/groot-bronswijk-en-woii/1943-weggevoerde-joden/
of stapsgewijs: www.lentiserfgoed.nl thema’s zwarte bladzijden 1940-1945 – Groot Bronswijk en WOII
Uitgave: Erfgoed Lentis, 2018

Op 9 maart 1943 om 10.50 uur begint in Wagenborgen bij de bushalte voor de instelling waar ze woonden, de reis van Betje, Sientje, Heintje en Heiman, vier joodse psychiatrische patiënten. Ze weten niet wat de bedoeling is, ze weten niet waar ze naar toe gaan, ze hebben niets misdaan. De reis is gepland, ze gaan een wisse dood tegemoet, ze moeten worden opgeruimd omdat ze joods zijn, maar dat weten ze niet. Op 13 maart eindigt hun reis in Sobibor, in de dood. Over hen gaat dit boek. Zonder hun lot zou dit boek er niet zijn.

Wie waren ze, waar woonden ze, kregen ze hulp, waarom werd hun geschiedenis zo lang verzwegen en wat waren de omstandigheden waaronder de meest radicale vorm van uitsluiting van mensen, hen doden, plaats vond?

Ieder jaar weer brengen scholieren van de basisschool in Wagenborgen met hun gedichten en verhalen nieuw leven in het verhaal van deze vier mensen. De leerlingen uit groep 5 en 6 zijn jaarlijks op 9 maart om 10.50 uur aanwezig tijdens de herdenking van het wegvoeren van Betje, Sientje, Heintje en Heiman. Zij maken de verbinding tussen verleden, heden en toekomst; een ‘levend monument’ als symbool van insluiting. Niemand mag om reden van handicap, ziekte, leeftijd, geloof, ras, afkomst, sexe of overtuiging worden buitengesloten. We blijven herinneren.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.