Header

1939-06-15 – Status Zr. A. Smith

Davos 15 Juni 1939

Zeer Geachte Geneesheer-Directeur,

Gaarne zou ik tot eind volgende week willen wachten met het beantwoorden van Uw brief. Dr. Jugelot is namelijk met vakantie en daardoor weet ik niet precies wat ik U over mijn toestand kan schrijven.
U nog hartelijk danken voor al Uw moeite.

Met beleefde groeten,

Hoogachtend,
Uw dw.
A. Smith

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.