1938-11-08 – Gegevens betreffende brandweermateriaal op de Stichting

Gegevens voor brief C.K. van 21 October 1938
betreffende brandweermateriaal op de Stichting
aanwezig.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

In de volgende gebouwen zijn aanwezig:

Brandbluschapparaten
____________________

 • Pav. 1 (Overbosch) wel aanwezig, nog niet geplaatst.
 • Pav. 2 (Overmeer) idem.
 • Hoofdgebouw aanwezig 1 st. en geplaatst.
 • Pav. 3 (Rozenhof) idem.
 • Pav. 4 (Randwijk) wel aanwezig, nog niet geplaatst.
 • Pav. 5 (Tuinlust) idem.
 • Pav. 6 (Middenpark) idem.
 • Pav. 7 (Hoogerhout) idem.
 • Pav. 8 (Groenehagen) nog geen aanwezig.
 • Pav. 9 (Bloemhof) idem.
 • Pav. 10 (Lagerhout) idem.
 • Pav. 11 (Boschhoek) idem.
 • Pav. 12 (Kerkzicht) idem.
 • Pav. 13 (Parkzicht) aanwezig 1 stuks en geplaatst.
 • Pav. 14 (Eikenstein) nog geen aanwezig.
 • Pav. 15 (Veldwijk) aanwezig 1 stuks.
 • Pav. 16 (Beukenhof) nog geen aanwezig.
 • Pav. 18 (Ruimzicht) aanwezig 1 stuks
 • Pav. 20 (Zonneheuvel) idem
 • Pav. 22 (Vredestein) aanwezig 2 stuks
 • Garage idem 2 stuks
 • Schilderswerkplaats iden 1 stuks
 • Boerderij idem 2 stuks
 • Noorder Sanatorium idem 9 stuks

Reddinskokers
______________

 • Pav. 3 (Rozenhof)
 • Pav. 4 (Randwijk)
 • Pav. 5 (Tuinlust)
 • Pav. 6 (Middenpark)
 • Pav. 9 (Bloemhof)
 • Pav. 10 (Lagerhout)
 • Pav. 12 (Kerkzicht)
 • Pav. 18 (Ruimzicht)

Pav. 1 en 2 gaan bij brand over de bovengang van het Hoofdgebouw.
Pav. 7 en 8 laten patiënten op het plat dak.
Paviljoen 16 heeft geen koker noodig (benedenverdieping).

De pav. 13-15-20 en 22 hebben nooduitgangen.
Bij alle paviljoenen zijn brandkranen aanwezig op een afstand varieerend van 10 tot 15 meter en bij de overige gebouwen zijn deze zodanig geplaatst dat bij een evtl. brand alle punten zijn te bereiken.
Voorts is aanwezig een electrische aanjager voor de opvoering van de straalhoogte, omdat de natuurlijke druk op de leiding niet voldoende is, voor bediening zijn hiervoor bij de gebouwen stopcontacten geplaatst.

Na het afbreken van de brandstoffenloods is de motorspuit tijdelijk op de boerderij ondergebracht. Het is gewenst hiervoor een doelmatiger afdeling in te richten.

Voor de volgende gebouwen zijn nog geen brandblusschers aanwezig:

 • Timmerwerkplaats
 • Smederij
 • Bakkerij 1 st.
  • 1 st. Huismeesteres 1
  • 1 st. Huismeester
 • Wasscherij 1 st.
  • 1 st. afd. Linnenkamer
 • Centrale Keuken 1 st.
  • 1 st. afd. Magazijn
  • 1 st. zolder

Indien alle gebouwen voorzien worden zoals boven aangegeven zullen nog 17 brandblusschers aangeschaft moeten worden.

‘Dennenoord’  8 November 1938
_____________________________

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.