Header

1910-08-12 – Brief van Ds. K. Mulder aan het Gestichtsbestuur

Dennenoord 12 augustus 1910

Aan het Gestichts Bestuur van Dennenoord

Hooggeachte Heeren,

Nu ik twee jaar aan de Stichting Dennenoord verbonden ben en daarmede een inwoner van Zuidlaren, zij het mij vergund voor een particuliere zaak, mijn huisgezin betreffende uw Raad en voorlichting in te winnen. Wat mij altijd een hoofdbezwaar is geweest van het oogenblik, dat ik benoemd ben af, is gebleken metterdaad een hoofdbezwaar te blijven van hier wonen op Dennenoord. De Stichting is ongunstig gelegen met het oog op de opvoeding van kinderen, vooral van kinderen die in de volle periode in hunner ontwikkeling zijn en waar het toekomstig grootendeels van afhangt van wat zij in die periode ontvangen. Mijn oudste dochter heeft nu vanuit Dennenoord twee jaar lang het Gymnasium in Groningen bezocht, maar ik heb nog 2 dochtertjes van 10 en 15 jaar, die eveneens eenige vorming nog noodig hebben. Vooral het Stichtingsleven hier laat wat dat aangaat heel wat behoeftes onvervuld. Dan moeten straks mijn dochtertje eveneens naar Groningen om hier het Gymnasium te bezoeken. Mijn jongste is 7 jaar oud. Maar zij heeft hier nog de tijd. Met het oog op de toekomst onzer kinderen zij het mij nu vergund, mede namens mijn echtgenoote, uw welwillende belangstelling te vragen en uw advies in te winnen. We hebben met genot onzen arbeid mogen verrichten, maar dat punt is ons een voortdurende zorg. Ons zoontje zal niet kunnen doen, wat onze oudste dochter deed, 3 uur per dag trammen van Groningen – Zuidlaren vice versa. Maar wat dan? Zullen onze dochtertjes nog eens wat extra onderwijs genieten, buiten de lagere school moeten ze naar Groningen. Doch een tram abonnement kost  per maand fl 6,00 per persoon. Onze oudste dochter die boven de 18 jaar is betaald fl 8,50 per maand alleen tramgeld naar Groningen. Bovendien is de lagere school hier beslist onvoldoende voor kinderen uit den burgerstand, zoodat we privaat lessen als aanvulling moeten geven. En wanneer men dan in aanmerking neemt dat Zuidlaren wat gemeentelijke belasting aangaat alleen voor de gemeente mij een aanslag biljet thuis stuurt van fl 99,16 voor inkomens belastbaar gehalte op fl 1800,00 dan mag zonder overdrijving zeggen dat de omstandigheden voor een gezin dat voor uitgaven staat als wij met onze kinderen, wel enigszins bezwaard zijn. In alle bescheidenheid zij hier mij vergund u dit een en ander mede te delen, met vriendelijk verzoek u dankzeggende noem ik mij,

Uw Dw. dr.
Ds. J.M. Mulder

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.