1941-11-10 – Toegang terrein

Aan de Ambtenaren
van de Pschiatrische Inrichting
‘Dennenoord’  te Zuidlaren

Hierbij deel ik u mede te hebben bepaald:

  • 1e. dat de ambtenaren der Stichting geen toegang hebben tot paviljoenen, werkplaatsen, magazijnen en andere gebouwen der Stichting, anders dan voor de uitoefening van hun dienst en voor het verrichten van de hun opgedragen werkzaamheden. Bij het afhalen van de levensmiddelen, enz. in magazijn, bakkerij en slagerij mag slechts gebruik gemaakt worden van de daarvoor aangewezen toegang en men is verplicht voor de toonbank te blijven. Deze bepaling geldt voor alle ambtenaren.
  • 2e. dat vanaf heden tot nader order de ambtenaren der Stichting geen toegang hebben tot het terrein van ‘ Dennenoord’ , anders dan voor de uitoefening van hun dienst of voor het verrichten van de hun opgedragen werkzaamheden. Behalve voor het zich begeven van en naar paviljoenen en werkplaatsen – voor het begin en na het einde van hun diensttijd – hebben ambtenaren alleen nog maar toegang tot het terrein, voor zover dit vereischt wordt voor het afhalen van artikelen uit de magazijnen, het in ontvangst nemen van loon of salaris, het bezoeken van kerkdiensten, ontspanningsavonden, vergaderingen van erkende vereenigingen, oefeningssamenkomsten van muziek-, zang-, en sportvereenigingen. Deze bepaling geldt vanzelfsprekend niet voor de inwonende ambtenaren, noch voor de op het terrein woonachtige ambtenaren, hun gezinsleden en degenen, die zij als bezoekers wenschen te ontvangen.

Zuidlaren, 10 November 1941.
De Geneesheer-Directeur:
J. Wetter.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.