1898-10 – Fragment uit weekverslag Dennenoord

Fragment uit een weekverslag in oktober van 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven

Oktober 1898

Met moeder ter Molen werden in deze week weer eenige moeilijkheden ondervonden. Allereerst bleef zij woensdag avond weg van de bijbelbespreking van Ds. Drenth met de hoofden der paviljoenen. Onder voorwendsel dat zij geen tijd had. Donderdag leverde zij in de keuken, in plaats van een bon een kladje papier in met opgave der benodigde magazijnwaren. De keukenmoeder verzocht haar dit kladje te vervangen door een bon. Omdat deze in een boek behoorlijk opgeplakt moet worden. Schoon middels in het bezit gekomen van een bonboekje weigerde zij een bon te maken waartegenover de keukenmoeder op mijn aanwijzing zei, in gebreke bleef de magazijn bon af te leveren. Zaterdag morgen gaf ik moeder ter Molen de opdracht om aan deze ongeregeldheid een einde te maken en dat zij de bon schijven moest. Waarop zij mij mededeelde zulks niet te willen doen en inderdaad ook ik ontving de bon niet welke zij bij mij moest bezorgen volgens mijn verlangen. Na overleg met Ds. Drenth deelde ik moeder ter Molen mede dat ik haar weigering als dienstweigering moest beschouwen en dat ik haar 3 uur bedenktijd gaf na afloop, van welke tijd ik aan den Voorzitter van het Gestichts Bestuur melding zou maken van het geval en dat ik ingeval zij bleef weigeren haar tot ontslag zou voorstellen. Gelukkig toonde Moeder ter Molen den gevorderden weg en zond zij nog ter bestemder tijd de bon. Ik deelde haar toen ook mede dat ik de herhaalde genoemde  verantwoordelijkheden zou melden in de laatste vergadering van het Gestichts Bestuur en mijn klacht en grieven tegen haar had medegedeeld.

Door geneesheer-directeur Dr. J.H. Schuurmans Stekhoven

 

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.