Header

1926-06-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad

  • Voorgesteld zal worden Zr. J.Sikkes de functie van hoofd van Paviljoen Middenpark  te benoemen.

(Bron: Jan Barend de Vries)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.