1939-??-?? – Maatregelen betreffende de luchtbescherming op Dennenoord

Maatregelen betreffende de luchtbescherming op Dennenoord.

Als leider is aangewezen 1 der geneesheeren.

Het personeel is in de volgende groepen ingedeeld:

  1. Een reddingsbrigade bestaande uit 12 personen, die de Eerste Hulp verleent bij gasaanvallen en ongelukken door bominslag veroorzaakt. Deze groep begeeft zich bij ‘luchtgalarm’ naar een centrale plaats op het terrein.
  2. Een groep van 18 personen, die gedeeltelijk als reserve van groep 1 dienst doet en gedeeltelijk op de hulpposten is gestationneerd.
  3. Het overige personeel is per paviljoen verdeeld in:
    1. huisbrandweer (3 of 4 leden);
    2. een groep ter verzorging der patienten;
    3. 2 voor telefoon en berichtendienst.
  4. Hoofdbrandwacht, tevens reddingsploeg voor opruimingswerkzaamheden, enz.

Voor eventueele ontsmetting en verpleging van gaszieken is een gedeelte van een paviljoen geschikt gemaakt; ter verpleging van gewonden zijn twee localiteiten aangewezen.
Als uitrusting van de verschillende groepen zijn aangeschaft: 17 leger- en 24 volksgasmaskers, beschuttende kleeding (overall’s, rubberhandschoenen en rubber laarzen, helmen enz.), materiaal voor het vervoeren van gewonden enz.
Van alle zolders is het brandbare materiaal verwijderd en de brandwachten bluschmateriaal ter beschikking gesteld (bakken met zand, schop + hark), snelblusschers en brandslangen).
Voor afscherming van de verlichting zijn, waar noodig, zwart geverfde houten kappen en luiken van triplex aangebracht, terwijl overigens met zwart papier en donkerblauwe hoezen met tabakszaksluiting uitstraling van licht naar buiten wordt voorkomen. Voor noodverlichting zijn kaarslantaarns en electrische zaklantaarns uitgereikt.
Alarmeering: Op de watertoren bevindt zich ingeval van luchtgevaar een luisterpost, die door middel van een electrische bel het signaal doorgeeft aan het Hoofdgebouw, waar een microfoon is opgesteld; door middel hiervan kan het signaal direct in alle paviljoenen en dienstgebouwen worden overgebracht.
Door middel van cursussen wordt het personeel met de kennis van de luchtbescherming op de hoogte gesteld en wordt ervaring verkregen door practisch oefenen.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.