Header

1939-07-11 – Over dochter A. Smith

Nw. Weerdinge, 11 Juli ’39

Bestuur Dennenoord
p/a Sec. J. Bos Kzn.
Wildervank

M,

Van den Heer T.H. Muller alhier, hebben we het bericht ontvangen dat Stichting Dennenoord ophield met betalen voor m ijn dochter, Mej. A. Smith, patiente te Davos – Platz, Zwitserland. We hebben ons toen vervoegd bij de b urgemeester der gemeente Emmen, alwaar we U adres ontvingen. En thans hadden we gaarne hier enig bericht over terug. We zijn natuurlijk zeer dankbaar voor de betalingen die er gebeurd zijn. Maar toch hadden we gaarne od de St. Dennenoord nog enige tijd helpen wilde, vooral omdat het nu na de operatie zo goed gaat. Hopende op een gunstige antwoord verblijven we. Hoogachtend,

Wed. T. Smith
1ste Kruisdiep 589
Nw. Weerdinge

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.