Knipsel

1928-06-04 – Bestek en Voorwaarden

Uitleg m.b.t. genoemde gebouwen:

 • Paviljoen =
  • Paviljoen 15 (Veldzicht)
   • Afgebroken in 1997
 • Dokterswoning =
  • Uitzicht
 • Kerkgebouw =
  • Ontmoetingskerk (Stichtingskerk)

Bestek en Voorwaarden

Art. 1.
KORTE UITEENZETTING DER WERKEN.

Art. 2.
TERREINAFSCHEIDING, STEIGERS EN LOODSEN.

Art. 3.
PEIL, HOOGTE- EN HOOFDAFMETINGEN.

Art. 4.
AFBRAAK, ONTGRAVING, AANVULLING EN OPHOOGING.

Art. 5.
BETONWERKEN.

Art. 6.
METSELWERKEN, BESTRATINGEN, STOEPEN, TEGELWERKEN, VLOEREN, DEKTREDEN, RIOLEERINGEN ENZ.

Art. 7.
BUITENDEUR- EN LICHTKOZIJNEN.

Art. 8.
BINNENDEURKOZIJNEN.

Art. 9.
HOUTEN BALKEN, VLOEREN EN PLAFONDS.

Art. 10.
BEKAPPINGEN, DAKKAPELLEN, BEBORDING, BEDEKKINGEN, GOTEN ENZ.

Art. 11.
BINNENTIMMERWERKEN.

Art. 12.
BUITENTIMMERWERKEN.

Art. 13.
STUCADOORSWERKEN.

Art. 14.
IJZERWERKEN.

Art. 15.
LOODGIETERSWERK.

Art. 16.
WATER-. AFVOERLEIDINGEN MET SANITAIR ENZ.

Art. 17.
GLASWERKEN, EN DOOR DEN AANNEMER TE VERRICHTEN VERFWERKEN.

Art. 18.
VERFWERK.

Art. 19.
BEHANGWERK.

Art. 20.
DIVERSEN.

TWEEDE AFDEELING:
VOORSCHRIFTEN VOOR DE UITVOERING.

Art. 21.
WIJZE VAN UITVOERING.

Art. 22.
GRONDWERKEN.

Art. 23.
BETONWERKEN.

Art. 24.
METSELWERKEN.

Art. 25.
METSELSPECIE.

Art. 26.
TIMMERWERKEN.

Art. 27.
ZINK-, LOODWERKEN, ENZ.

Art. 28.
IJZERWERKEN.

Art. 29.
NATUURSTEEN.

Art. 30.
GLASWERKEN.

Art. 31.
STUCADOORS- EN PLEISTERWERKEN.

Art. 32.
VERFWERKEN.

DERDE AFDEELING.
VOORWAARDEN VAN ALGEMEENEN AARD.

Art. 33.
ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN.

Art. 34.
GESCHILLEN.

Art. 35.
ASSURANTIEN.

Art. 36.
WERKSTAKING.

Art. 37.
KORTINGEN.

Art. 38.
TEEKENINGEN.

Art. 40.
ONDERHOUD.

Art. 40.
ONDERHOUD.

Art. 41.
BETALING.

Art. 42.
AANVANG EN OPLEVERING.

Art. 43.
UITBETALING EN ONGESCHIKTE WERKLIEDEN.

Art. 44.
WIJZE VAN AANBESTEDING.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.