Header

1929-05-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad

 • Mededelingen van het Centraal Bestuur:
  • Eervol ontslag Dr. P. Wierenga, als Geneesheer Directeur en benoeming Dr. Th. Meinema als zodanig. Ingaande 1 october 1929.
  • Eervol ontslag van den heer J. Beekman als huismeester.
  • De voorzitter wenst Dr. Hutter geluk met zijn benoeming van de kliniek Ockenburg. Deze betuigt zijn dank.
  • Ter sprake komt de behandeling van het vet, dat nu bij slager Koers wordt gemalen. Voorgesteld zal worden een elektrisch gedreven vetmolen aan te schaffen, gecombineerd met een snijbonen molen en een koolschaaf. Besloten wordt van het aanschaffen van een ijsmachine af te zien daar gebleken is dat bij slager van der Meer op het dorp altijd ijs te verkrijgen is uit de koelcel.
  • Huismeester brengt ter tafel de wenselijkheid van een loket op het kantoor van de administrateur; Gevraagd zal worden den Heer Hoeksema in deze zaak om een advies voor te leggen.
  • Dr. de Groot brengt ter spraken het stuiven der tuinpaden in paviljoen Zonneheuvel. Naar een geschikte bedekking wordt om gezien.
  • Ds. van der Laan merkt op dat de verbouwing der kerk weinig op schiet. Met de opzichter zal hierover worden gesproken.

(Bron: Jan Barend de Vries)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.