Header

1934-11-27 – Eervol ontslag mej. J.E. Klimp

29 November 1934

mej. J.E. Klimp

‘Sonnevanck’

HARDERWIJK
= = = = = = = = =

Geachte Zuster,

Uw ziek zijn, tengevolge waarvan U 25 Juli j.l. buiten dienst geraakte, noodzaakt mij U eervol ontslag te verleenen met ingang van 23 November 1934. Tot en met 24 Januari 1935 ontvangt U evenwel de uitkeering U gewaarborgd door de ziektewet. (Tenzij U voor dien datum hersteld mocht zijn)
Intusschen mijn beste wenschen voor dit herstel.

Hoogachtend,

Geneesheer-Directeur

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.