Header

1949-01-13 – De Heer Commandant van het Interneringskamp

13 Januari 1949

7105/287 B

De Heer Commandant van het Interneringskamp
te
Vught
_______

Hierbij deel ik U mede, dat XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX, geb. 20-8-1913 te Amsterdam, heden uit onze registers is afgevoerd.

De Geneesheer-Directeur

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.