Header

1939-01-23 – den Heer H. Haverdings

23 Januari 1939

882

1939-01-23 – den Heer H. Haverdings

Z U I D L A R E N
= = = = = = = = = =

M.
Tot mijn spijt moet ik U mededeelen, dat het Bestuur Uw verzoek om salarisverhooging niet heeft kunnen inwilligen.

Hoogachtend,

Geneesheer-Directeur

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.