Header

1917-01-09 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad

  • Uit het Stichtingsbestuur van 8 december 1916 is Gautier benoemd tot klerk.
  • Uit  het Algemeen Bestuur deelt de voorzitter mede: Het verzoek van verpleger Tilstra het huis van den dokter te mogen bewonen door zijne vrouw tijdens zijn diensten wordt afgewezen met het oog op de mogelijke komst enen nieuwe dokter.

(Bron: Jan Barend de Vries)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.