1939-09-02 – Instructie voor de leden van de Reddingsbrigade (Groep A)

1939-09-02 – Instructie voor de leden van de Reddingsbrigade (Groep A)

Er wordt een rooster gemaakt van de wachttijden voor elk der leden van groep A.
Tijdens hun wachttijd hebben de leden van groep A de plicht zich ter beschikking te houden:

  1. Als regel zullen zij zich bevinden in hun paviljoen, waar zij op gewone wijze hun dienst verrichten.
  2. Zij mogen zich buiten dit paviljoen begeven, maar dragen dan zorg zich niet te ver van het cursuslokaal te verwijderen en deelen vóór hun vertrek aan het Hoofd van het paviljoen mede op welke wijze zij telefonisch te bereiken zijn.
  3. Zij mogen zich bovendien gedurende niet te langen tijd van hun paviljoen verwijderen zonder dat zij een afspraak treffen met een ander lid van de groep A. Deze tijdelijke vervanger of vervangster moet op dit tijdstip volgens rooster vrij van wachtdienst zijn, en zich bovendien verbinden, gedurende de vervanging zich niet buiten zijn of haar paviljoen te begeven. Van deze tijdelijke vervanging moeten de beide betreffende paviljoens Hoofden (zoowel van het zich verwijderen als van het plaatsvervangende lid van groep A) vooraf in kennis worden gesteld.

De bedoeling van deze regel is, dat het Hoofd van de Luchtbeschermingsdienst er steeds op kan rekenen, dat minstens 3 leden van groep A direct beschikbaar zijn. Overigens hebben alle leden van groep A zonder onderscheid de plicht zoodra alarm gemaakt wordt (sirene of radio-omroep of telefoon) zich naar het cursuslokaal te spoeden. En wel niet alleen zij, die in het paviljoen aanwezig zijn, maar ook zij, die zich elders bevinden en op de een of andere wijze gewaar worden, dat het alarmsein gegeven werd.
Het tijdstip waarop deze regeling in werking treedt zal worden aangekondigd als: Voorschrift reddingsbrigade treedt in werking.

Dennenoord, 2 September 1939.

De Geneesheer-Directeur.

 

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.