Header

1896-04-16 – Bestek en Voorwaarden

Uitleg m.b.t. genoemde gebouwen:

 • Twee afzonderlijke Paviljoenen =
  • Paviljoen 3 = Rozenhof
   • Afgebroken in 1980
  • Paviljoen 4 = Randwijk
   • Verkocht in 2000
 • Kerk =
  • Ontmoetingskerk
 • Behuizing =

  • Pastorie
   • Afgebroken in 1979
 • Tuinmanswoning =

  • Woning E008 (Beukennootje)
 • Smidswoning =

  • Portierswoning Hoofdlaan
   • Afgebroken in 1935
 • Smederij
  • 1e smederij t.h.v. de Watertoren
   • Afgebroken in +/- 1931

Bestek en voorwaarden

Art.1.
ALGEMEENE OMSCHRIJVING.

Art. 2.
MAAT, GEWICHT EN PEIL.

Art. 3.
STEIGERS.

Art. 4.
ALGEMEENE BEPALING.

Art. 5.
HOOFDAFMETINGEN.

Art. 6.
ONTGRAVING EN ZANDSLEMPING.

Art. 7.
METSELWERK.

ART. 8.
DEUR EN LICHTKOZIJNEN.

ART. 9.
AAN BALKEN, LIGGERS, VLOEREN, ZOLDERS, KAPPEN, GOTEN ENZ., TE LEVEREN EN TE VERWERKEN.

ART. 10
BINNENBETIMMERING.

ART. 11.
BUITENWERK.

ART. 12.
STUCADOORWERK.

ART. 13.
IJZERWERK.

ART. 14.
LOODGIETERSWERK.

ART. 15.
GLAS- EN VERFWERK.

ART. 16.
BEHANGERSWERK.

ART. 17
STEENHOUWWERK.

ART. 18.
WATERLEIDING, SCHELLEN ENZ., ENZ.

ART. 19
VERWARMING EN VENTILATIE.

ART. 20.
TIJDSBEPALING EN BETALING.

ART. 21.
ALGEMEENE VOORWAARDEN.

ART. 22.
POST VOOR MEERDER WERK.

ART. 23.
TARIEF.

ART. 24.
ONKOSTEN.

ART. 25.
UITBETALING WERKLIEDEN.

ART. 26.
WIJZE VAN AANBESTEDING EN AANWIJS.

ART. 27.
INSCHRIJVING EN OPENING DER BILJETTEN.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.