Header

1949-03-03 – Aan den Heer Commandant der Cellenbarakken

3 Maart 1949

G. 7102/1210

Den Heer Commandant
der Cellenbarakken
te
S C H E V E N I N G E N
____________________

In antwoord op Uw schrijven d.d. 24 Februari j.l. Afd. Fouillering, No. B.A. 7502, deel ik U mede, dat aan het verzoek van de Familie XXXXXXXX om de door dhr. X.X. XXXXXXX van hier medegenomen kleding over te nemen, niet kan worden voldaan.

De Geneesheer-Directeur

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.