Header

1949-02-18 – Aan de Administratie Interneringskamp Vught

18 Februari 1949

7111/965 B

Aan de Administratie
van het Interneringskamp
te V U G H T
_________

Hierbij deel ik U mede, dat X. XXXXXX, geb.: 22-1-1916 te Tiel, 16 Februari j.l. met proefverlof is vertrokken.

De Geneesheer-Directeur

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.