1939-09-07 – Organisatorische voorzieningen

Organisatorische voorzieningen
________________________

I Betrekking hebbende op de arbeid van het personeel.
Hierbij is van de gedachte uitgegaan, dat elke ambtenaar, vooral van de geneeskundige-, de verplegings- en de technische diensten, nauwkeurig behoort te weten waar en hoe hij (of zij) tijdens alarmtoestand moet gereedstaan of optreden.
Met het oog hierop zijn georganiseerd:

 1. Groepen ten dienste van de geheele stichting:
  1. Het brandweercorps (leden van de technische- en economische diensten).
  2. De opruimingsploeg (leden van de technische dienst).
  3. De ordedienst (een tweetal ambtenaren zijn, onbezoldigd rijksveldwachters).
  4. De reddingsbrigade (leden van het verplegend personeel). Deze zgn. Groep A bestaat uit 6 verplegers en 6 verpleegsters en hebben tot taak de eerste hulp te verleenen en zorg te dragen voor het transport. Zij beschikken daartoe over legermaskers, overall’s, rubber laarzen en rubber handschoenen, draagbaren, zuurstof cylinders, verbandmiddelen, enz.
  5. De zgn. Groepen B en C eveneens gevormd uit leden van het verplegend personeel. Uit hen worden gerecruteerd de vervangers van leden van Groep A en het verplegens personeel van de noodverplegingsinrichtingen. N>B> De Centrale post waar reddingsbrigade en brandweerpersoneel gestationeerd zijn, is gevestigd in het cursuslokaal. De verplegingsinrichting van mannelijke verwonden (niet gas besmette personen) is ondergebracht in de beneden slaapzaal van pav. 1. Die van vrouwelijke verwonden in de beneden ziekenzaal van pav. 16 (toegang door de tuinen). De ontsmettingsinrichting, behandelingskamer en verpleegruimten voor gas-besmette en gas-vergiftigde personen zijn ondergebracht in pav. 15. Deze afdeelingen van pav. 15 leenen zich voor dit doel bijzonder goed (toegang vanuit de tuin tot de badkamer met douche via een af te sluiten toiletruimte).
  6. De luister- (en uitkijk) post op de watertoren (zie punt 6 van de materrieele voorziening).
  7. De wachtpost in het Hoofdgebouw (zie punt 7 van de materieele voorziening). Overdag doen dienst concierge, resp. administratief personeel. Des nachts wordt op het Hoofdgebouw de wacht gehouden door een 2-tal verpleegsters. In het Hoofdgebouw worden ontvangen berichten van de luisterpost op de watertoren, de telefonische berichten van buiten de stichting en de mededeelingen via de radio-omroep. Omgekeerd wordt van hieruit alarm gemaakt met behulp van de sirene, verder via de huistelefoon en vooral via de microfoon van het radio-ontvangtoestel.
 2. Groepen ten dienste van elk der paviljoenen afzonderlijk. Het personeel van elk der paviljoenen is verdeeld in 3 ploegen.
  1. Groep I groot 3 a 4 leden vormt de huisbrandweer.
  2. Groep II groot 2 leden vormt de telefoondienst.
  3. Groep III groot 4 a 9 leden heeft uitsluitend tot taak de patienten te bewaken en de eventueele ontruiming van het paviljoen voor te bereiden en uit te voeren.

Als regel is het Hoofd van het paviljoen ingedeeld bij Groep III en het waarnemend hoofd bij groep I (voor de uitrusting en hulpmiddelen van de huisbrandweer zie punt 2 materieele voorzieningen).

II Betrekking hebbende op de veiligheid van de patienten en het personeel.

 1. In de oude (en kleinere) paviljoenen zijn de verblijfzalen ingericht tot slaapzalen en omgekeerd de slaapzalen tot verblijfszalen. In elk geval slapen alle patienten op zalen, gelijkvloers gelegen.
 2. Alle verpleegsterskamers gelegen op de zolders zijn ontruimd. Het desbetreffende personeel slaapt tijdelijk op 1 der ontruimde patienten slaapzalen. (Deze maatregelen zijn voor het grootste deel reeds uitgevoerd op Maandag 4 Sept., nadat in de nacht van 3 op 4 Sept. geruimen tijd aaneen vreemde vliegtuigen boven het Stichtingsterrein hebben gevlogen en de volgende morgen in paviljoenstuinen en op de wegen honderden pamfletten werden gevonden.

N.B. Toen de voormobilisatie werd afgekondigd, hebben wij de vacanties van het personeel ingetrokken.
Aan het personeel worden extra cursussen gegeven, verder worden practische oefeningen gehouden.
Aan de Hoofden van de paviljoenen werden schriftelijke instructies gegeven.
Zie overigens de voorschriften gegeven aan de paviljoenshoofden.

Zuidlaren, 7 September 1939.

De Geneesheer-Directgeur.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.