Header

1927-04-28 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad

  • Bespreking der bouwplannen van de 2 paviljoenen. Met het plan voor de kerk wordt gewacht tot herstel van dhr. Hoekzema, architect. De bouw der 2 paviljoenen is gegund aan de aannemers Gebr. Bos en Berghuis te Warffum voor een som van fl 308.000,00. Verfwerken aan firma Wilts te Groningen voor fl 12.340,00.
  • De voorzitter brengt ter sprake Artikel 15 van het reglement  voor het verpleegpersoneel. Voor de formatie worden candidaten aangewezen, namelijk B. Stevens, H. Mulder, G. Tamminga, H. van Hasselt, H. Huizinga, G. Venema, A. Verwer, G. Gols, M.C.A. Sulman, R. Knoops, R. Kramer, P. Westra, G. Sinneker, G. Korte, H. Korte, T. Buma en T. Vink, A. van Bolhuis, W. Faber, B. Akker.
  • Ingekomen is een verzoek van den Nederlands Bond van ziekenverpleging om steun. De Stichtingsraad adviseert aan dit verzoek niet te voldoen.
  • Over de telephoon wordt besloten: van het aanbrengen van automatische toestellen voorlopig af te zien en over de kerktelephoon informatie in te winnen bij Bloemendaal.
  • Het Centraal Bestuur heeft goedgevonden in het Hoofdgebouw en de observatie paviljoenen de centrale verwarming om te zetten in warm water verwarming.
  • De zoon van verpleger Dijk zal als tijdelijke hulp op het kantoor van de huismeester worden geplaatst.

(Bron: Jan Barend de Vries)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.